ANCESTORS OF  SIGRID KOLLBJØRNSDATTER GREFSTAD
(Printout of 30 generations from Kaare Lie: " Magnus den hellige av Orknøyene og hans forfedre
tilbake til Adam". 

1. Sigrid Kollbjørnsdatter f. Grefstad. (9 generasjoner etter Harald Hårfagre)

Foreldre

2. Kollbjørn Olavsson Grefstad g. Ingebjørg Pålsdatter.
3. Ingebjørg Pålsdatter f. Giske.

Besteforeldre

4. Olav Ljotson g. Unknown.
5. Unknown.

6. Pål Skofteson f. Giske.

Oldeforeldre

8. Ljot jarl g. Tora Ragnvaldsdotter.
9. Tora Ragnvaldsdotter.

12. Skofte Ogmundsson f. 1040, Giske, g. Gudrun (Sigrid) Torsdatter. Skofte died 1103.
13. Gudrun (Sigrid) Torsdatter.

Tippoldeforeldre

18. Ragnvald Brusesson Orkenøyjarl g. Unknown. Ragnvald døde 1045. Fredsæl, delte makten med 2 andre stribare brødre.
Bygde Olavskirken i Kirkwall (Kirkevåg) til minne om sin fosterfar, kong Olav. Deltok 19 år gml. i slaget på Stiklestad.
19. Unknown.

24. Ogmund Torbergsson.

26. Tord Foleson g. Ålov Einarsdatter. Tord døde 1030.
27. Ålov Einarsdatter.

Tipptippoldeforeldre

36. Bruse Sigurdson Orkenøyjarl, yrke: Jarl, g. Unknown. Bruse døde 1031.
37. Unknown.

48. Torberg Arnesson på Giske f. 990, yrke: Lendermann på Møre, g. Astrid Erlingsdotter. Torberg døde 1050.
49. Astrid Erlingsdotter.

54. Einar Tambarskjelve g. Bergljot Håkonsdatter.
55. Bergljot Håkonsdatter f. ca. 982, d. ca. 1050.

3. tipp-oldeforeldre

72. Sigurd Lodveson Digre f. Orknøyene, yrke: Jarl på Orknøyene, g. ca. 1002, Bethoc Malcolmsdatter. Sigurd døde 1014 i Brjån-slaget ved Clontarf utenfor Dublin. Irerne vant selvom kongen Brjån (Brian) døde. Slutt på norsk ekspansjon.
73. Bethoc Malcolmsdatter g. (1) ca. 1002, Sigurd Lodveson Digre, g. (2) Crinan _____.

96. Arne Arnmodsson g. Tora Torsteinsdatter.
97. Tora Torsteinsdatter.

98. Erling Skjalgsson f. 975, g. Astrid Trygvesdatter. Erling døde 1022.
99. Astrid Trygvesdatter.

110. Håkon den mektige Sigurdsson Ladejarl f. 937, Lade, yrke: Jarl, g. (1) _____, g. (2) Tora Skagesdatter, g. (3) Friller_____. Håkon døde 995. Ble hersker over Trøndelag etter et forlik med Eiriks-sønnene. Dro etterpå til Harald Blåtann og ble med ham på hans tog mot Norge. Fikk så hele det nordenfjeldske i len av danskekongen, men gjorde seg senere uavhengig. Drept av trellen Kark.
111. _____.


4. tipp-oldeforeldre

144. Lodve jarl Torfinnsson, yrke: Jarl på Orknøyene, g. Edna Kjarvalsdatter. Lodve døde 980.
145. Edna Kjarvalsdatter, irsk prinsesse. Var synsk og ga sønnen et ravnemerke så han overlevde kamp mot skottene.

146. Malcolm II av Skottland, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Malcolm døde 1034. Felte sin fetter Kenneth Mac Dubh ved Monievaird i 1005 og ble konge over Skottland.
147. _____.

192. Arnmod Arnvidsson, yrke: Jarl, g. _____. Arnmod døde 986, Hjørungavåg.
193. _____.

194. Torstein Galge g. _____.
195. _____.

198. Trygve Olavson.

220. Sigurd Ladejarl Håkonsson f. 902, Lade, yrke: Jarl, g. Bergljot Toresdatter.
221. Bergljot Toresdatter.

5. tipp-oldeforeldre

288. Torfinn Einarsson Hausakljuv f. n. 954, Orknøyene, yrke: Jarl på Orknøyene, g. Grelod Duncansdatter. Han døde
i 963. Fikk 5 sønner, 3 gift med Ragnhild Eiriksdtr. etter tur, hun drepte 2 av dem. Lodve eneste gjenlevende sønn.
289. Grelod Duncansdatter f. Skottland.

290. Kjarval (Cerbal) Irekonge, yrke: Konge av Osraige, Irland, 840-888, g. _____. Kjarval døde 888. Slo danene ved Dublin i 845. Senere alliert både med daner og irer, og ble i 875 valgt av danene til konge over hele Irland. Døde på sotteseng. Skal stamme fra den irske konge Conn av de hundre slag, som levde på slutten av 200-tallet og som ble stamfar til O'Connor- slekten. En av Conns etterkommere var kong Niall med de ni gisler, som ble stamfar til O'Neill-slekten.
291. _____.

292. Kenneth II av Skottland, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Kenneth døde 995.
293. _____.

384. Arnvid NNsson g. _____.
385. _____.

388. Eirik Alspak f. Romerike, yrke: Lendermann, g. Tora Toresdatter.
389. Tora Toresdatter.

396. Olav Haraldson (Digerbein) d. 934. Fikk Vingulmark etter faren. Etterat broren Bjørn ble drept av Eirik overtok han Vestfold og sønnen Gudrød ble hans fostersønn. Valgt til overkonge i Viken. Han og broren Sigrød ble drept av Eirik i et slag i Tønsberg et par år etter farens død. Sønnen Trygve og Gudrød flyktet til Oppland.

