FORFEDRE TIL INGEBORG
(Opplysninger: Bjørn Solvang, Helga M. Bruun: "En gren av slekten Bruun"; kirkebøker, folketel.).
1. Ingeborg Christina Olsdtr f. 14 APR 1870, Lekanger, Gildeskål, husmor, d. 23 JUL 1945, Konsvik,
  Lurøy, g. 27 SEP 1900, Rødøy krk., Iver (Ivar) Pedersen, Rødøy. Hun ble konfirmert 4 JUL 1886
  og presten har skrevet: "meget god Kristendomskundskab". Hun reiste hjemmefra etter konfirmasjonen
  og fikk arbeide på gården Øvre Konsvik der hun kom i 1893. Flyttet til Gjervalen da hun giftet seg. 
Foreldre 
2. Ole Martinus Hansen f. 15 JAN 1825, Sør-Arnøy, Gildeskål, Husmann, fisker, g. 6 JAN 1870,
  Gildeskål kirke, Ingeborg Nicoline Marie Olsdtr.. Ole døde 28 MAI 1884, Horsdal, Gildeskål, grvl. 8
  JUN 1884. I des. 1865 ugift bygselmann uten jord og fisker på Langholm i Sør-Arnøy. Ved giftermålet
  har presten skrevet: "Under 19 Nov. f. å. meddeltes han kgl. Bevilgning til at ægte sin Broders
  Enke, Attest fra Skifteretten". Han bodde da på Lekanger. Ble siden husmann på Horsdal og døde der.
3. Ingeborg Nicoline Marie Olsdtr. f. 14 OKT 1833, Våg, Gildeskål, husmor, g. (2) 6 JAN 1870, Gildeskål
  kirke, Ole Martinus Hansen, g. (1) 29 AUG 1858, Peder Christian Hansen. Ingeborg døde 12 FEB 1917,
  Mårnes, Gildeskål, grvl. Lekanger kirkegård. Konfirmert 13 JUL 1851 og presten har skrevet: "Gode
  Kundskaber, Flid og Sædelighet god". Ble enke etter 1. mann i 1864 og bodde da på Langholm i 
  Sør-Arnøy. I 1891 var hun igjen enke og bodde i en stue på Lekanger med sønnen Hans Pettersen (33)
  og Olaj Olsen (18). Begge var fiskere. Hun drev med "Haandgjerning, Spinding og Strikning".
Besteforeldre 
4. Hans Johansen Mevær f. 1800, fisker, g. Ingeborg Marie Olsdtr.. Hans døde før 1865, Gildeskål.
5. Ingeborg Marie Olsdtr. f. 1798, d. før 1865, Gildeskål.
6. Ole Pedersen f. 1802, Nord Arnøy, jordbr., g. Christianna Gjersing Bruun. Ole døde etter 1865.
7. Christianna Gjersing Bruun f. SEP 1804, Horsdal, Gildeskål, husmor, d. 20 SEP 1861, Våg, grvl. 20
OKT 1861. Konfimert 28 juli 1822 (18 år) og presten har skrevet " Bra Kundskab og Flid i Bog". Hun
bodde da på Lekanger.
Oldeforeldre 
10. Ole Andersen g. Anne Elisabet Jacobsdtr..
11. Anne Elisabet Jacobsdtr..
14. Per Hanssøn Bruun f. 1776, Gildeskål, Gårdbruker, g. 6 SEP 1803, Ane Elisabeth Pedersdtr. Per
døde 5 AUG 1848, Våg, grvl. 13 AUG 1848. Han "falt nedover et Bjerg og slog seg ihjel". Han hadde 
flyttet fra prestegården til Horsdal da han giftet seg.
15. Ane Elisabeth Pedersdtr f. Horsdal. Hun var budeie på prestegården.
Tipp oldeforeldre 
22. Jacob Olsøn g. Ingeborg Nilsdtr.. Jacob døde 1791.
23. Ingeborg Nilsdtr..
28. Hans Pederssøn Bruun f. 23 Okt 1731, Gildeskål prestegård, Sokneprest, g. Barbo Margrethe
Gjertsen. Hans døde 16 Jun 1804, Gildeskål prestegård, grvl. Gildeskål.
