Fanejunkeren på Jørstadmoen

Kong Oscar II kom på besøk til øvingsområdet 26 august 1887. Neste dag overvar han et angrep med hele styrken samlet. Deretter defilerte troppene under Kronprinsens kommando forbi Kongen på Værnesmoen. Som avslutning red Kongen foran troppene som var oppstilt, og hilste mannskapene som svarte med livlige hurrarop. Det var under denne oppstilling at Kongen roste fanebæreren til Gudbrandsdalens bataljon, fanejunker Martin Kristoffersen. Da kongen kom ridende med sin stab, hilste bataljonen på vanlig måte, og fanen ble senket. Etter å ha tatt i mot honnøren ble kongen sittende på hesten og så mot bataljonen. Pluselig ropte han ut: "Gudbrandsdalens bataljon kan være stolte av sin fanebærer. Med en slik fanebærer trenger ikke bataljonen noen fane."

En soldat fortalte om livet i bataljonen: "Klokken 6 om morgenen sto alle mann oppstilt. Mens de sto slik og dannet en firkant ble det sunget en salme. Deretter trådte fanejunkern frem og leste dagens morgenbønn og Fadervår."

       
        Invitasjon til fest i bataljonen i 1887.                                                                                En øvelse i bataljonen

       
                                                                                                       Bilder fra Jørstadmoen

Fanejunker Martin Kristoffersen bodde på Jørstadmoen der han forpaktet bruket Altona fra 1884 til 14 april 1889 da kontrakten han hadde med Forsvaret opphørte. Deretter flyttet han huset bak leiren og satte det opp igjen som "Bergly".


     Bergly i forgrunnen til venstre i 1901 med Grand hotell til høyre. Det brant ned i 1921                                                                 Jørstadmoen i 1906.  Bergly og hotellet helt til venstre midt på bildet.

                                                                                                       Kart over Jørstadmoen.

  
                     Kart fra 1887. Viser plassering av Altona                                                                                                               Kart fra 1975. Viser Onsum Nedre.

 

 Referanse: Ole Rønning, Ottar Husemoen, Kristen Husar: "Fra dragon og musketer til elektronikk og data. Ekserserplassen Jørstadmoen 1787 - 1998". Sambandsregimentet 1998.

Retur til hovedsiden