440. Håkon Ladejarl Grjotgardsson f. 870, yrke: Jarl, g. _____. Håkon døde ca.905, Fjaler.
441. _____.

442. Tore jarl Teiande f. 858, yrke: Jarl, S.Møre og Romsdal, g. Ålov Haraldsdatter Årbot. Tore døde 935.
443. Ålov Haraldsdatter Årbot.

6. tipp-oldeforeldre

576. Einar Ragnvaldson Torv-Einar f. n. 875, yrke: Jarl på Orknøyene. Lærte øybeboerne å bruke torv til brensel. En fredelig jarl, døde 910 i sin seng. 3 sønner, de to eldste falt i slaget ved Stanesmorr 950 sammen med Eirik Blodøks. 
577. _____.

578. Duncan Jarl f. Skottland, yrke: Jarl på Caithness, g. Groa Torsteinsdatter.
579. Groa Torsteinsdatter.

580. Dunghal (Dunlaing), yrke: Konge av Osraige, g. _____. Dunghal døde 842.
581. _____.

584. Malcolm I av Skottland, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Malcolm døde 954.
585. _____.


768. NN Arnvidsson g. _____.
769. _____.

778. Tore herse Roaldsson g. Arntrud Arinbjørnsdatter.
779. Arntrud Arinbjørnsdatter.

792. Harald Hårfagre f. ca. 848, yrke: Konge av Norge, g. (1) Snefrid Svåsesdatter, g. (2) Åsa Håkonsdatter, g. (3) Gyda Eiriksdatter, g. (4) Svanhild Øysteinsdatter, g. (5) Åshild Ringsdatter, g. (6) Ragnhild den mektige Eiriksdatter, g. (7) Tora Mosterstang, g. (8) Gunnhild den fagre. Harald døde 931.
793. Svanhild Øysteinsdatter.

880. Grjotgard Herlaugsson f. 838, yrke: Ladejarl, g. _____. Hadde sin hovedgård på Svelven innenfor Agdenes.
881. _____.

884. Ragnvald Mørejarl f. 820, Møre, yrke: Jarl, g. (1) Ragnhild Rolvsdatter, g. (2) Frille _____. Ragnvald døde 890.
885. Ragnhild Rolvsdatter.

886. Harald Hårfagre (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 9) f. ca. 848, yrke: Konge av Norge, g. (1) Snefrid
Svåsesdatter, g. (2) Åsa Håkonsdatter, g. (3) Gyda Eiriksdatter, g. (4) Svanhild Øysteinsdatter, g. (5) Åshild Ringsdatter, g. (6) Ragnhild den mektige Eiriksdatter, g. (7) Tora Mosterstang, g. (8) Gunnhild den fagre. Harald døde 931.
887. Gyda Eiriksdatter.

7. tipp-oldeforeldre

1152. Ragnvald Mørejarl (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 8) f. 820, Møre, yrke: Jarl, g. (1) Ragnhild Rolvsdatter, g. (2) Frille _____. Ragnvald døde 890.
1153. Frille _____.

1158. Torstein Raude f. 850, yrke: Konge i Skottland, g. Turid Eyvindsdatter. Torstein døde 874, Skottland. Herjet i Skottland, vant halve landet og ble konge der. Men skottene gjorde opprør, og han falt der.
1159. Turid Eyvindsdatter.

1168. Donald II av Skottland, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Donald døde 900.
1169. _____.

1536. Arnvid Torarinsson g. _____. Arnvid døde 864, Slaget ved Solskjel.
1537. _____.

1556. Roald Firdajarl, yrke: Jarl i Firdafylke, g. _____.
1557. _____.

1558. Arinbjørn Jarl g. Astrid Bragesdatter.
1559. Astrid Bragesdatter.

1584. Halvdan Svarte f. 809, yrke: Konge Vestfold, Sogn etc., g. Ragnhild Sigurdsdatter. Halvdan døde 858.
1585. Ragnhild Sigurdsdatter f. Ringerike.

1760. Herlaug Haraldsson f. 806, yrke: Jarl, g. _____.
1761. _____.

1768. Øystein Glumra f. 788, yrke: Jarl på Sunnmøre, g. NN Ragnvaldsdatter.
1769. NN Ragnvaldsdatter.

1770. Rolv Nevja f. Vestfold, g. _____.
1771. _____.

1774. Eirik fra Hordaland, yrke: Konge av Hordaland, g. _____. Eirik døde Hafrsfjord.
1775. _____.

8. tipp-oldeforeldre

2316. Olav Hvite, yrke: Konge i Dublin, g. Unn den dyptenkte. Olav døde 870/74, Hafrsfjord?. Ifølge irske annaler kom det en konge fra Norge til Olav i 870 og bad om hjelp mot fiendene sine. Og Olav dro til Norge med en stor hær, og etter dette hører vi ikke mer om ham. Mye tyder på at han kjempet mot Harald Hårfagre og falt i Hafrsfjord.
2317. Unn den dyptenkte f. 820/30, yrke: Landnåmskvinne på Island, d. 918, Island.

2318. Eyvind Austmann f. Gautland, yrke: Viking, g. Rafarta Kjarvalsdatter. Eyvind døde Irland. Dro i viking, men inngikk forlik med den irske kong Kjarval, slo seg ned på Irland, giftet seg og vernet landet der.
2319. Rafarta Kjarvalsdatter f. Dublin.