29. Barbo Margrethe Gjertsen d. 1799, av brystkreft.
30. Peder Jenssøn f. 1748, Stemland i Skjerstad, g. 26 OKT 1774, Maren Tørresdtr..
31. Maren Tørresdtr. f. 1751, Ness i Skjerstad.

Tipp Tipp oldeforeldre 
44. Ole g. Margrete Jacobsdtr..
45. Margrete Jacobsdtr..
56. Peder Hanssøn Bruun f. 17 JUL 1688, Gildeskål, prost, g. (1) 1718, Karen Pedersdtr Strømer, g.
(2) 1755, Ane Sophie Brown. Peder døde 12 JUN 1768, Beiarn, grvl. 17 JUN 1768, Beiarn. Kapellan
1715-23 i Rødøy. Sokneprest 1723 i Gildeskål etter sin far. Fra 1743 prost i Salten prosti.
57. Karen Pedersdtr Strømer d. 1754.
58. Jens Gjertsen Herretsråd, g. Adelgunde Christine Emahusen.
59. Adelgunde Christine Emahusen.
60. Jens Pedersøn f. ca 1715, Stemland, lensmann, g. 7 OKT 1744, Ingeborg Jeremiasdtr. d.y.. Jens
døde 1802.
61. Ingeborg Jeremiasdtr. d.y. f. 1725, Venset, d. 1795.
62. Tørres Hanssøn f. ca. 1705, Ness, g. 22 Okt 1737, Lisbet Jensdtr. Tørres døde 1784.
63. Lisbet Jensdtr f. ca. 1718, Lund, d. 1798.
3. Tipp oldeforeldre 
112. Hans Mathiassøn Bruun f. 3 MAI 1658, Trondheim, sokneprest, g. 1685, Maren Pedersdtr
Schielderup Darre. Hans døde 3 JUL 1723, Gildeskål. Dimitterte fra Trondhjems Katedralskole i 1677.
Etter studier informator hos fru Bergitte Schøllers barn på Gjølmø i Orkdalen. Kom 1684 som kapellan
til Gildeskål hos presten Peder Mentzsøn Darre. Da Darre døde 21/1 1688 fikk han embetet etter ham.
"Han reiste ned til Kjøbenhavn samme aar for at ansøke om Sognekaldet, og prædikede for det
kongelige Selskab, så at han fikk Kaldsbrev paa Sognekaldet". Det hadde han til sin død. Han hadde
tiende i fisk og sendte sine lastede fiskejekter til Bergen.
113. Maren Pedersdtr Schielderup Darre f. 1658, Trondhjem, d. 1728, Gildeskål.
114. Peder Danielsøn Strømer, sogneprest i Rødøy, g. Kirsten Johnsdtr. Todal.
115. Kirsten Johnsdtr. Todal.
118. Jens Henrik Emahus, Generalmajor, ukjent kone.
119. Ukjent kone.
120. Peder Pedersøn f. ca. 1681, Stemland, g. Anna Jensdtr. Saksenvik. Peder døde 1738. Peder
Pedersøn "dødee på Søen, omkastede af Vinden da de vilde rejse til Dalen"
121. Anna Jensdtr. Saksenvik f. ca. 1685, d. 1761.
122. Jeremias Størchersøn f. 1692, Venset, g. Ellen Isachsdtr.. Jeremias døde 1755.
123. Ellen Isachsdtr. f. ca. 1706, Naurstad.
124. Hans Isachsøn f. ca. 1660, Evenset, g. 1702, Maren Tørresdtr.. Hans døde 1733.
125. Maren Tørresdtr. d. 1747.
126. Jens Pedersøn.
127. Ukjent

4. Tipp oldeforeldre 
224. Mathias Hanssøn Bruun, kjøpmann, nordlandshandel, g. 1656-1657, Sophie Henriksdtr. Dinclow. 
Mathias døde 1677, Trondheim. En av de første med navnet Bruun som levde i Trondheim. Kaltes Mathias
"Gilvangen" da han hadde en gård like ved en gammel gildehall i Gjelvangveiten vest for hotel d'Angletere.
225. Sophie Henriksdtr. Dinclow f. 1620-1625, d. 1683, Trondheim. Først gift med Hans Carlsen, død
1655, ingen barn med ham.
