Klikk på bilder                              KVITVÆRSLEKT  3
                        
Ref.: Folketelling 1801, 1865, 1891, 1900, 1910, kirkebøker, skiftedok..
                                     H. Danielsen: Solværøyan - øyene og folket, Mosjøen 1996, ISBN 82-994077-0-2.

 

1. Henrich Gullesen f. ca. 1720, ref: Skifte 1776, g. ca. 1740, Anna Jonsdtr., f. ca. 1720, ref: Skifte 1776. Henrich døde ca. 1776, Lovunden, Lurøy.
  Barn:
2.  i Ingeborg Henriksdatter f. ca. 1742, Lovunden.

2. Generasjon

2. Ingeborg Henriksdatter Kvitvær f. ca. 1742, Lovunden, g. ca 1783, 3. gang med Jon Gundersen Aldra, f. ca. 1752, Lurøy Kom., (sønn av Gunder Larsen Aldra og Maren Larsdatter) ref: Skifte 1826, d. ca 1825, Kvitvær. Ingeborg døde 20 FEB 1826, Kvitvær, Lurøy Kom. I kirkeboka står det at hun døde i 1826 100 år gammel, men hun var ca. 84. Gift til Øvergården på Kvitvær ca. 1765. Jon: Overtar bygselen etter Anders Jakobsen, andre mannen til Ingeborg, ca. 1782.
    Barn:
3.    Maren Jonsdatter f. ca. 1784.

3. Generasjon

3. Maren Jonsdatter Kvitvær f. ca. 1784, Kvitvær, Lurøy Kom., g. 10 SEP 1820, Hans Olai Hansen Haugland, f. ca. 1792, Haugland, Lurøy kom., (sønn av Hans Hansen Haugland og Jonella Olsdatter) d. 10 APR 1832, Lofoten på fiske, bosatt Øvergården på Kvitvær. Maren døde 9 NOV 1853, Kvitvær, bosatt Øvergården Kvitvær. Hans: Overtok bygselen etter Jon Gundersen i 1820. Omkom i Lofoten sammen med 18 andre fiskere fra Lurøy. Skifte Kvitvær 1837.
    Barn:
       i  Johan Henrik Hansen f. 19 NOV 1822, Kvitvær, d. 1 JUN 1871, Kvitvær. gift 24 AUG 1845 med Else Andersdtr., Nord-Solvær.
4.   ii  Hans Christian Hansen f. 16 JAN 1825.

4. Generasjon

4. Hans Christian Hansen Kvitvær f. 16 JAN 1825, Kvitvær, Lurøy Kom., yrke: gårdbruker, leilending, g. (1) 15 OCT 1848, Lurøy Kom., Synneve (Synne) Larsdatter Oldervik, f. 1813, Oldervik, Rødøy kom., (datter av Lars Nielsen Oldervik og Karen Pedersdatter) d. 22 OKT 1881, Kvitvær, Lurøy Kom., bosatt 1865, Øvergården, Kvitvær, g. (2) Karen Dorthea Andersdatter, bosatt 1876, Nord-Solvær (enke). Hans døde 29 AUG 1898, Kvitvær, Lurøy Kom. Hadde Øvergården på Kvitvær etter svigerforeldrene til 1882 da den ble solgt til Hans Kristian Jørgensen, far til Konrad Hansen som ble skredder og dro til USA
    Barn med Synneve (Synne) Larsdatter Oldervik:
      Carolius Johan Hansen f. 24 MAR 1847, Kvitvær, Lurøy Kom., d. 17 JAN 1871, druknet. "Druknet på Sjona sammen med 2 andre drenger fra
           Kvitvær  da en heftig storm overfaldt dem. De skulle hjem fra Lurøy i en trerømmingsbåt.  Ingen ble funnet."
5.   ii  Petrine Johanne Klæbo f. 10 JUL 1849.
6.  iii  Helene Olava Marie Hansdatter f. 3 JUL 1850.
     Barn med Karen Dorthea Andersdatter:
     iv   Karl Johan Meyer Hansen f. 23 DES 1876, Nord-Solvær.