2336. Constantine I av Skottland, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Constantine døde 877.
2337. _____.

3072. Torarin Bullibak g. _____.
3073. _____.

3116. Audbjørn fra Firda f. ca.850, yrke: Konge i Firdafylke, g. _____.
3117. _____.

3118. Brage Boddasson, yrke: Skald, g. Lofthøna Erpsdatter.
3119. Lofthøna Erpsdatter.

3168. Gudrød Veidekonge f. ca.760, yrke: Konge av Vestfold etc., g. (1) Alfhild Alvarensdatter, g. (2) Åsa Haraldsdatter. Gudrød døde 810, bur.: Borre?. Identisk med kong Godfred av Danmark som tevlet med Karl den store? Alfhild: Kan muligens ligge i Oseberghaugen. Åsa: Man har lenge ment at hun ligger i Oseberghaugen, men dette kan neppe stemme.
3169. Åsa Haraldsdatter, yrke: Dronning. Man har lenge ment at hun ligger i Oseberghaugen, men dette kan neppe stemme.

3170. Sigurd Hjort f. Ringerike, yrke: Konge på Ringerike, g. Tyrne Klakk-Haraldsdatter.
3171. Tyrne Klakk-Haraldsdatter f. Sjælland.

3520. Harald Naumdalajarl f. 774, yrke: Jarl, g. Signy Sigardsdatter.
3521. Signy Sigardsdatter.

3536. Ivar opplendingjarl Halvdansson f. 756, yrke: Jarl på Opplandene, g. _____.
3537. _____.

3538. Ragnvald Gudrødsson f. Agder, yrke: Konge på Agder, g. Tora Sigurdsdatter.
3539. Tora Sigurdsdatter g. (1) Ragnvald Gudrødsson, g. (2) Helge Olavsson.

3548. Vatnar Vikarsson g. _____. Vatnar døde ca.700, bur.: Vatnarhaugen, ved Bergen.
3549. _____.

9. tipp-oldeforeldre

4632. Ingjald Helgesson, yrke: Konge i Vestfold?, g. _____.
4633. _____.
4634. Ketil Flatnev, yrke: Viking, g. Yngvild Ketilsdatter. Ketil døde ca.880. Hadde ættefeide med Harald Hårfagre. Herjet i Skottland med sin dattersønn Torstein.
4635. Yngvild Ketilsdatter.
4636. Bjørn Rolvsson f. ca.790, Å i Gautland, g. (1) Liv Rolvsdatter, g. (2) Helga Erlingsdatter. Bjørn døde ca.875, Norge. Brant inne Sigfast, svigerfar til jarlen Sølvar, etter krangel om jordegods. Måtte forlate landet, men lot Liv og Eyvind bli tilbake for å passe på det som han ikke fikk med seg. Innskipet seg med så mye sølv som 12 hester kunne bære, og dro til Norge. Hersen Grim Kolbjørnsson i Hvimsdalen tok godt imot ham, men prøvde senere å drepe og rane ham. Bjørn dro derfor fra ham til Øndott Kråka, og ble senere gift med datter hans Helga.
4637. Liv Rolvsdatter f. ca.800, Danmark, d. Gautland.
4638. Kjarval (Cerbal) Irekonge (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 8), yrke: Konge av Osraige, Irland, g. _____. Kjarval døde 888. Slo danene ved Dublin i 845. Senere alliert både med daner og irer, og ble i 875 valgt av danene til konge over hele Irland. Døde på sotteseng. Skal stamme fra den irske konge Conn av de hundre slag, som levde på slutten av 200-tallet og som ble stamfar til O'Connor- slekten. En av Conns etterkommere var kong Niall med de ni gisler, som ble stamfar til O'Neill-slekten. Var konge av Osraig 840 - 888.
4639. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 8).
4672. Kenneth MacAlpin, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Kenneth døde 859. Den første som forente piktere og skotter. Slo den siste sydpiktiske kongen i året 839.
4673. _____.
6144. Finvid Fundane g. _____. Kalles så fordi han ble funnet i et ørnerede, svøpt i en silkereiv.
6145. _____.
6232. Frøybjørn _____ g. _____.
6233. _____.
6238. Erp Lutande g. _____.
6239. _____.

6336. Halvdan Holtanbonde f. ca.725, Vestfold, yrke: Konge i Vestfold, g. Liv Dagsdatter. Halvdan bur.: Borre. Halvdan den gavmilde og matille. Ligger begravet i Borre.
6337. Liv Dagsdatter.
6338. Harald Granraude, yrke: Konge av Agder, g. _____. Harald døde Agder. Må ha eid Sola, ettersom denne gården fulgte datteren videre i slekta.
6339. _____.
6340. Helge den kvasse g. Åslaug Orm-i-øyedatter.
6341. Åslaug Orm-i-øyedatter.
6342. Klakk-Harald _____, yrke: Konge i Jylland, g. _____. Klakk-Harald døde ca. 845. Ludvig den fromme ga ham land i Frisland i 826, og slekta hans levde der ut århundret. Ref. også J.V. Fisher: The Anglo-Saxon Age.
6343. _____.
7040. Trond Haraldsson f. 742, g. _____.
7041. _____.
7042. Sigard herse, yrke: Herse og sjøkonge på Møre, g. _____.
7043. _____.
7072. Halvdan den gamle f. 724, g. _____.
7073. _____.
7076. Gudrød II av Agder, yrke: Konge på Agder, g. _____.
7077. _____.
7078. Sigurd Orm-i-øye, yrke: Konge av Danmark, g. _____.
7079. _____.
7096. Vikar av Agder og Hordaland, yrke: Konge på Vestlandet, g. _____.
7097. _____.

