Svein Trædals slektstavler (fra 2000) 
              
Se boken hans: "Trædals-slekta i tekst og bilde", (kopi av den).
Trykket i 1995 etter slektsstevnet i 1993.
                    
(Et utdrag av hans bildesamling er vist på disse sider. Han fotograferte bildene ut fra diverse album og skannet dem)

Oldeforeldre, farfar-foreldre

Lasse Torkjellson Trædal  f. 20 DES 1857, Trædal, bonde, stortingsmann.

Dreiv vinteren 1878-1879 ungdomsskule i Brekke, og starta i 1879 folkehøgskule i Drangedal. Var svært aktiv som polititisk agitator, og ein av dei første som arrangerte store politiske folkemøte i Sogn og Fjordane. Stod sentralt i organisering av skyttarlag i fylket, og tok initiativet til skiping av Firda og Sygnafylkets Folkevæpningssamlag i 1882. Laget vart det største i landet. Frå 1883 til 1891 arbeidde han som folkehøgskulestyrar fleire stader. Var med på å skipe Venstre i 1884. Medlem  av kommunestyret i Lavik frå 1894 og ordførar 1905-1913. Stortingsmann 1900-1903, 1906-1908, 1913-1915 og 1916-1918.
Ivra sterkt for ei vestlands «stamjernbane» som i Sogn og Fjordane i grove trekk skulle fylgje den lina som E39 fylgjer i dag, også kalla Trædals-lina.
Engasjerte seg også sterkt i riksdebatten om konsesjonslovene for fossekrafta på grunneigarane si side. Han gjorde framlegg i Stortinget for å hindre at nordmenn kjøpte fallrettar som stråmenn for utlendingar.
Lasse Trædal, d. 14 OKT 1924, Trædal.

 

Ingeborg Louise HermanaWexelsen,
  f. 15 JUL 1861, Hitra, d. 6 FEB 1939, Trædal,  g. 15 SEP 1886, Lasse Trædal.
Skulegang i Trondheim hjå onkelen Hans Wexelsen og Vonheim folkehøgskule 1880.

 

 
I.  Borghild Trædal Henden f. 21 JUL 1887, Eidsberg, husmor, d. 24 AUG 1972,
    g. Gudbrand Johan Henden, 12 JUL1909, f. 20. SEP 1879, lærar, klokkar, d. 19 APR 1942, Askim
    sjukehus.
    Som eldst av ein stor syskenflokk måtte ho stelle heime.
    Ein vinter på Sogndal Folkehøgskule. Ville bli jordmor, men måtte tidleg ut i arbeid.
    Forpakta klokkargarden i Hobøl 1924. Då ho vart enke i 1942, måtte ho selgje alt og flytte til Eidsvoll.
    Flytta til Kråkstad  i 1950 der to døtre budde.

 

 
A. Einride Henden f. 24 SEP 1910, styrmann, d. 5 FEB 1988,
g. Ester Haug f. 9 JUN 1910, d. 27. AUG 1993, Adr. Schweigårdsgt. 56, Oslo 6.
B. Lasse Trædal Henden f. 11 MAR 1912, lærar, d. 4 APR 1991,
g. Borghild Berg, f. 31 JUL 1909, d. 26 NOV 1986. Adr. Ing. gt. 65 D.
1. Aud Inger Silden f. 23 DES 1935,
g. Asbjørn Silden, f. 5 OKT 1932. Adr. Haldenv. 32, 1600 Fredrikstad.
2. Britt Haug f. 14 DES 1939, sekretær,
g. Arne Haug f. 26 MAR 1939, adjunkt. Adr. Repslagerv. 17, 1600 Fredrikstad.

