Klikk på
   bilder
                 Gamle Bondevik - bilder
                                                        
Hytta ved Selseng i Sogndal ca 1954

                                             Familien samlet foran Bondevik-huset i Sogndal ca. 1945:


                                                                                   Arne midt i bildet (rutete skjorte), Odd og Inger Johanne helt foran.

                        Gammel familiebibel etter Ole Johannessen Bondevig (udatert, ca. 1830):

                      Gammel salmebok etter Ole Johannessen Bondevig (1837):

                                                Bibler og bilder tilhørte Klara Bondevik         Anerapport for Klara Schou

 

                                
                                Johannes Bondevik (1835-1917)
                           Ordfører i Sogndal 1883-86
                   
                                 Ola Bondevik (1872-1961) 
                                   Postmester i Sogndal

 

Litt søk i kirkebøker etter forfedre:

0    Mulige forfedre:  Paul Joensøn Klubben, f. ca 1683, g.m.. Synneve Mogensdtr.  (Innflyttet til Sogndal prestegjeld ca. 1730 ?)
        Barn (Kirkebok for Sogndal prestegjeld (Norum, Stedje, Kaupanger) 1714-1724 mangler og ingen dåp 1725-1731):
              Karie, døpt 12 februar 1732 ("Fad. Paul Joensøn Klubben, Mod. Synneve Mogensdtr., fadd.: Ole Bottolfsøn Klubben, Endre Johansøn Hagen,
                Agatha Olsd. Hagen, Birte Olsd. Nordnæs, Ragnilde Svendsd. Hølen").
      Sjeleregisteret 1760 for Norum oppgir blant bosatte på husmannsplassen Klubben (nær Fardal): "Enkemand Paul Joensøn 77 aar, datter Kari 28 aar" 

1    Niels Paulssøn Nordnæs,  f. ca 1727, g. 21 okt. 1756, Norum annexkirke, Ragnilde Joensdtr., f. ca 1728. ("Cop. Niels Paulsøn Klubben og
                                                  Ragnilde Joensdtr. Ølmem")
        Barn (alle døpt i Norum annexkirke):
           Jens, døpt 9 sept. 1757 ("Foreldre: Niels Paulssøn Ølmem, Ragnilde, ibid")
           Joen, døpt 19 april 1759 ("Foreldre: Niels Paulssøn Nordnæs, Ragnilde, ibid")
           Johannes, døpt 1 nov. 1760 ("Foreldre: Niels Paulssøn Hagen, Synneve Johannisdtr. ibid. Faddere: Anders Johanssøn Uglene, Ole Johanssøn
                 Lachehullet, Lars Torbiørnssøn Fardal, Kari Sørensdtr. Watlestad, Guri Nielsdtr. Fardal"). (Mor og barn flyttet tydeligvis fra Norum).
          Johans,  døpt 31 mai 1761, ("Foreldre: Niels Paulsøn Nordnæs, Ragnilde Joensdtr. ibid.. Faddere: Hans Hanssøn Nordnæs, Lars Anderssøn ibid,
                  Hans Isachssøn Ølmem, Brithe Oldsdtr. Hagen, Anne Andersdtr. Ølmem") 
           Anders f. ca 1765 
       Sjeleregisteret 1760 for Norum oppgir husmann på Nordnes Niels Paulsøn 31 år med hustru Ragnilde Joensdtr. 30 år ("Kand begge lese i Bog"),
           samt barna Jens 3 år og Joen 1 år. 
       I Sjeleregisteret 1776 for Norum, Nordnes, er Niels Paulsøn 49 år,  Ragnilde 48 år, Jens 17 år, og Johanes 14 år.

2   Johanes Nielsen Nordnæs,  f. 1761,  g. 6 juni 1798 Norum Annexkirke med Ingebor Jensdatter Nordnæs.  Døde 6 mars 1841.
        Barn:
           Ragnilde, døpt 11 jan 1799
       3  Ole, døpt 20 juni 1802. ("Foreldre: Johanes Nielsen Nordnæs og Ingebor Jensdtr.. Faddere: Elling Nielsen Nordnæs, Niels Erichsen Slinde,
                                                  Jon Johanessen Nordnæs, Randi Jørgensdtr. ibid, Maritha Clementsdtr. ibid.")
           Niels, døpt 5 juli 1806
     I 1801 var han "Jordløs Huusmand" og skomaker under gården Nordnæss. Han var da 40 år og hun 36.