10. tipp-oldeforeldre

9264. Helge Olavsson g. Tora Sigurdsdatter.
9265. Tora Sigurdsdatter (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 11) g. (1) Ragnvald Gudrødsson, g. (2) Helge Olavsson.
9268. Bjørn Buna, yrke: Herse i Sogn, g. Verlaug Vikingsdatter.
9269. Verlaug Vikingsdatter.
9270. Ketil Væryrke: Herse på Ringerike, g. _____.
9271. _____.
9272. Rolv fra Å f. ca.750?, Gautland, g. _____.
9273. _____.
9274. Rolf Ingjaldsson g. _____.
9275. _____.
9344. Alpin av Skottland, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Alpin døde 834.
9345. _____.
12464. Frøygard _____, yrke: Høvding Fjaler/Fjordane, g. _____.
12465. _____.
12672. Øystein Halvdansson Fret f. ca.695, yrke: Konge Vestf. og Romerike, g. Hild Eiriksdatter.
12673. Hild Eiriksdatter.
12674. Dag fra Vestmar, yrke: Konge i Vestmar, g. _____.
12675. _____.
12676. Herbrand av Agder, yrke: Konge på Agder, g. _____.
12677. _____.
12680. Olav av Ringerike, yrke: Konge på Ringerike, g. _____.
12681. _____.
12682. Sigurd Orm-i-øye (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 12), yrke: Konge av Danmark, g. _____.
12683. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 12).
12684. Rørek Haraldsson g. _____.
12685. _____.
14080. Harald Trygil f. 710, g. _____.
14081. _____.
14084. Grjotgard _____, yrke: Konge på Møre, g. -- _____.
14085. -- _____.
14152. Gudrød Halvdansson, yrke: Konge på Agder, g. _____.
14153. _____.
14156. Ragnar Lodbrok I, yrke: Konge av Danmark, g. Åslaug Sigurdsdatter Kråka. Ragnar Lodbrok er trolig en historisk skikkelse, men dateringen av ham er usikker. Det har vært hevdet at det kan være snakk om to personer, Ragnar Lodbrok den eldre og den yngre.
14157. Åslaug Sigurdsdatter Kråka.

14192. Harald av Agder, yrke: Konge på Agder, g. Signy _____.
14193. Signy _____.

11. tipp-oldeforeldre

18528. Olav Gudrødsson g. _____. Slektsrekken fra Halvdan Hvitbein til Olav Hvite siterer P. A. Munch fra Landnåmabok, skrevet av Are Frode, en av Olavs etterkommere.
18529. _____.
18536. Vedrar-Grim _____, yrke: Herse i Sogn, g. Hervor _____.
18537. Hervor _____.
18538. Viking (Vedrorm) Skånøyskjelmer, yrke: Konge i Sogn (?), g. _____.
18539. _____.
18548. Ingjald Starkadsfostre Frodesson g. Frøvor Hroarsdatter.
18549. Frøvor Hroarsdatter.
18688. Eochaid IV den giftige av Skottland, yrke: Konge i Skottland, g. _____.
18689. _____, yrke: Piktisk arveprinsesse?.
24928. Gard i Agder g. _____.
24929. _____.
25344. Halvdan Hvitbein f. ca.660, Solør, yrke: Konge på Opplandene, g. Åsa Øysteinsdatter. Halvdan døde Toten, bur.: Skiringsal.
25345. Åsa Øysteinsdatter f. Hedmark, yrke: Dronning.
25346. Eirik Agnarsson, yrke: Konge i Vestfold, g. _____.
5347. _____.
25352. Vigbrand av Agder, yrke: Konge på Agder, g. _____.
25353. _____.
25360. Ring II av Ringerike, yrke: Konge på Ringerike, g. _____.
25361. _____.
25368. Harald Røreksson g. _____.
25369. _____.
28160. Håvard Hergilsson f. 678, g. _____.
28161. _____.
28168. Gard i Agder (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 14) g. _____.
28169. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 14).
28304. Halvdan Hvitbein (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 14) f. ca.660, Solør, yrke: Konge på Opplandene, g. Åsa Øysteinsdatter. Halvdan døde Toten, bur.: Skiringsal.
28305. Åsa Øysteinsdatter (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 14) f. Hedmark, yrke: Dronning.
28312. Sigurd Ring, yrke: Konge av Danmark, g. Alfhild Gandalfsdatter. Sigurd døde ca. 760. Muligens identisk med den kong Sigfred som ga Widukind asyl på Karl den stores tid. Seiret i Bråvalla-slaget, og hadde overherredømmet over en stor del av Norden, samt en del av England.
28313. Alfhild Gandalfsdatter.
28314. Sigurd Fåvnesbane, yrke: Helt, g. (1) Brynhild _____, g. (2) Gudrun _____.
28315. Brynhild _____, yrke: Heltinne.
28384. Alrek av Hordaland, yrke: Konge av Hordaland, g. Geirhild Drivsdatter.
28385. Geirhild Drivsdatter.

12. tipp-oldeforeldre

37056. Gudrød Halvdansson (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 13), yrke: Konge på Agder, g. _____.
37057. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 13).
37072. Hjall Vatnarsson g. Hervar _____. Hjall døde ca. 730, Halland, bur.: Brødrehaugene, Halland.
37073. Hervar _____.
37076. Vegard _____ g. _____.
37077. _____.
37096. Frode Ingjaldsson g. _____.
37097. _____.
37098. Roar av Lejre, yrke: Konge i Lejre, g. Valtjov _____.
37099. Valtjov _____.
37376. Aed Airectech Find, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Aed døde 778.
37377. _____.
49856. Nor _____ g. Hadd Svadesdatter.
49857. Hadd Svadesdatter.