     
                        Gårdene på Kvitvær sett mot nord. Øvergården til venstre og Nergården til høgre. (foto: Konrad Hansen 1947)

5. Generasjon

5.  Petrine Johanne Klæbo Hansdatter f. 10 JUL 1849, Kvitvær, Lurøy Kom., g. 12 NOV 1871, Hans Martin Mikaelsen, f. 1852, Tromsø. Petrine døde 9
      JUN 1905, Kvitvær. Konfirmert 1864 i Lurøy kirke.
  Barn:
      Marie C ec ilie Hansdtr. f. 14 JAN 1872, Kvitvær. gift 5 AUG 1893 med Johan Anton Johansen, Sjonøy
     ii 
Hilda Josefine Kristine Hansdtr. f. 1 JUN 1873, Kvitvær. gift 10 DES 1896 med Jørgen Zahl Jakobsen, f. Tømmerdal, Rødøy.
    iii  Sofie Hansdtr. f. 9 MAR 1875, Kvitvær, d. 5 JUN 1875, Kvitvær.
    iv  Karl Johan Zahl Hansen f. 24 JUL 1876, Kvitvær.
     v  Kathinka Mathilde Hansdtr. f. 4 APR 1878, Kvitvær. 
   vi  Nilsine Pauline Marie Hansdtr. f. 4 JUN 1880.
   vii  Lovise Karoline Marie Hansdtr. f. 19 JUN 1881, Kvitvær.
  viii Berger Johannes Hansen f. 2 FEB 1884, Kvitvær.
   ix  Kristine Johanne Hansdtr. f. 22 JAN 1887, Kvitvær, d. 10 FEB 1887, Kvitvær.
   x  Hjalmar Mejer Hansen f. 8 SEP 1888, Kvitvær.

6. Helene Olava Marie Hansdatter Kvitvær f. 3 JUL 1850, Kvitvær, Lurøy Kom., g. 15 SEP 1872, Lurøy Kirke, Oluf Petter Meg Olsen, f. 29 SEP 1846, Kvernes, Kristiansund Kom., (sønn av Ole Melkild og Brynhild Larsdatter) yrke: Strandsitter og skomaker, d. 26 JUL 1941, Lurøy gamlehjem, Røssøy. Helene døde 23 JUL 1930, Lurøy gamlehjem, Røssøy. Helene ble konfirmert 27 AUG 1865 i Lurøy kirke. Presten har skrevet: "Meget godt i Kundskab og Flid". Oluf: Kirkebok for Lurøy Sogn 1863-1879 viser at ungkar og inderst "Oluf Petter Olsen" og "Pige Helene Olava Marie Hansdatter Kvitvær " ble viet 15/9-1872.  Det er der opplyst at han er født i Kristiansund i 1844, og at han var sønn av "Ole Melkhil ".  I 1900 bodde Ole Peder, Kristine Marie og Petrine hos foreldrene på "Bokø". Da var det en husmannsplass til der (br. 1) med 5 mennesker. (Johan Mathias Gabrielsen med kone og 3 barn).
       
                                                                                                                                                                          Helene, Petrine, Kristine med Haldis
    Barn:
  i   Anna Cathrine Johanna Olsen f. 9 APR 1873, Kvitvær, Lurøy Kom., g. Johan Peter Andersen, f. 6 MAR 1866, Rørstad, Sørfold kom., (sønn av Anders Hansen og Gjertrud Simonsdatter fra Aurland) yrke: fisker, d. 13 SEP 1939, Bodø, gravlagt: Bodø krkgrd. Anna døde 4 JAN 1969, Bodø, gravlagt: Bodø krkgrd. Flyttet til Bodø etter 1900. Først bodde familien i Storgata nær der Nordlansbanken er nå. Deretter i Dronningensg. 2 og 1929 Prinsensg. 30 nær folkets hus. Hun var et arbeidsjern og vasket tøy for folk. Etter krigen bodde hun i Vestbyen hos sønnen Georg og kona Helga stelte for henne etter at hun brakk lårhalsen som gammel. I. 1900 bodde hun på husmannsplassen Olavik Nedre, Lurøya, og hadde "husgjerning og kreaturstell". 
To sønner, Georg og Artur, bosatt i Bodø.
  