3     Ole Johannessen, døpt: 20 Juni 1802, Nordnes, Norum Annex, g. 24 okt. 1831, Norum Annex, Christie Pedersdatter Fretland, (Han er da 30 år,
          født på Nordnes, bosted Bondevig, hun 27 år fra Fretland (Sogndal), faren Peder Hansen Fretland). Ole virket som snekker og  lærer.
            Barn:.
              Ingebor, døde 2 år gammel. (f. 24 jul 1831, d. 23 des.1833)
         4   Johannes, f. 27 mai 1835
              Sigrid,  f. 25 jan 1838, d. 4 juli 1845 ("Halssykdom", (difteri)), gravlagt 3 aug.
              Peder,  f. 13 juli 1840, døpt 16 juli (en av fadderne: Jens Nielsen Nordnæs), d. 22 juni 1845 (difteri), gravlagt 29 juni.
              Ole,       f. 6 juli 1843, d. 2 juli 1845 (difteri), gravlagt 3 aug.
        Pr. 31 des. 1865 var Ole "Gaardbr., Leilænding, i Bondevig (Gard nr. 81)". Han var 64 år og hadde 6 stort kveg, 27 får og 1 svin. Avlingen i
        1865 var 1 1/2 t. bygg og 2 1/2 t. poteter. Han var gm. Christie Pedersd. 63 år. De hadde Tjenestekarl Johannes Knudts. 17 år, Tjenestepike Ølgaard
        Aamundsd. 27 år, Fosterdatter Birta Hansd. 11 år,  Logerende Anna Bottolfsd. 34 år, og Nils Johannessen, Skolelærer, 57 år. (Nils var ugift og dro til
        Amerika som lærer om vinteren og sauegjeter om sommeren. Han kom tilbake til Kvåle i 1886 og døde 90 år gammel).
        Pr. 31 des. 1875 bodde Ole (f. 1802) og Kristi (f. 1803) på gården sammen med Bertha Hansdtr. (ug. Tjenestepige, f. 1857). De hadde 7 kjør, 1 kalv,
        32 får og lam. Avlingen det året var 1/3 tønder bygg, 1 1/2 tønder blandekorn og 2 tønder poteter.
         Ole d. 3 aug.1882, begravet 8 aug., jordfestet 13 aug. i Norum (Ølmem) annekskirke. Kristi flyttet da til Kvåle der hun bodde resten av sitt liv.
 

4     Johannes Olsen Bondevik,  f. 27 mai 1835, døpt 7 juni, Norum anneks, Bondevig under Scharsbø. ("Foreldre Ole Johannessen,
         Christie Pedersdatter Flugum, faddere: Iver Iversen Flugum, Lars Olsen Fardalshagen, Lars Pedersen Fretland, Ragnhilde Johannesdatter
        Fardalshagen, Christi Pedersdatter Flugum")  Han ble gift 2 juni 1864, Stedje kirke, med Berthe Andersdtr. Quale. ("Ungkar Skolelærer
        Johannes Olsen Bondevig og Pige Berthe Andersdtr. Quale,  Forlovere: Ole Johannesen Bondevig, Anders Thomassen Quale"). 
        De bodde på Kvåle, fikk 9 barn og mange etterkommere.  Hederlig avisomtale

                 Fyldige opplysninger om etterkommere er utarbeidet av Johannes O. Bondevik (Molde) i "Slektstavle 1987".

                                                                  Den 9 desember 1873 gikk det et ras i Bondeviken.
                                                  (Som barn gikk vi av og til tur ut til "Steinane". Det var da en smal grusveg som gikk mellom to digre steiner.
                                                      Det er rimelig å anta at dette var et ras som gikk lenge før 1873. Komm. K-L Grønhaug, jan. 2015)

                                                                                             --- O ---

 

Nettansvarlig