50688. Olav Tretelgja f. ca.628, Sverige, yrke: Konge i Värmland, g. Solveig Halvdansdatter.
50689. Solveig Halvdansdatter.
50690. Øystein Hardråde, yrke: Konge på Opplandene, g. _____.
50691. _____.
50692. Agnar Sigtryggsson, yrke: Konge i Vestfold(?), g. _____.
50693. _____.
50704. Hildebrand av Agder, yrke: Konge på Agder, g. _____.
50705. _____.
50720. Oleiv av Ringerike, yrke: Konge på Ringerike, g. _____.
50721. _____.
50736. Rørek Haraldsson g. _____.
50737. _____.
56320. Hergils Bårdsson f. 646, g. _____. Levde samtidig med Ivar Vidfavne.
56321. _____.
56624. Randver _____, yrke: Konge av Ranrike, g. Åse Haraldsdatter. Randver døde 700.
56625. Åse Haraldsdatter.
56626. Gandalf _____, yrke: Konge i Alfheim, g. _____.
56627. _____.
56628. Sigmund _____ g. Hjørdis _____.
566629. Hjørdis _____.
56768. Eirik II av Alrekstad g. _____.
56769. _____.

13. tipp-oldeforeldre

74144. Vatnar Vikarsson (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 11) g. _____. Vatnar døde ca.700, bur.: Vatnarhaugen, ved Bergen.
74145. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 11).
74146. _____ g. Torgerd Eylaugsdatter.
74147. Torgerd Eylaugsdatter.
74152. Gard i Agder (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 14) g. _____.
74153. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 14).
74192. Ingjald Frodesson g. _____. Ble fordrevet til Jylland, hvor han regjerte over hadbarder-stammen. Drepte Svertings sønner.
74193. _____.
74196. Halvdan i Lejre, yrke: Konge i Lejre, g. _____.
74197. _____.
74752. Eochaid III Angbaid, yrke: Konge av Skottland, g. NN Dereleisdatter. Eochaid døde 733.
74753. NN Dereleisdatter, yrke: Piktisk arveprinsesse.
99712. Torre _____ g. _____. Torre var en stor blotmann.
99713. _____.
99714. Svade Jotun f. Dovre, yrke: Jotun i Dovrefjell, g. _____. Dovregubben selv?
99715. _____.
101376. Ingjald Illråde f. ca.596, Uppsala, yrke: Konge i Sverige, g. Gauthild Algautsdatter.
101377. Gauthild Algautsdatter, yrke: Dronning.
101378. Halvdan Gulltann f. Solør, g. _____.
101379. _____.
101384. Sigtrygg i Vendsyssel, yrke: Konge i Vendsyssel, g. _____.
101385. _____.
101408. Hilldir av Agder, yrke: Konge på Agder, g. _____.
101409. _____.
101440. Dag II av Ringerike, yrke: Konge på Ringerike, g. _____.
101441. _____.
101472. Harald Hildetann f. 662, yrke: Konge Danmark, Sverige, g. _____. Harald døde 718, Bråvalla-slaget.
101473. _____.
112640. Bård Brynjolfsson f. 614, g. _____.
112641. _____.
113248. Radbard _____, yrke: Konge i Gøtaland/Ranrike, g. Aud Ivarsdatter.
113249. Aud Ivarsdatter, yrke: Dronning, g. (1) Rørek Sløngvandbauge Halvdansson, g. (2) Radbard _____.
113250. Harald av Agder (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 13), yrke: Konge på Agder, g. Signy _____.
113251. Signy _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 13).

113252. Vikar av Viken, yrke: Konge i Viken, g. _____.
113253. _____.
113258. Eylimi _____ g. _____.
113259. _____.
113536. Alrek I av Alrekstad g. _____.
113537. _____.

14. tipp-oldeforeldre

148294. Eylaug fra Sogn, yrke: Herse i Sogn, g. _____.
148295. _____.
148384. Frode den frøkne f. ca.430, yrke: Konge i Lejre, g. Sigrid _____. Ble drept av sin underkonge Sverting som regjerte i Gøtaland.
148385. Sigrid _____.
148392. Hjorvard av Sjælland f. ca.400, yrke: Konge på Sjælland, g. _____.
148393. _____.
149504. Eochaid II _____, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Eochaid døde 697.
149505. _____.
149506. Derelei _____ g. NN Donuelsdatter.
149507. NN Donuelsdatter, yrke: Piktisk arveprinsesse.
199424. Snø den gamle g. _____.
199425. _____.
202752. Braut-Anund _____ f. ca.564, yrke: Konge i Uppsala, g. _____.
202753. _____.
202754. Algaut Gautreksson f. Gøtaland, yrke: Konge i Gøtaland, g. Ålov Olavsdatter.
202755. Ålov Olavsdatter f. Nærike.
202756. Solve Solvarsson f. Solør, g. _____.
202757. _____.
202816. Dag II av Ringerike (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 16), yrke: Konge på Ringerike, g. _____.
202817. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 16).
202880. Åle av Ringerike, yrke: Konge på Ringerike, g. _____.
202881. _____.
202944. Rørek Sløngvandbauge Halvdansson, yrke: Konge, g. Aud Ivarsdatter.
202945. Aud Ivarsdatter (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 16), yrke: Dronning, g. (1) Rørek Sløngvandbauge Halvdansson, g. (2) Radbard _____.
225280. Brynjolf Brandsson f. 582, g. _____.
225281. _____.
226498. Ivar Vidfavne f. n.588, yrke: Konge Danmark og Sverige, g. Gyrithe _____. Ivar døde 647, i Finskebukta.
226499. Gyrithe _____.
226504. Harald II Alfsson, yrke: Konge i Viken, g. _____.
226505. _____.
226516. Hjalmper _____ g. _____.
226517. _____.
227072. Eirik den målspake, yrke: Konge på Alrekstad, g. _____.
227073. _____.

