Forfedre til Helene Olava Marie Hansdatter Kvitvær
(Ref. Harry Danielsen, "Solværøyan", skiftedokument, kirkebøker og folketellinger)
1.	Henrich Gullesen f. ca. 1720, ref: Skifte 1776, g. ca. 1740, Anna Jonsdtr., f. ca. 1720, ref: Skifte 1776. Henrich døde ca. 1776, Lovunden, Lurøy.
      Barn:
2.	i	Ingeborg Henriksdatter f. 1742. 
2. Generasjon 
2.	Ingeborg Henriksdatter Kvitvær f. 1742, Lovunden, g. ca 1783, 3. gang, Jon Gundersen Aldra, f. 1752, Lurøy Kom., (sønn av Gunder Larsen Aldra og 
     Maren Larsdatter) ref: Skifte 1826, d. ca 1825, Kvitvær. Ingeborg døde 20 FEB 1826, Kvitvær, Lurøy Kom. I kikeboka står det at hun døde i 1826 100 år 
     gammel. Men hun var vel ca. 84.  Jon: Overtar bygselen på Øvergården etter Anders Jakobsen, andre mannen til Ingeborg, ca. 1782.
      Barn:
3.	i	Maren Jonsdatter f. 1784. 
3. Generasjon 
3.	Maren Jonsdatter Kvitvær f. 1784, Kvitvær, Lurøy Kom., g. 10 SEP 1820, Hans Olai Hansen Haugland, f. 1792, Haugland, Lurøy kom., (sønn av Hans 
     Hansen Haugland og Jonella Olsdatter) d. 10 APR 1832, Lofoten på fiske, bosatt Øvergården på Kvitvær. Maren døde 9 NOV 1853, Kvitvær, bosatt 
     Øvergården Kvitvær. Hans: Overtok bygselen etter Jon Gundresn i 1820. Omkom i Lofoten sammen med 18 andre fiskere fra Lurøy. Skifte Kvitvær 1837.
      Barn:
     i	Johan Henrik Hansen f. 19 NOV 1822, Kvitvær, d. 1 JUN 1871, Kvitvær. gift 24 AUG 1845 med Else Andersdtr., Nord-Solvær.
4.	ii	Hans Christian Hansen f. 16 JAN 1825. 
4. Generasjon 
4.	Hans Christian Hansen Kvitvær f. 16 JAN 1825, Kvitvær, Lurøy Kom., yrke: gårdbruker, leilending, g. (1) 15 OCT 1848, Lurøy Kom., Synneve (Synne)
     Larsdatter Oldervik, f. 1813, Oldervik, Rødøy kom., (datter av Lars Nielsen Oldervik og Karen Pedersdatter) d. 22 OKT 1881, Kvitvær, Lurøy Kom., 
     bosatt 1865, Øvergården, Kvitvær, g. (2) Karen Dorthea Andersdatter, bosatt 1876, Nord-Solvær (enke). Hans døde 29 AUG 1898, Kvitvær, Lurøy Kom. 
     Hadde Øvergården på Kvitvær etter svigerforeldrene til 1882 da den ble solgt til Hans Kristian Jørgensen, far til Konrad Hansen.
       Barn med Synneve (Synne) Larsdatter Oldervik:
     i	Carolius Johan Hansen f. 24 MAR 1847, Kvitvær, Lurøy Kom., d. 17 JAN 1871, druknet på Sjona. Druknet på Sjona sammen med 2 andre drenger fra
             Kvitvær da en heftig storm "overfaldt" dem. De skulle hjem fra Lurøy i en "trerømmingsbåt". Ingen ble funnet.
5.	ii	Petrine Johanne Klæbo f. 10 JUL 1849.
6.	iii	Helene Olava Marie Hansdatter f. 3 JUL 1850.
       Barn med Karen Dorthea Andersdatter:
    iv	Karl Johan Meyer Hansen f. 23 DES 1876, Nord-Solvær. 
5. Generasjon 
5.	Petrine Johanne Klæbo Hansdatter f. 10 JUL 1849, Kvitvær, Lurøy Kom., g. 12 NOV 1871, Hans Martin Mikaelsen, f. 1852, Tromsø. Petrine døde 
     9 JUN 1905, Kvitvær. Konfirmert 1864 i Lurøy kirke.
      Barn:
i	Marie Cecilie Hansdtr. f. 14 JAN 1872, Kvitvær. gift 5 AUG 1893 med Johan Anton Johansen, Sjonøy
ii	Hilda Josefine Kristine Hansdtr. f. 1 JUN 1873, Kvitvær. gift 10 DES 1896 med Jørgen Zahl Jakobsen, f. Tømmerdal, Rødøy.
iii	Sofie Hansdtr. f. 9 MAR 1875, Kvitvær, d. 5 JUN 1875, Kvitvær.
