Sigrun Judith Grønhaug f. Iversen

Sigrun ble født 1930 i Huseby på en øy utenfor Helgelandskysten som heter Tomma. Der var det et lite kapell hvor hun ble døpt. Da hun var 6 år gammel så hun en sykepleier med uniform. Da bestemte hun seg for å bli sykepleier.
Da hun var 8 år gammel flyttet familien inn til fastlandet, til Konsvik i Lurøy kommune. Det ble en stor familie etterhvert, hun hadde 2 eldre søstre og 5 yngre brødre. Så kom krigen som var en svært vanskelig tid for mange, også dem. Fra hun var liten var synet dårlig. På skolen fikk hun lov å sitte på første benk, men hun så bare det som var på tavlen rett fremfor seg. Men hun var en flink elev likevel, lærer Ostad skjønte hennes situasjon. Da hun var 18 år gammel ble hun sendt til Bodø der hun fikk briller, en dagsreise dengang ! Nå ble det mulig for henne å gå videre på skole.
Det var vanskelig for ungdom å få utdannelse ut over folkeskolen på den tiden. Det fantes jo ikke muligheter for lån. Sigrun tjente som hushjelp hos flere familier. Selv om lønnen var liten hadde hun i 1953 spart nok penger til å begynne et år på Fredheim Folkehøyskole. Der møtte hun et kristent miljø og fikk grunnfestet den kristne tro hun hadde med seg hjemmefra.
Hun arbeidet også flere steder i Lurøy dit familien hadde flyttet, bl. a. som bestyrervikar på gamlehjemmet. Sammen med en familie hun tjente hos flyttet hun til Oslo tidlig på 50-tallet. Der fikk hun bl. a. arbeid på gamlehjem og hotell. I 1955 kom hun inn på Lovisenberg sykepleierskole der hun gikk 3 år og fikk den utdannelsen hun hadde ønsket seg. På denne skolen fikk hun mange venner og dette vennskap har bestått i alle år, ikke minst ved at de dannet et "Kull-lag".
Som sykepleier arbeidet hun flere steder i landet, først som menighets-søster i Ålesund første halvår 1958, deretter som avdelings-søster ved Vadsø sykehus frem til 1960. Der var hun en tid oversøster. Nå gikk ferden tilbake til Oslo der hun ble ansatt i kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. I Oslo traff hun Karl-Ludvig Grønhaug og giftet seg med ham våren 1963. Hun måtte fortsette å arbeide en tid på Rikshospitalet etter bryllupet og de bodde da i hennes hybel på hospitalet på taket av Hudavdelingen.
Hun likte godt arbeidet på kirurgisk avdeling og hennes ønske var å utdanne seg videre som operasjonssøster. Men høsten 1963 flyttet de til Skedsmokorset og dette ble hennes hjem i 39 år. Hun arbeidet på Forsvarets forskningsinstitutt til det første barnet meldte seg. Siden ble det deltidsarbeide på de lokale sykehjem Skedsmotun og Lurud. Hun fikk etter hvert 3 barn og ønsket å være mest mulig hjemme for å ta seg av dem.
Som pensjonist har hun de senere år deltatt aktivt i Arbeidsstuen i "Velferden" med hekling og strikking til utlodning for veldedige formål. Hun fikk mange venner både der og ellers på "Korset". Sigrun var et meget arbeidsomt menneske og ville ha det pent og ordentlig rundt seg. Men etter hvert ble helsen dårlig og det for strevsomt både med hus og hage. Sist sommeren flyttet hun og mannen til en leilighet på Romsås som var lettere å stelle for henne. Sigrun var en personlig kristen og den siste tiden var hun i ferd med å bli aktiv kirkegjenger i Romsås menighet.