15. tipp-oldeforeldre

296768. Fridleiv Frodesson, yrke: Konge i Lejre, g. _____.
296769. _____.
296784. Helge av Tune, yrke: Konge i Tune, g. Svåva _____.
296785. Svåva _____.
299008. Domangart _____, yrke: Konge av Skottland, g. _____. Domangart døde 673.
299009. _____.
299014. Donuel _____ g. NN Enfretsdatter.
299015. NN Enfretsdatter, yrke: Piktisk arveprinsesse.
398848. Froste Kåresson g. _____.
398849. _____.
405504. Yngvar Håra f. ca.532, yrke: Konge i Uppsala, g. _____. Yngvar døde Estland, bur.: Øsel.
405505. _____.
405508. Gautrek den gavmilde g. _____.
405509. _____.
405510. Olav den skygne, yrke: Konge i Nærike, g. _____.
405511. _____.
405512. Solvar den gamle, yrke: Nybrottsmann i Solør, g. _____.
405513. _____.
405760. Dag I av Ringerike, yrke: Konge på Ringerike, g. Tora _____.
405761. Tora _____.
405888. Halvdan Berg-gram, yrke: Konge, g. _____.
405889. _____.
450560. Brand Jarl f. 550, g. _____.
450561. _____.
452996. Halvdan Snjalle f. ca.540, yrke: Konge i Skåne, g. Moald Digre. Herjet visstnok i fremmede land, og skal ha underlagt seg en del av England. Moald: Moalds brorsønn het Cynric, så Moald var altså av engelsk familie.
452997. Moald Digre f. England. Moalds brorsønn het Cynric, så Moald var altså av engelsk familie.
453008. Alf Alfsson, yrke: Konge i Viken, g. _____.
453009. _____.
453032. Egdir _____ g. _____.
453033. _____.
454144. Loth av Lodonesia f. ca.460, yrke: Konge Skottland/Norge, g. Anna Uthersdatter. Fra Lothian, Skottland. Fører britisk hæravdeling. Blir fordrevet av sakserne, men får Arthurs hjelp til å komme tilbake igjen. Blir innsatt som konge i Norge ved Arthurs hjelp.
454145. Anna Uthersdatter.

16. tipp-oldeforeldre

593536. Frode den fredsommelige, yrke: Konge i Lejre, g. _____. Måtte utkjempe en rekke slag for å sikre freden.
593537. _____.
593568. Hjorvard av Tune, yrke: Konge i Tune, g. _____.
593569. _____.
598016. Domnall Brecc, yrke: Konge i Skottland, g. _____. Domnall døde 642.
598017. _____.
598030. Eanfrith _____, yrke: Konge av Bernicia, g. NN Uuidsdatter. Eanfrith døde 633. Var i eksil blant pikterne en periode.
598031. NN Uuidsdatter, yrke: Piktisk arveprinsesse.
797696. Kåre Fornjotsson g. _____.
797697. _____.
811008. Øystein Adilsson f. ca.500, yrke: Konge i Uppsala, g. _____. Øystein døde Lovund.
811009. _____.
811016. Gaut _____ g. _____.
811017. _____.
811520. Halvdan den gamle, yrke: Konge på Ringerike, g. Alfny Øymundsdatter.
811521. Alfny Øymundsdatter.
811776. Frode Røreksson, yrke: Konge i Skåne og Halland, g. _____.
811777. _____.
901120. Herse _____ f. 518, g. _____.
901121. _____.
905992. Harald den gamle g. Hervor (Hild).
905993. Hervor (Hild).
906016. Alf Haraldsson, yrke: Konge i Alfheim, g. _____.
906017. _____.
906064. Skyli _____ g. _____.
906065. _____.
908288. Heidrek Ulveham av Jylland, yrke: Konge i Jylland, g. _____.
908289. _____.
908290. Uther Pendragon, yrke: Konge i Britannia, g. Ygerna _____.
908291. Ygerna _____.

17. tipp-oldeforeldre

1187072. Fridleiv Dansson, yrke: Konge i Lejre, g. _____. Var visstnok den første av Skjoldungene som herjet i Britannia.
1187073. _____.

1187136. Heremod _____ g. _____.
1187137. _____.

1196032. Eochaid I Buide, yrke: Konge i Skottland, g. _____. Eochaid døde 629.
1196033. _____.
1196060. Aethelfrith _____, yrke: Konge av Bernicia, g. _____. Aethelfrith døde 616.
1196061. _____.
1196062. Uuid _____ g. NN Lutrinsdatter.
1196063. NN Lutrinsdatter, yrke: Piktisk arveprinsesse.
1595392. Fornjot _____, yrke: Konge i Kvenland, g. _____.
1595393. _____.
1622016. Adils Ottarsson f. ca.468, Uppsala, yrke: Konge i Uppsala, g. Yrsa Helgesdatter. Frankiske annaler sier at hans samtidige, kong Hugleik av Gøtaland, døde i år 521.
1622017. Yrsa Helgesdatter, yrke: Dronning, g. (1) Adils Ottarsson, g. (2) Helge Halvdansson. Adils: Frankiske annaler sier at hans samtidige, kong Hugleik av Gøtaland, døde i år 521.
1623040. Ring av Ringerike, yrke: Konge på Ringerike, g. NN Vivilsdatter.
1623041. NN Vivilsdatter.
1623042. Øymund av Holmgard, yrke: Konge i Holmgard, g. _____.
1623043. _____.
1623552. Rørek Hnøggvanbauge Ingjaldsson, yrke: Konge i Skåne og Halland, g. _____.
1623553. _____.
1802240. Mundil Gamle f. 486, g. _____.
1802241. _____.
1811984. Valdar den milde, yrke: Konge Skåne/Sjælland, g. _____.
1811985. _____.
1811986. Heidrek Ulveham av Jylland (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 19), yrke: Konge i Jylland, g. ___.
1811987. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 19).
1812032. Harald av Viken f. ca. 400, yrke: Konge i Viken, g. _____.
1812033. _____.
1812128. Lofdi _____, yrke: Hærkonge, g. _____.
1812129. _____.
1816576. Hjorvard av Sjælland (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 17) f. ca.400, yrke: Konge på Sjælland, g. _____.
1816577. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 17).
1816580. Constantin II av Britannia f. Bretagne, yrke: Konge i Britannia, g. _____. Ifølge tradisjonen skal han ha vært av den romerske adelsslekten Aurelius, som nedstammet fra en morbror av Cæsar, og som var beslektet med kirkefaderen Ambrosius (Aurelianus). En annen linje skal gå tilbake til de eldste britiske kongene. En av Constantins stammødre skal også ha vært Genuissa, datter av den romerske keiser Claudius, dattersønn av Marcus Antonius og Octavia, søster av keiser Augustus. Dermed stammer slekten også fra Cæsars søster Julia, og denne linjen går tilbake til Numa Pompilius, Romas konge etter Romulis, 716 f.Kr.
1816581. _____.

