Peder Michelsen (f. ca. 1752, d. 1785) fra Aas i Aldersundet giftet seg i 1781 med Elen Knutsdatter (f. 1757). Peder var sønn av lensmann Michel Pedersen Aas og hustru Karen Larsdatter Klæbo, som også hadde en datter Elen Margrete gift og bosatt på nabogården Stuvland. Kona Elen var datter av Knut Abelsen og Synnøve Andersdatter Aas, altså fra nabobruket. Peder overtok rimeligvis bruket Ørnes på Aldra allerede i 1780 da han betalte kvernskatt.

Barn:

  1. Michel dpt 1781. Bruker på Hjart, g. 1828 med Karen Knutsdatter.
  2. Karen Malena Klæbo dpt. 1782. Tj.pike i Alleren i 1801, senere gm. Lars Nielsen Røytvik.
  3. Synneve dpt. 1783. G. 1814 med e.mann Gabriel Nilsen Tonnes. G.2 med Ole Jacobsen Tonnes.
  4. Ingeborg dpt 1785, d. 1800.
  5. Mille f. ca. 1786, d. 1786 (3 mndr. gml.).

Peder hadde kvern på Ørnes og betalte skatt. Den lå øde i 1783. Han døde allerede i 1785, det står at han da bare var 38 år gml.. Vurderingsmennene i skifteoppgjøret etter Peder fant gårdens bygninger "..nogenledes i forsvarlig Stand..", men fant likevel å benytte nesten 3 daler av familiens formue til "Reparation" av husene. Det meste av boets krav var fordring fra familiens faste kjøpmann i Bergen på nesten 83 daler. Samlet formue var på 117 daler og 5 ort, mens gjeld/avdrag kom på 107-4-8 sk.. Det ble dermed bare 10 daler og 4 skilling på deling til gjenlevende arvinger, enka og 4 mindreårige barn. Familien hadde en salmebok, en bibel og en Brochmanns huspostill til bruk under husandakter. Det var mye sjøredskaper, både til påkledning (sjøstøvler, skinstakk, skinnhatt, skinnbukse m. m.) og til fangst (9 sildegarn, sildegarnstreng, to stk. dypsagn med stein, m. m.). Av båter var det bare en færing og han hadde en jernbismar med malmlodd til veiing av fangst. Salting ble også benyttet for det fantes 1 td. spansksalt til slikt bruk. Peder hadde også øks og grev. Til innebruk var det flere gryter, et brødjern, to tinnfat, to tinntallerkener m. m.. Det var få skinnfeller og ovnen var "sønder". Garderoben var dyr, kanskje han måtte han som lensmannssønn ta seg godt ut for sine sambygdinger. En vest var verdsatt til 16 daler (verdi av 3 kyr) mens hans klær totalt beløp seg til 26 daler. Budskapen var liten i forhold til hva tidligere eiere hadde. Det skyltes vel at gårdsdriften ikke var kommet skikkelig i gang. Det var kun: 4 kyr, 4 voksne sauer. 1 jømmer, 4 voksne geiter, 1 hane, kje og en "dyr" hest.