iv	Karl Johan Zahl Hansen f. 24 JUL 1876, Kvitvær.
v	Kathinka Mathilde Hansdtr. f. 4 APR 1878, Kvitvær.
vi	Nilsine Pauline Marie Hansdtr. f. 4 JUN 1880.
vii	Lovise Karoline Marie Hansdtr. f. 19 JUN 1881, Kvitvær.
viii	Berger Johannes Hansen f. 2 FEB 1884, Kvitvær.
ix	Kristine Johanne Hansdtr. f. 22 JAN 1887, Kvitvær, d. 10 FEB 1887, Kvitvær.
x	Hjalmar Mejer Hansen f. 8 SEP 1888, Kvitvær. 
6.	Helene Olava Marie Hansdatter Kvitvær f. 3 JUL 1850, Kvitvær, Lurøy Kom., g. 15 SEP 1872, Lurøy Kirke, Oluf Petter Meg Olsen, 
     f. 29 SEP 1846, Kvernes, Kristiansund Kom., (sønn av Ole Melkild og Brynhild Larsdatter) yrke: Strandsitter og skomaker, d. 26 JUL 1941,
     Lurøy gamlehjem, Røssøy. Helene døde 23 JUL 1930, Lurøy gamlehjem, Røssøy. Helene ble konfirmert 27 AUG 1865 i Lurøy kirke.
     Presten har skrevet: "Meget godt i Kundskab og Flid". Oluf: Kirkebok for Lurøy Sogn 1863-1879 viser at ungkar og inderst "Oluf Petter Olsen"
     og "Pige Helene Olava Marie Hansdatter Kvitvær " ble viet 15/9-1872.--Det er der opplyst at han er født i Kristiansund i 1844, og at han 
     var sønn av "Ole Melkhil ". 3. des. 1900 bodde Ole Peder, Kristine Marie og Petrine hos foeldrene på "Bokø". Da var det der en
     husmannsplass til (br. 1) med 5 mennesker. (Johan Mathias Gabrielsen med kone og 3 barn).
       Barn:
    i   Anna Cathrine Johanna Olsen f. 9 APR 1873, Kvitvær, Lurøy Kom., g. Johan Peter Andersen, f. 6 MAR 1866, Rørstad, Sørfold kom.,
         (sønn av Anders Hansen og Gjertrud Simonsdatter) yrke: fisker, d. 13 SEP 1939, Bodø, gravlagt: Bodø krkgrd. Anna døde 4 JAN 1969, 
         Bodø, gravlagt: Bodø krkgrd. Flyttet til Bodø etter 1900 (huspost?). Først bodde familien i Storgata nær der Nordlansbanken er nå. 
         Deretter i Dronningensg. 2 og 1929 Prinsensg. 30 nær folkets hus. Hun var et arbeidsjern og vasket tøy for folk. Etter krigen bodde hun 
         i Vestbyen hos sønnen Georg og Helga stelte for henne etterat hun brakk lårhalsen som gammel.  3. des. 1900 bodde hun på
         husmannsplassen Olavik Nedre og hadde "husgjerning og kreaturstell".
   ii   Oleanna Helmine Marie Olsen f. 11 AUG 1874, Kvitvær, Lurøy Kom., g. Marius Hovland, f. Stavanger, yrke: Farmer, d. Dakota ?, USA. 
         Oleanna døde 1943, Fergus Falls, Denver, Colorado, USA. I des. 1900 tjentestepike hos kjøpmann Bernhard Olsen i Sjøgt. 1, Bodø. 
         Ble gift med Marius Hovland i Stavanger. De dro til USA 1912. Hun bodde i Denver Colorado sammen med en venninde som arvet henne.
         Mannen og sønnen Arvid døde før henne, antagelig i Dakota der de hadde farm.
   iii   Ole Peder Olsen f. 23 JAN 1876, Kvitvær, Lurøy Kom., g. (1) Bodø, Leonora Petrikke Karoline Eliasdtr., f. 29 MAY 1886, Kjerringøy,
         (datter av Peder Benjamin Eliasen og Karoline Sofie Olsdtr.) d. 4 JAN 1969, Bodø, gravlagt: Bodin krkgrd. Døde på Seivåg gamleheim,
         g. (2) Elise, f. Sørnesøy, Lurøy Kom.,, d. 1953, Lurøy gamlehjem, Røssøy. Ole døde 11 FEB 1953, Bodø, gravlagt: Bodin krkgrd.
         Gift 1. gang med Elise fra Sørnesøya der de bodde. Hun flyttet til en søster i Bergen. Deretter dro Ole til Bodø. 