  ii  Oleanna Helmine Marie Olsen f. 11 AUG 1874, Kvitvær, Lurøy Kom., g. Marius Hovland, f. Stavanger, yrke: Farmer, d. Dakota ?, USA. Oleanna døde 1943, Fergus Falls, Denver, Colorado, USA. I des. 1900 tjentestepike hos kjøpmann Bernhard Olsen i Sjøgt. 1, Bodø. Ble gift med Marius Hovland i Stavanger. De dro til USA 1912. Hun bodde i Denver Colorado sammen med en venninde som arvet henne. Mannen og sønnen Arvid døde før henne, antagelig i Dakota der de hadde farm.
   

 iii  Ole Peder Olsen f. 23 JAN 1876, Kvitvær, Lurøy Kom., g. (2) Bodø, Leonora Petrikke Karoline Eliasdtr., f. 29 MAI 1886, Kjerringøy, (datter av Peder Benjamin Eliasen og Karoline Sofie Olsdtr.) d. 4 JAN 1969, Bodø, gravlagt: Bodin krkgrd., døde på Seivåg gamleheim, g. (1) Elise, f. Sørnesøy, Lurøy Kom.,, d. 1953, Lurøy gamlehjem, Røssøy. Ole døde 11 FEB 1953, Bodø, gravlagt: Bodin krkgrd. Bodde først på  Sørnesøya. Deretter dro Ole til Bodø. Elise døde på gamlehjemmet i Røssøy 1953. Ole ble så muligens gift med en dame fra USA. I siste ekteskap med Leonora fra Kjerringøy (se bildet) fikk de sønnen Haldor Peder. Han var entreprenør og bygde opp igjen Honningsvåg som ble rasert av tyskerne i 1944.
   

iv  Kornelia Sophie Olsen f. 9 JUN 1878, Kvitvær, Lurøy Kom., samb. Aune Christian Myre Edvardsen, f. 6 FEB 1877, Kilboghavn, Rødøy kom., (sønn av Edvard Olsen Brænnes og Guriane (Gurianna) Jørgine Johnsdatter) yrke: Fisker, d. ca 1903/4?, bosatt 3 DES 1900, Bratland br. 3, "enslig losjerende", g. ca. 1907, Edvard Olaus Johannessen, f. 19 JUN 1872, Hestøy, Lurøy Kom., (sønn av Johannes Eriksen og Anna Kristine Larsdtr. Sjonøy), yrke: Fisker, d. 3 JAN 1963, Sandnessjøen sykehus. Kornelia døde 5 OKT 1967, Aldra, Lurøy Kom. Bodde siste del av sitt liv hos Sigurd Olsen på Aldra. I 1900 bodde hun på Onøy Indre og drev med husgjerning og kreaturstell. Sønnen på gården, Henry Nilsen, var da ett år. Aune: Det ble sagt at han omkom under fiske/fangst ved Svalbard sammen med 2 andre. Edvard: etterkommer av "Kallvass Erik" fra Rana. Hans bror Karl var gift med Olea Johanna Abrahamsdtr., søster til hans første kone. Han fikk 5 barn i første ekteskap med Ingeborg Abrahamsdtr. og 5 barn med Kornelia.
   

 v  Hilken Pauline Olsen f. 11 OCT 1879, Kvitvær, Lurøy Kom., d. 23 OCT 1879, Kvitvær, Lurøy Kom. I kirkebok for Lurøy (mikrofilm 306) står det: "Dette barn døde førend hjemmedåp kunne stadfestes i kirken".

 vi  Harald Zahl Olsen f. 21 AUG 1881, Kvitvær, Lurøy Kom., yrke: Fisker, g. 31 OKT 1909, Lurøy Kirke, Alette Eline Bergine Thomassen, f. 17 JUL 1887, Nesna/Dønnes kom., (datter av Kristoffer Thomassen og Andrea Elene Nicoline Andreasdtr.) d. 22 MAI 1966, Sleneset, Lurøy Kom. Harald døde 12 APR 1961, Sleneset, Lurøy Kom. De fikk først tvillinggutter 6/1-1920. Den ene dødfødt og den andre (Thomas) hjerneskadet som døde 11/2-27 (7 år). De tok til seg en 5 år gml. fostersønn, Johan Lorensen fra Kokkvika på Lurøya, f. 1916, d. 1991. Deretter kom 3 døtre: Olga Tonie f. 22/3-1922 (d. 1/12-1996), Hildur Andrea f. 6/5-1923, og Torbjørg Petrine Annie f. 29/10-1927.
   

 vii  Ida Marie Olsen f. 2 MAR 1885, Kvitvær, Lurøy Kom., yrke: husmor, g. 1906, Bodin kirke, Rikard Østensen, f. 8 OKT 1864, Bodøskeid, Prestgården, Bodin Kom., (sønn av Esten (Østen) Jensen og Rachel Michaelsdatter Jacobsen) yrke: fisker, d. 5 JAN 1949, Bodø, Bodin Kom., gravlagt: Bodin krkgrd., Bodø. Ida døde 14 APR 1978, Bodø, gravlagt: Bodin krkgrd. 3. des 1900 bodde hun på Røssøygården hos Johanna Strøm og hadde "husgjerning og kreaturstell". Rikard: Bodde ved sjøen i Urtegårdsgaten 11. Var først gift med Julianne og fikk 3 døtre, bl. a. Pauline bodde i Høyanger. Siden alene i 8 år før han giftet seg med Ida. Flyttet like før krigen til Rensåsgaten 69 tvers ovenfor sykehuset. De fikk 8 barn.
      
                   Ida 19 år.                                                                                                                                           Ida og Harald

viii  Kristine Marie Olsen f. 22 MAR 1888, Kvitvær, Lurøy Kom., g. Lurøy Kirke, Alfred Kristian Zahl Kristoffersen, f. 28 MAR 1885, Reløen, Lurøy Kom., (sønn av Kristoffer Thomassen og Andrea Elene Nicoline Andreasdtr.) d. 15/1-1947, Oddøy. Samb. Ingolf Hansen, f. Bergen, yrke: stuert. Kristine døde 11 MAR 1966, Sleneset, Lurøy Kom. Hun fikk en datter Haldis, f. 18 MAR 1912.
  
                Petrine og Kristine (til h.) foran aldersheimen på Røssøy

ix  Petrine Antonette Johanne OLSEN f. 23 FEB 1891, Kvitvær, Lurøy Kom., d. 28 MAR 1982, Lurøy eldresenter. Petrine var ugift. Hun stelte i hjemmet på Bukkøya og var med foreldrene til aldersheimen på Røssøy der hun arbeidet først, deretter arbeidet hun på den nye eldresenteret på Onøy.

Til Bukkøy i Lurøy
Familien flyttet til Bukkøy i 1890-årene. Gjertine, søster av Richard Larsen, bygde seg hus på Kvitvær (Toften) da hun ble gift  Hun fortalte i en alder av 98 år hvorfor Oluf flyttet til Bukkøya. Huset til Oluf lå på en fin grass-slette nede ved sjøen ("Olufviken") som nå heter "Olufvollen" mens brønnen som er gjengrodd kalles "Olufbrønnen". Huset ble etter hvert så dårlig at det nesten datt ned. Oluf rev det derfor helt ned like før århundreskiftet og dro til Rana og hentet nye materialer for å bygge det opp igjen. Da han kom tilbake fikk han ikke bygge på tomta igjen. Det var Hans Jørgensen som nektet han å bygge. Oluf hadde ku mens han bodde der og Hans så vel gjerne at han fikk beite til enda ei ku. Laurits Larsen på nabogården så gjerne at Oluf bygde nytt. Oluf ble fortvilet og visste ikke sin arme råd. Han rodde til Røssøya til Johanne Strøm og hun ga ham tomt til huset på Bukkøya like nord for Røssøya.

Retur

FOLKETELLING 1. jan. 1891 Lurøy
(Avskrift Riksarkivet 4/12-93, K.-L. Grønhaug (utydelig skrift - mulige feil))
(Ikke gårds-, bruksnr., eller avling oppgitt)

Kvitvær. Tellekrets 5-8
Hus nr. 5:
1 Emaus Martin Kristian Olsen Quitvær, g., f. 1865 Lovunden. Jordbruk, Selveier, Fiskeri.
2 Ane Bergitte Pauline Johansdtr. Quitvær, g., f. 1862 Sandvær Lurø.
3 Olaf Johan Tønder Emaussen, Sønn f. 1887 Sandvær.
4 Louise Johanna Dorthea Lauritsdtr., Tjenestejente, f. 1874 Lovunden. Steller med kreatur og går husmanden til hånde i huset og lidt industri.
5 Emelius August Emaussen Quitvær, ug., Sønn f. 1889 Lovunden.