18. tipp-oldeforeldre

2374144. Dan Frodesson, yrke: Konge i Leire, g. _____.
2374145. _____.
2374272. Iterman av Østfold, yrke: Konge i Østfold, g. _____.
2374273. _____.
2392064. Aedan _____, yrke: Konge i Skottland, g. _____. Aedan døde 608.
2392065. _____.
2392120. Aethelric _____, yrke: Konge av Bernicia, g. _____.
2392121. _____.
2392126. Lutrin _____ g. NN Domelchsdatter.
2392127. NN Domelchsdatter, yrke: Piktisk arveprinsesse.
3244032. Ottar Vendelkråka f. ca.436, yrke: Konge i Uppsala, g. Yrsa _____. Samtidig av Frode den frøkne.
3244033. Yrsa _____.
3244034. Helge Halvdansson, yrke: Konge i Leire, Danmark, g. (1) Ålov den mektige, g. (2) Yrsa Helgesdatter.
3244035. Ålov den mektige.
3246080. Halvdan i Lejre (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 16), yrke: Konge i Lejre, g. _____.
3246081. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 16).
3246082. Vivil Sjøkonge g. _____.
3246083. _____.
3247104. Ingjald Starkadsfostre Frodesson (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 14) g. Frøvor Hroarsdatter.
3247105. Frøvor Hroarsdatter (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 14).
3604480. Gyllaug _____ f. 452, g. Vigda _____. Skal ha bodd på Andøya.
3604481. Vigda _____.

3623968. Roar av Lejre (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 15), yrke: Konge i Lejre, g. Valtjov _____.
3623969. Valtjov _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 15).
3624256. Halvdan den gamle (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 19), yrke: Konge på Ringerike, g. Alfny Øymundsdatter.
3624257. Alfny Øymundsdatter (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 19).

19. tipp-oldeforeldre

4748288. Frode den gode, yrke: Konge i Lejre, g. _____.
4748289. _____.
4748544. Hader av Østfold, yrke: Konge i Østfold, g. _____.
4748545. _____.
4784128. Gabran _____, yrke: Konge i Skottland, g. _____. Gabran døde 560.
4784129. _____.
4784240. Ida _____, yrke: Konge av Bernicia, g. _____. Ida døde 560.
4784241. _____.
4784254. Domelch _____ g. NN Mailconsdatter.
4784255. NN Mailconsdatter, yrke: Piktisk arveprinsesse.
6488064. Egil Vendelkråka Aunsson f. ca.404, yrke: Konge i Uppsala, g. _____.
6488065. _____.
7208960. Gudlaug _____ f. 420, g. _____. Gudlaug døde Straumøynes i Danmark. Skal ha bodd på Andøya. Ble drept av Jårund og Eirik.
7208961. _____.

20. tipp-oldeforeldre

9496576. Hugleik _____, yrke: Konge i Lejre, g. _____. Slo de to sjøkongene Hergrim og Hermod.
9496577. _____.
9497088. Vala av Vendel, yrke: Konge av Vendel, g. Bodvid _____.
9497089. Bodvid _____.
9568256. Domangart _____, yrke: Konge i Skottland, g. _____. Domangart døde 506.
9568257. _____.
9568480. Eoppa _____ g. _____.
9568481. _____.
9568510. Mailcon (Maelgwn), yrke: Konge av Gwynedd, Wales, g. _____.
9568511. _____.
12976128. Aun den gamle f. ca.372, yrke: Konge i Uppsala, g. _____.
12976129. _____.
14417920. Hemgest _____ f. 388, g. _____.
14417921. _____.

21. tipp-oldeforeldre

18993152. Dan den storlåtne, yrke: Konge i Danmark, g. Ålov Vemundsdatter. Den kongen som Danmark fikk navn etter.
18993153. Ålov Vemundsdatter.
18994176. Bel-Dag (Balder) av Vendel, yrke: Konge av Vendel, g. _____.
18994177. _____.
18994178. Hod Visbursson g. _____.
18994179. _____.
19136512. Fergus Mor, yrke: Konge i Skottland, g. _____. Fergus døde 502.
19136513. _____.
19136960. Oesa _____ g. _____.
19136961. _____.
25952256. Jårund _____ f. ca.340, g. _____. Jårund døde Oddesund ved Limfjorden.
25952257. _____.
28835840. Godgest _____ f. 356, g. _____. Skal ha levd samtidig med kong Adils i Uppsala. Adils sendte ham en hest som het Ravn. En dag Godgest var ute og red, løp hesten ut for ham, og han ble drept.
28835841. _____.

22. tipp-oldeforeldre

37986304. Danp _____, yrke: Konge, g. _____.
37986305. _____.
37986306. Vermund Frodesson, yrke: Konge i Leire, g. _____.
37986307. _____.
37988352. Geirrød av Vendel, yrke: Konge av Vendel, g. _____. Sammen med sin bror Agnar skal han ha dratt sydover og ble stamfar for langobardene.
37988353. _____.
37988356. Visbur _____ f. ca.84, yrke: Konge i Uppsala, g. Audes datter.
37988357. Audes datter.
38273024. Erc _____ f. ca.450, yrke: Konge i Skottland, g. _____.
38273025. _____.
38273920. Ethelbert _____ g. _____.
38273921. _____.
51904512. Yngve _____ f. ca.308, yrke: Konge i Uppsala, g. _____.
51904513. _____.
57671680. Håvard Handramme f. 324, g. _____.
57671681. _____.

23. tipp-oldeforeldre

75972608. Rig _____, yrke: Konge, g. _____. Den første som ble kalt konge i dansk tungemål.
75972609. _____.
75972612. Frode Håvardsson, yrke: Konge i Lejre, g. _____.
75972613. _____.
75976704. Frode (Fred-Frode) av Lejre, yrke: Konge i Lejre, g. _____. Venn og samtidig av kong Fjolne i Uppsala. Levde omkring Kristi fødsel.
75976705. _____.
75976712. Vanlande _____ f. ca.52, yrke: Konge i Uppsala, g. Driva _____.
75976713. Driva _____.
75976714. Aude den rike g. _____.
75976715. _____.
76546048. Echach (Eochaid) Muinremuir f. ca.420, g. _____.
76546049. _____.
76547840. Angengeot _____ g. _____.
76547841. _____.
103809024. Alrek _____ f. ca.276, yrke: Konge i Uppsala, g. Dageid _____.
103809025. Dageid _____.
115343360. Vedrhall _____ f. 292, g. _____.
115343361. _____.

24. tipp-oldeforeldre

151945224. Håvard handramme, yrke: Konge i Lejre, g. _____.
151945225. _____.
151953408. Fridleiv _____, yrke: Konge i Lejre, g. _____.
151953409. _____.
151953424. Sveigde _____ f. ca.20, yrke: Konge Svitjod/Vaneheim, g. Vana _____.
151953425. Vana _____.
151953426. Snø den gamle (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 17) g. _____.
151953427. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 17).
153092096. Oengusaphir _____ f. ca.390, g. _____.
153092097. _____.
153095680. Alusa _____ g. _____.
153095681. _____.


207618048. Agne _____ f. ca.244, yrke: Konge i Uppsala, g. Skjalf _____. Muligens grunnleggeren av den gotiske skilfingaætten.
207618049. Skjalf _____.
207618050. Dag den mektige, yrke: Konge, g. _____.
207618051. _____.
230686720. Himileig _____ f. 260, g. _____.
230686721. _____.

25. tipp-oldeforeldre

303890448. Herleiv Frodesson, yrke: Konge i Lejre, g. _____.
303890449. _____.
303906816. Skjold _____, yrke: Konge i Lejre, g. _____.
303906817. _____.
303906848. Fjolne _____ f. ca.12 F.KR., g. _____. Venn og samtidig av kong Frode i Lejre.
303906849. _____.
306184192. Fedilinthe Aislingig f. ca.360, g. _____.
306184193. _____.
306191360. Ingilbrand _____ g. _____.
306191361. _____.
415236096. Dag _____ f. ca.212, yrke: Konge i Uppsala, g. _____.
415236097. _____.
415236098. Froste av Finland g. _____.
415236099. _____.
461373440. Hoddbrodd _____ f. 228, g. _____.
461373441. _____.

26. tipp-oldeforeldre

607780896. Frode (Fred-Frode) av Lejre (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 26), yrke: Konge i Lejre, g. _____. Venn og samtidig av kong Fjolne i Uppsala. Levde omkring Kristi fødsel.
607780897. _____ (Personen finnes også ovenfor i generasjon nr. 26).
607813632. Odin _____ f. ca. 100, yrke: Gud, g. (1) Frigg _____, g. (2) Skade _____, g. (3) Gefjon _____. Hvis man skal regne Odin som en historisk person, så finnes det tradisjoner som tyder på at han kan ha vært høvding over den getiske stammen i Trakia, eller for alanene (som araberne kalte aser) nord for Svartehavet. Både Snorre, i den yngre Edda, og angelsaksiske kilder fører Odins stamtavle lenger tilbake i tid, til Troja, Herakles, Adam, osv. Den listen over Odins forfedre som går tilbake til Adam, er hentet fra Asser. Det skulle være unødvendig å si at den er oppkonstruert, og ikke må tas på alvor.
607813633. Gefjon _____.
607813696. Frøy (Yngvefrøy) f. ca.44 F.KR., yrke: Gud, g. Gerd Gymesdatter.
607813697. Gerd Gymesdatter.
612368384. Oengusabuiding _____ f. ca.330, g. _____.
612368385. _____.
612382720. Wegbrand _____ g. _____.
612382721. _____.
830472192. Dyggve _____ f. ca.180, yrke: Konge i Uppsala, g. _____.
830472193. _____.
922746880. Sverdhjalt _____ f. 196, g. _____.
922746881. _____.

27. tipp-oldeforeldre

1215627264. Frithuwald _____ g. _____.
1215627265. _____.
1215627392. Njord (Niarchos?) f. ca.76 f.Kr, yrke: Gud, g. _____. Hvis Njord regnes som en historisk person, finnes det indisier som kan peke i retning av at han var sønnesønn av Mithradates VI av Pontos, som igjen var ætling i 12. ledd av kong Dareios I av Persia.
1215627393. _____.
1224736768. Fedilinther Uamnaich f. ca.300, g. _____.
1224736769. _____.
1224765440. Bernic _____ g. _____.
1224765441. _____.
1660944384. Domar _____ f. ca.148, yrke: Konge i Uppsala, g. Drott _____.
1660944385. Drott _____.
1845493760. Godhjalt _____ f. 164, g. _____.
1845493761. _____.