Besøk i Sverige 4-5 juli 2011.

Anne Stina ble født i Bäckestuga i Järn like syd for tettstedet Mellerud. Et bilde av en typisk stue i området er vist her:

På N(ordre) Bräckan var det 4 gårder som vist på dette kartet fra 1891. Det er også avmerket noen stuer som nå er
borte. Det var ikke mulig å få rede på hvor Bräckastuga lå ved vårt besøk.

Gårdene og åkrene lå vest for hovedvegen (nord-syd gjennom Jern) mens det var skog i et område mot Väneren mot øst.
På dette bildet ser vi området sydover mot Nordre Bräckan tatt et stykke vest for vegen. Til venstre ser vi en av gårdene på
Nordre Bräckan. De andre var skjult av skog.

  
                                                                                  Järn  kirke ca 1900
  
                                    Järn kirke 2011                                                                                         Holm kirke 2011                                   

 

Kart og endel opplysninger fikk vi ved vårt besøk på Museet og Slekstforskningsarkivet i Mellerud:
http://www.hembygd.se/index.asp?lev=7924

 

 

: