Avdukingen av bysten til Marie Wexelsen
                           på Lena 21.08.2003

Familiemedlemmene møttes ved Hoff kirke kl 17.30 der det ble servert kaffe og
totenkringle. Deretter holdt prestene en orientering om kirken. Der var det
malerier av prestene tilbake til 1600-tallet. Gravstedet til Maries foreldre var blitt
funnet og var smykket med en ny stein. Det ble holdt en minnestund og Signy
Trædal Nyland la ned blomster på graven.
 

Programmet for avdukingen:
Kl. 19.00 Kolbu Janitsjarkorps spiller en melodi
Kultursjef  Arne Julsrud Berg er ordstyrer og leder seansen.
Kl. 19.05 ordfører Tor Finstad foretar selve avdukingen.
Kl. 19.10 leder av innsamlingskomiteen, Arne-Birger Nilsen, sier litt om IDEEN og veien mot målet.
Kl.19.20 Direktør Einar Wexelsen taler på vegne av familien.
Korpset spiller igjen og vi synger "Jeg er så glad hver julekveld". Elever fra Seierstad skole, skolen på Sukkestadjordet deltar.
KL. 19.30 slutt og velkommen til bevertning i bankens kantine for familiemedlemmene.
 

Tilbake til hovedsiden

Karl-Ludvig Grønhaug
2003