226. Peder Mentzsøn Darre f. 27 JAN 1633, Trondheim, sokneprest, g. 1661, Magdalene Stephensdtr.
Soop. Peder døde 21 JAN 1688, Gildeskål. Deponert 1651 fra Katedralskole. Ble 1654 personelkapelan
i Skogn og 1659 det samme i Gildeskål. Giftet seg med Magdalene, datter av sognepresten der, og fikk
hans embete i 1675.
227. Magdalene Stephensdtr. Soop.
240. Peder Christophersøn f. ca. 1634, Stemland, ukjent kone. Peder døde etter 1701.
241. Ukjent.
242. Jens Pedersøn g. Anna Herdagsdtr..
243. Anna Herdagsdtr..
244. Størcher Isachsøn f. ca. 1658, Sand, g. Ingeborg Jeremiasdtr.(usikker). Størcher døde 1739.
245. Ingeborg Jeremiasdtr.(usikker).
246. Isach Jacobsøn f. ca. 1653, Naurstad, g. 1691, Anne Iensdtr..
247. Anne Iensdtr. f. ca. 1663, d. 1726, Oldereid.
248. Isaach Jørgensøn, kone ukjent.
249. Ukjent.
5. Tipp oldeforeldre 
450. Henrik Dinclow, tollvaktmester i Tr.heim, g. Benedicte Hansdtr. Bernhoft. 
451. Benedicte Hansdtr. Bernhoft. 
452. Mentz Christopherssøn Darre f. 30 SEP 1598, Trondhjem, Stiftsprost i Domkirken, g. Maren
Pedersdtr. Schielderup. Mentz døde DES 1657, Trondhjem. Gikk på skole i Trondheim. I 1611-18 på
skole i Odense. Innsatt 1621 som konrektor ved Tr.heims Katedralskole (23 år gml.). Magistergrad 24
mars 1627. Sogneprest og stiftsprost til Domkirken 1630. Hadde 12 barn. 3 sønner ble konrektor ved
Tr.heims Katedralskole.
453. Maren Pedersdtr. Schielderup f. 1610, d. 1683.
454. Stephen Hanssøn Soop f. 1598, Bodin, Sokneprest, g. Sara Lauritsdtr. Krabbe. Stephen døde 1675,
Gildeskål. Sokneprest i Gildeskål 19/1-1622 - 1675.
455. Sara Lauritsdtr. Krabbe.
488. Isach Størchersøn f. 1630, Sand, skipper, g. Anne. Isach døde ca. 1715.
489. Anne grvl. 29 Sep 1677.

6. Tipp oldeforeldre 
906. Peder Schieledrup, biskop i Trondheim, kone ukjent.
907. Ukjent kone.
908. Hans Olufsøn Soop Prost, kone ukjent. Hans døde i Bodin. Sokneprest i Bodin 1595-1621.
909. Ukjent kone, g. (1) Lauritz Nielssøn Krabbe, g. (2) Hans Olufsøn Soop.
910. Lauritz Nielssøn Krabbe, Sokneprest i Stangvik, kone ukjent. Lauritz døde i Stangvik.
911. Ukjent kone, g. (1) Lauritz Nielssøn Krabbe, g. (2) Hans Olufsøn Soop.
976. Størcher Benndixenn f. ca. 1600, Sand, skipper, kone ukjent. Fra Sand i 1645: "Størcher, kone,
1 sønn, 1 datter, 1 fostersønn og 2 tjenestejenter". Størcher Bendixenn betalte skipperskatt i tiden
1629-1652 med 2 til 6 daler pr. år. Fra Rettsprotokoll: "Sagefald 1625: Styrcher Benndichsen paa
Sand for noged falsch fisch hannd gat i Kongl:Maij: lending och Penger ehr iche alle oppeborid paa
en Thid. Gat Pendinge 6 Do:" 
977. Ukjent.
7. Tipp oldeforeldre 
1952. Benndigt på Sand, kone ukjent. Benndigt på Sand nevnes 1609-1618. Enken etter Benndigt
nevnes 1619-1623. I 1609 hadde Benndigt gevær og sabel.