         Elise døde på gamlehjemmet i Røssøy 1953. Ole ble så muligens gift med en dame fra USA. I siste ekteskap med Leonora fra Kjerringøy
          fikk de sønnen Haldor.
   iv   Kornelia Sophie Olsen f. 9 JUN 1878, Kvitvær, Lurøy Kom., og Aune Christian Myre Edvardsen, f. 6 FEB 1877, Kilboghavn, Rødøy kom.,
         (sønn av Edvard Olsen Brænnes og Guriane (Gurianna) Jørgine Johnsdatter) yrke: Fisker, d. ca 1903/4?, Svalbard ?, bosatt 3 DES 1900,
         Bratland br. 3, "enslig losjerende", g. ca. 1907, Edvard Olaus Johannessen, f. 19 JUN 1872, Hestøy, Lurøy Kom., (sønn av Johannes Eriksen 
         og Anna Kristine Larsdtr. Sjonøy) ref: A.O., yrke: Fisker, d. 3 JAN 1963, Sandnessjøen sykehus. Kornelia døde 5 OCT 1967, Aldra, 
         Lurøy Kom. Bodde siste del av sitt liv hos Sigurd Olsen på Aldra. 3. des. 1900 bodde hun på Onøy Indre og drev med husgjerning og
         kreaturstell. Sønnen på gården, Henry Nilsen, var da ett år. Aune: Det ble sagt at Aune omkom under fiske/fangst ved Svalbard sammen med 
         2 andre.  Edvard: Tante Eldrid ertet ham med at han var i slekt med "Kallvass Erik" fra Rana. Hans bror Karl var gift med Olea Johanna 
         Abrahamsdtr., søster til første kone.
   v   Hilken Pauline Olsen f. 11 OCT 1879, Kvitvær, Lurøy Kom., d. 23 OCT 1879, Kvitvær, Lurøy Kom. I kirkebok for Lurøy (mikrofilm 306)
         står det: "Dette barn døde førend hjemmedåp kunne stadfestes i kirken".
   vi   Harald Zahl Olsen f. 21 AUG 1881, Kvitvær, Lurøy Kom., yrke: Fisker, g. 31 OKT 1909, Lurøy Kirke, Alette Eline Bergine Thomassen,
         f. 17 JUL 1887, Nesna/Dønnes kom., (datter av Kristoffer Thomassen og Andrea Elene Nicoline Andreasdtr.) d. 22 MAI 1966, Sleneset, 
         Lurøy Kom. Harald døde 12 APR 1961, Sleneset, Lurøy Kom. De fikk først tvillinggutter 6/1-1920. Den ene dødfødt og den andre
         (Thomas) hjerneskadet som døde 11/2-27 (7 år). De tok til seg en 5 år gml. fostersønn, Johan Lorensen fra Kokkvika på Lurøya, f. 1916, d. 1991.
  vii   Ida Marie Olsen f. 2 MAR 1885, Kvitvær, Lurøy Kom., yrke: husmor, g. 1906, Bodin kirke, Rikard Østensen, f. 8 OCT 1864, Bodøskeid, 
         Prestgården, Bodin Kom., (sønn av Esten (Østen) Jensen og Rachel Michaelsdatter Jacobsen) yrke: FISKER, d. 5 JAN 1949, Bodø, Bodin Kom.,
         gravlagt: Bodin krkgrd., Bodø. Ida døde 14 APR 1978, Bodø, gravlagt: Bodin krkgrd. 3. des 1900 bodde hun på Røssøygården hos Johanna
         Strøm og hadde "husgjerning og kreaturstell". Rikard: Bodde ved sjøen i Urtegårdsgaten 11. Var først gift med Julianne og fikk 3 døtre
         Pauline bodde i Høyanger. Siden alene i 8 år før han giftet seg med Ida. Flyttet like før krigen til Rensåsgaten 69 tvers ovenfor sykehuset.
  viii   Kristine Marie Olsen f. 22 MAR 1888, Kvitvær, Lurøy Kom., g. (1) Lurøy Kirke, Alfred Kristian Zahl Kristoffersen, f. 28 MAR 1885, Reløen,
         Lurøy Kom., (sønn av Kristoffer Thomassen og Andrea Elene Nicoline Andreasdtr.) d. 1947, Oddøy, g. (2) Ingolf Hansen, f. Bergen, yrke:
         Stuert. Kristine døde 11 MAR 1966, Sleneset, Lurøy Kom.
   ix	 Petrine Antonette Johanne OLSEN f. 23 FEB 1891, Bukkøy, Lurøy Kom., d. 28 MAR 1982, Lurøy gamlehjem, Røssøy. Petrine var ugift.
         Hun stelte i hjemmet på Bukkøya og var med foreldrene til gamlehjemmet på Røssøy der hun arbeidet først, deretter arbeidet hun på 
         eldreheimen på Onøy.