KVITVÆRSLEKT
(Ref.: Folketelling 1865, 1891, 1900, kirkebøker, pr. desember 1994,
Lurøyboka 00/01: "Fra bykseljord til slektsstevne", Sverre Mogård-Larsen)

1. Lars Johan Pedersen f. ca. 1820, d. før 1891 g. Johanne Jeremiasdtr. Ødegård, f. ca. 1823, Lovund, Lurøy kom..
 Barn:
 
  2 i. Lauritz f. 25 FEB 1845, Herøy, Nordland
   ii. Anne Larsdtr. f. ca. 1847, Herøy, Nordland.

Andre generasjon


     
Gårdene på Kvitvær mot nord. Øvergården til v. og Nergården til h. (Konrad Hansen 1947) 

2. Lauritz Johan Dass Larsen f. 25 FEB 1845, Vågsvåg på Dønna, g. 25 SEP 1870 av pastor Bergan i Lurøy Kirke, Randine Jonsen, f. 26 FEB 1846, Lovund, (datter av John Jonsen og Dorthea Lisabeth Larsdtr.) i 1865 tjenestejente på br. 8d (Fjellgården)), d. 17 APR 1911, Kvitvær. Lauritz døde 6 AUG 1926, Kvitvær. Flyttet til Kvitvær våren 1894 der de forpaktet Nergården under Husebygodset. Det var kr 200 kontant og kr 15 i året. Bodde først på Remman (br. 8e, Storvollan) i Lovunden. Det var 20 favner i firkant med høy til en av kuene. Randine dro opp i fjellura og skar mer høy, dessuten fikk kuene fiskeavfall. Lauritz var en dyktig fisker.
I ft. desember 1910 er det anført: "Laurit Johan Dass f. 1845.08.29, Herø, Fisker og bygselgardbruker", kona "Randine Johanna Johnsdatter f. 1846.02.25, Lurøy", med sønn: "Rikkard Kristian Alstrøm Lauritsen  f. 1882.07.18, Lurøy, ug Fisker", samt: "ug.Tjenestepike Klara Johanna Heitmann Jakobsen f. 1894.04.25 Lurøy".

Barn: 
      i Hans Martin Lauritsen f. 26 MAR 1869, Lovund, d. 1869, av difteri.
     ii Petroline (Lina) Antonette Lauritsen f. 3 JUL 1871, Lovund, d. 31 MAI 1964.
        Het "Lina i Osen". Gift 1896 Nils Kristian Bang Johansen, bosatt Huseby, Tomma.
        Barn: Laura (i Oslo), Karen (i USA) og Ragnhild (Husby), fosterbarn Alfred Alfredsen. 
3.  iii Hans Martin f. 3 JUL 1871, d. 5 NOV 1934 (alene i robåt).
4.   iv Louise Johanne Dortea f. 26 APR 1874.
5.    v Konrad Hjalmar By f. 7 SEP 1877.
     vi Alfred Johan Lund Larsen f. 24 JUL 1879, Lovund, d. 3 OKT 1964,
         g. Helga Marie Fredriksen f. 1882. Flyttet til Husby (hos Line) da han
         var 6 år. Sønnen Alfred Johan Bek Alfredsen f. 6/8-1904 bodde på Onøy.
6.  vii Richard Kristian Alstrøm f. 18 Jul 1882.
7. viii Gjertine f. 11 MAI 1885.


 
Richards bryllup 1911. Fra v.: Gjertine, Lovise, Line, Laurits, Hans Martin, Konrad og Richard.

Tredje generasjon


             Høyånn i Kvitvær ca. 1920. Nergården til høgre.
Tegning: Sverre Mogård-Larsen.

3. Hans Martin Lauritsen f. 3 JUL 1872, Lovund, g. Anne Andersdtr., f. 8 AUG 1882 Meldalen, d. 1961. Hans omkom på sjøen 5 NOV 1934 alene utenfor Kvitvær. Begge var døve. Arbeidet på et sagbruk i Thamshavn. Kom til Trondheim på døveskole og traff Anne fra Meldalen. Overtok Nergården på Kvitvær i 1920 og Anne drev den til 1937 da hun flyttet til Onøy.
I ft. desember 1910 er det anført: "Hans Martin Lauritsen, f. 1870.07.29, Lurøy, g. Fisker" og kona: "Anne Andersdatter, f. 1882.08.10 Meldalen, Fiskers hustru" og barna: "Lars Johan Hansen f. 1905.03.05, Ørkedalen, Meldalen, Anders Martin Hansen f. 1906.08.22, Ørkedalen,  Rikhard Albert Hansen f. 1910.03.25, Ørkedalen".
  Barn: 
    i  Lars Johan Kvitvær f. 5 MAR 1905 Orkdal, d. 14 NOV 1987, g. 20 JUL 1930 Olga Kristoffersen, Sjonøy
        f. 14/3-1904. En datter Kirsten g. m. Sverre Mogård-Larsen, begge lærere. Bodde i Sjonøy siden Nesna.
   ii  Anders Martin Kvitvær f. 28 AUG 1906 Orkdal, d. 1995, g. 29 SEP 1936 Margot Katrine Martinussen
        f. 5 AUG 1914, Onøy, Jektvik. Bosatt Onøy.
  iii  Rickard Albert Kvitvær f. 25 MAR 1910, Orkdal, d. 2 JAN 1990. Gift med Ester Olea Larsen f. 23 APR
       1906, Bratland. 2 sønner, Hans og Lars-Eilert, bosatt Bratland.
   iv  Agnes Johanne Katrine Hansdtr. f. 10 SEP 1912. Gift Martin Hestnes, Horten. Senere bosatt Onøy. 

