Richard Larsen 80 år. (Helgelands blad ca 20 juli-1952)

En aktet og velkjent Trænaværing. Richard Larsen, fylte nylig 80 år, og hans slektning, kaptein Alfred Kvitvær, sendte fra San Pedro denne hilsen til ham:

Den 18. juli fyller herr Richard Larsen, Selvær 80 år. Richard Larsen kan se tilbake på et rikt liv med allsidig livserfaring. Ikke mer enn 7 år gammel begynte han å drive fiske sammen med sin far. På denne tid var mottoet "Krøkes tidlig det krok skal bli". Desverre ble "krokkrøkingen" så ofte misbrukt. Folk viste ikke bedre på denne tid. I 20 årsalderen reiste Richard Larsen til sjøs med store seilskuter, og har også prøvd dette strabasiøse liv som sikkert ikke var å danse på roser. Noen år seinere utvandret han til USA. Etter et par års virke der borte som jernbanearbeider og arbeide på jordbruk i Dakota, ble hjemlengselen for stor, og Richard Larsen satte kursen for "gamlelandet" og de kjære hjemlige trakter. Tredve år gammel ble han gift med Ingeborg Olsen Selvær. De to har siden levd et lykkelig liv sammen. De har hatt så mye tilfelles, i særdeleshet når det gjaldt å gi til dem som hadde mindre. De ga ikke av overflod, for jeg kjenner til at det sved mangen gang, men i sine hjerter var de likevel rike.

Richard Larsen har vært en usedvanlig dyktig sjømann og fisker. Man kunne skrive et helt verk om hans mange bedrifter, men jeg vil innskrenke meg til bare nevne et par av dem. Våren 1914 på Malangfjorden på veg til Finnmark i stor storm og opprørt hav, kullseilte et større seilfartoy ca. 2 mil foran Larsens båt. Der var flere farkoster i farvannet, men bare Larsen våget å manøvrere seg opp til havaristen som da lå med bunnen opp og med bare en overlevende av de 4 manns store besetning. Det så nesten håpløst ut, men takket være Larsens dyktighet så klarte han å få line om den skipbrudne og fikk halt ham ombord.

I Vestfjorden samme år i styggevær ble en av Richard Larsens menn slått overbord av en brottsjø. Larsen selv sto i styrhuset og ingen av de andre ombord var på dekk. Som et lyn hoppet Richard Larsen ut av styrehuset og fikk tak i nakken på mannen. Takket være Larsens kjempekrefter så klarte han å holde taket til han fikk rope om hjelp. Vedkommende lever ennå, og jeg vet at han står i dyp takknemmelighet til sin redningsmann.

Så kom den siste verdenskrig med okkupasjon av Norge og med all sin tristhet og gru. Mange var dårlige nordmenn og sviktet sitt folk og sitt land, men Richard Larsen hørte til dem som risikerte sitt liv i kampen mot overfallsmakten. Han ble arrestert av tyskerne i 1944 og led meget. Hadde gestapo visst om ammunisjonen han transporterte, hadde han sikkert ikke vært blant de levendes tall idag.

Richard Larsen har også hatt mange tillitsverv. Han har vært medlem av Træna herredsstyre og har vært fattigordfører i mange år. Den rette mann på den rette plass. Sist vil jeg nevne hvor vi som barn beundret deg som akrobat på skøyter. Vi var nesten lamslått av forundring da du gikk bade forover og bakover som en virvelvind.

Jeg ønsker deg Guds rike velsignelse både på 80-årsdagen og tiden framover og mitt store ønske er at du ennå må få mange år med god helbred selv om du ikke han bli ung ingen. Det kan ingen bli, desverre.