Sigruns begravelse

Skedsmo kirke
onsdag 29. januar 2003.

 

Sigrun ble født 24. mars 1930 i Husby på øya Tomma i
Dønna prestegjeld. Hun døde tidlig om morgenen 21. januar 2003.
Her er hennes vita som fremført i kirken. (Prost Arne Sand)


Sigrun
Utsnitt av bilde som Knut tok ved besøk hos oss 3. januar


Skedsmo kirke

Solveig sa noen vakre minneord om sin mor.

  Minnestund

Mortens kro
(Klikk på bilder)

Arbeidstua

Arbeidstua

Venner i sykepleien

Familie og venner

Per blant ungdom

Pers fam., OH og PH

Alf, PH, Kurt Steve

Familie og venner

Bjørn med kullinger

Familie og venner

Familie og venner

Familie og venner

Per med fam. og OH

Barnebarn

Barnebarn

Mange gode ord om Sigrun ble fortalt på denne minnestuden. Syns jeg spesielt må nevne Solveig A.
som mintes hennes innsats i Arbeidstua, samt Heidi og Gunhilds gode ord på vegne av "kullingene".
Ruth og Knut i Leksvik i Trøndelag hadde sendt et vakkert minnekort som ble lest opp.
Fra Vadsø kom det et minnebrev fra Ragnhild Stock som jeg har fått lov til å gjengi
her på internett.