4. Louise Johanne Dortea Lauritsen f. 26 APR 1874, Lovund, g. Johan Kristian Hansen, f. 21 AUG 1871, Pønknesset  Nord-Solvær, (sønn av Hans Jørgensen og Jensine Marie Nielsen). Småbruker, fisker, d. 2 OKT 1943, Kvitvær. Louise døde 7 NOV 1960. I jan. 1891 var hun tjenestejente på Øvergården: "Steller med kreatur og går husmanden til hånde i huset og lidt industri". Louise og Johan overtok Øvergården i 1901. Sønnen Robert omkom under seiling i 1914 (falt overbord fra skuta "Fiks"). Han var bare 16 år. Hadde deretter en fostersønn som bosatte seg på Onøy, Ragnvald Johannessen.
I ft. desember 1910 er det anført: "Johan Kristian Hansen f. 1871?, Lurøy, Fisker og gaardb. Bygselman" og kona: "Lovise Johanna Lauritsdatter f. 1875?, Lurøy, Gaardmandskone" med barna: "Robert Marselius Pleim, Dagny Johanna Linn Johansdatter f. 1905?, Hans Artur Johan Johansen f. 1908?".
  Barn:
   i  Robert Marcelius Pleim Johansen, f. 7 APR 1898, d. 19 MAI 1914  
  ii  Dagny Johanna Lind Johansdtr. f. 25 APR 1903, Kvitvær, d. 2 APR 1988, g. Einar Holthe f. 7 OKT 1899,
     veivokter. Bosatt Husby, Tomma. Barn: Leif Holte f. 10 NOV 1922 på Øvergården og Mary Agnette 
       f. 5 FEB 1927.
 iii  Hans Johansen f. 5 JUN 1908, Kvitvær, d. Tomma. Gift med Ruth Kristiansen ("Ruth i Osen"),
       f. 1 JUN 1910. De bygde hus ved Bjørnekra på Husby. 

5. Konrad Hjalmar By Lauritsen f. 7 SEP 1876, Lovund, g. 29 MAI 1898 Jensine Nikoline Johansdtr. f. 13 sep 1876, Jenshaugen Lovund. Konrad døde 2 APR 1919, på havet. Omkom på sjøen sammen med den eldste sønn Angel i en færing den 2/4-1919 (hjemmefiske med line). Angel var bare 19 år. Pent kvitt hus (gammelstua på Toften) i Sjøvika, Kvitvær. Dyktig fisker og flink møbelsnekker. Jensine flyttet tilslutt til Jæren.
  Barn: 
    i  Angel Julius By Kvitvær f. 25 SEP 1898, d. 2 APR 1919.
   ii  Johan Kristian Kvitvær, f. 8 MAI 1903, g. Borghild, Jæren. Bosatt på Jæren.
  iii  Alfred Johan Kvitvær f. 6 JUL 1905. Gift med Nancy f. 22/10-1923. Alfred ble kaptein i utenriksfart.
       Bodde delvis i San Pedro og i Bergen, døde i Bergen.
   iv  Ragnar Johan Kvitvær, f. 10 JUL 1911 Kvitvær, g. Margot. Bosatt på Jæren.
    v  Klara Henriette Lind Kvitvær f. 3 DES 1913, var sykepleier Epidemisykehuset i Stockholm. Bosted Stockholm.
8. vi  Robert.
  vii  Katrine Alvilde Nilsine Kvitvær f. 25 NOV 1919, g. Håkon Jensen, d. før 1990. Bosted Aurskog, tidligere
      Onøy.

