Johanna Ronowsk

                           

Johanna ble gift med Josef Schwager og fikk 3 barn:
  a.  Josefine (Finni) Schwager som ble gift med Josef (Sepp) Schmalhofer, bosted Wien 9 i 1954.
  b.  Margarete (Greti) Schwager som ble gift med Straberger (tannlege) og bodde i Mariannengasse 19, Wien 9  i 1954.
  c.  Josef (Peppi) Schwager som var "Chaffeur", 26 r i 1954, og bodde i Buchengasse, Wien 10?.


   Fra Klaras album (Wien-reisen i 1956)


   Familien samlet. Wien ca. 1967. Fra v.: Hansi, Finni, Renate (datter til Greti), Greti (Margarete), Christl, Michael, Joschi, Harald (snn av Peppi),
   Peppi (Josef), Gerti (Peppis kone) og Ulli (Gretis eldre datter).
                                                                          Takk til Michael Schmalhofer for bilder og informasjon