Kvitvær fra nordvest. Pilen viser Sjøvika. De kvite klipper har gitt øya navn. (Foto Henrik Johannessen)

6. Richard Kristian Alstrøm Larsen f. 18 Jul 1882, Lovund, Lurøy kom., fisker, g. 4 JUN 1911, Ingeborg Anna Olsen, f. 3 APR 1886, Selvær, Træna Kom., (datter av Ole Johan August Olsen og Henriette Inanda Halvorsdtr. Sandnes) d. 14 APR 1965, Selvær,. Richard døde 5 OKT 1965, Selvær, Træna Kom.. Dro til USA med "Tasso" fra Trondheim 25 APR 1906. Arbeidet i bitende kulde i tømmerskoger nord i Minnesota og på kornåkre på prærien i Fargo, Dakota, i 40 gr. varme. Reiste hjem etter 2-3 år. Bygde hus på Selvær. Kjøpte fiskeskøyta "Rollaug". Tur til Oslo i 1956. Så den sorte "steinkjerringa" på Kvitvær. Det eneste menneskelige som var igjen på øya der han hadde satt merker i  steinrabbene som gutt. 
  Barn: 
      i   Rollaug Lovise Larsen f. 19 NOV 1912, Sykesøster, d. 30 JUL 1977, Oslo, gravl. Nordre Gravlund, Oslo.
 9.  ii  Olga Jørgine Larsen f. 26 AUG 1914.
10. iii  Ole Henry Larsen f. 23 JAN 1922.
     iv  Martha Olea Larsen (Frivold Hval) f. 30 MAI 1924, Selvær, lektor. Gift 8/1-55 med Øivind Frivold
          f. 3/11-21,  d. 25/7-65. Sønnene Øyvind (prest) og Hans Petter (gårdbruker). Gift annen gang
           med Sven Hval. Bosatt Hønefoss.


  
Richard og Ingeborg med barna (fra v.): Rollaug, Ole Henry, Olga og Martha

  7. Gjertine Dorthea Klæbo Larsen f. 11 MAI 1885, g. 28 MAI 1908 Kristen Nikolai Nilsen, f. 21 JUN 1882, Husby, fisker, d. 3 FEB 1961. Gjertine døde 12 APR 1987 (101 år gml.), Lurøy aldersheim, Røssøy. Bygde hus på Kvitvær (Toften). Som gamle flyttet de 1951 til Ørnvika på Onøy. Deretter til datteren Randine Andersen på Onøy. I ft. desember 1910 er det anført: "Kristen Nilsen f. 1882.09.? Dønnes, Fisker Inderst" og kona: "Gjertine Dorthea Lauritsdatter f. 1885.05.11, Lurøy, Fiskers hustru".
  Barn: 
   11.  i  Randine Adelaide Morch Nilsen f. 26 JUL 1914, Kvitvær, g. 30 DES 1935 Kristoffer Bernhard Andersen
              f. 19 JUN 1910, Nord-Solvær. 
   12.  ii  Kåre Oluf Heiberg Kvitvær f. 6 SEP 1917, g. 22 OKT 1943 Judith Charlotte Kristoffersen,
              f. 22 JAN 1920,  N. Solvær, d. 20 NOV 1988. Bosatt N. Solvær.


                  Gjertine og Kristen

Fjerde generasjon

8. Robert Mathias Kvitvær, f. 2 NOV 1916, d. 12 OKT 1981, g. 23 SEP 1945 Olaug Lovise Martinussen, f. 13 FEB  1926 Sør-Solvær, (datter av Jens Kristian Pareli Martinussen og Kristine Karlsen fra Sør-Solvær). Til Onøy 1951/52.
     6 barn.

9. Olga Jørgine Larsen Selvær f. 26 AUG 1914, Hjelpepleier, g. 28 NOV 1936, Magnus Selvær, f. 28 MAI
1902, (sønn av Jens A. Olsen). Magnus bygde opp fiskeværet på Olderøya i Selvær. Flyttet etter krigen til
Oslo og hadde forretning. Olga d. 24 JAN 2002. Bosted Oslo.
     3 Barn. 

10. Ole Henry Larsen Selvær f. 23 JAN 1922, Selvær, Træna Kom., Fiskeskipper, g. 15 DES 1946,
    Lurøy, Ingrid Camilla Iversen, f. 25 MAI 1926, Sør-Solvær, Lurøy Kom.. (datter av Paul Marselius
    Iversen og Helga Olea Aune), Husmor. Ole døde 20 MAY 1970, Selvær. Hadde fiskeskøyter som het
    "Rollaug" oppkalt etter hans søster. 2 barn. 


 Rollaug 1

Rollaug 1

Rollaug 2 etter forlengelsen

11. Randine Nilsen f. 26 JUL 1914, Kvitvær, g. 29 DES 1935, Kristoffer Andersen.
      3 barn.   

12. Kåre Kvitvær f. 6 SEP 1917, g. 18 OKT 1942, Judith Charlotte (datter av Karl Kristoffersen, Olga Lorentsen),
    f. 22 JAN 1920, d. 20 NOV 1988. Bosted N. Solvær.
      6 barn.
 
I 1801 var det 2 bruk og en husmannsplass på Kvitvær, totalt 19 personer. Dette vokste til 5 familier og 31 personer i 1891. I desember 1900 var det 22 personer bosatt der, mens det var 20 i desember 1910. Øya er bare ca. 1200 m lang og 800 m bred. I dag er det vanskelig å finne spor etter alle disse menneskene. En kraftlinje går tvers over øya og det fins noen få grunnsteiner etter Øver- og Nergården.

Frode sin Slektside

Retur

© K-LGrønhaug  2012