a. Tor Arne Haug f. 22 APR 1970

3. Gunnar Trædal Henden f. 1 FEB 1942, ingeniør,
g. Henny Eskedal, f. 22 OKT 1946, Adr. Molvikvn. 8, 1550 Hølen.

a. Steinar Trædal Henden f. 11 AUG 1973

b. Anne-Hege Trædal Henden f. 11 MAR 1975

c. Lasse Trædal Henden f. 27 FEB 1979

C. Kjell Henden f. 18 SEP 1913, d. 20 MAI 1935.

D. Målfrid Henden Lien f. 11 JUL 1915, servitør,
g. Kåre Lien, f. 20 MAR 1920, d. 3 FEB 1979, Adr. Skotbuvn.1, 1435 Kråkstad.
1. Kjell Henry Lien f. 29 JUL 1940, import- og salgsjef,
g. Kari Pedersen, f. 21 OKT 1942, Adr. Slåbråtvn. 20B, 1415 Oppegård.
a. Marianne Lien f. 23 JUN 1960,
g. Anders Aagård, f. 20 SEP 1960. Selvstendig næringsdrivende.

(1) Mathilde Aagaard f. 18 OKT 1988

(2) Nora Vilde Aagaard f. 28 OKT 1992

b. Ståle Lien f. 5 NOV 1966, daglig leder i Datateknologi. Oppegård.
g. Hege Frøyna. f. 28. MAR 1967, selvstendig næringsdrivende.
E. Guttorm Henden f. 2 FEB 1917, vaktmester, d. 24 JUN 1988.
g. Berit Hustad. Skild. Adr. Strømsvn. 131, Oslo 6.
1. Grete Henden Kupiec f. 26 OKT 1945, sekretær.
g. Per Kupiec. Skild. Adr. Kirkevn. 181,Oslo 2.

a. Tomas Kupiec f. 10 JAN 1970

2. Rein Henden f. 22 SEP 1947, drosjeeigar, d. 17 JAN 1987.
g. .Skild. Adr. Dr. Dedickensv. 48, Oslo 6.

a. Tina Henden f. 10 DES 1974

3. Torhild Henden f. 8 FEB 1950, Adr. Toftes Gave, Helgøya, 2350 Nes.

4. Bjørn Henden f. 6 JUN 1951, d. 3 JUL 1967

5. Dag Henden f. 11 DES 1953, gardbrukar,
g. Liv Long. Skild. Adr. Hovelsrud gård, 1866 Båstad.

6. Geir Henden f. 4 JUL 1955, trikkeførar, Adr. Sandakerv.10, Oslo 5.

F. Ingebjørg Henden Pedersen f. 14 NOV 1918, frisør,
g. Walther Robert Pedersen, f. 10 MAR 1908, d. 16 NOV 1972.
Adr. Sinsen Terrasse 12, Oslo 5. Tlf. 22 22 91 24
 
G. Borghild Henden Tomta f. 1 NOV 1920, kontordame, d. 15 SEP 1986,
g. Olav Tomta, f. 4 MAI 1914, d. 27 APR 1985. Adr. Biskop Jens Nielssønsgt. 16A, Oslo 6.
 
H. Erling Henden f. 14 AUG 1922, trelastarbeidar,
g. Karen Torbjørg Bjørndal, f. 26 DES 1926, Adr.Knuterud 22, 2200 Kongsvinger.
1. Britt Henden f. 12 MAI 1946, bankfullmektig,
g. Magne Kjølstadmyr, f. 16 FEB 1946, Kontormann. Adr. Micheletv. 38M, Oslo 10.

a. Inger Marie Kjølstadmyr f. 18 AUG 1979

2. Jon Henden f. 21 SEP 1948, vaktmester,
g. Unni Bjørgan, f. 26 DES 1951, Adr. Vekkerøvn. 35D, Oslo 3.

a. Morten Henden f. 25 MAI 1978

b. Jannike Henden f. 23 NOV 1981

I. Liv Henden Lien f. 2 OKT 1927, ekspeditrise,
g. Johan Lien, f. 16 FEB 1916, Adr. Soltun, Skotbuvn.1, 1435 Kråkstad.
1. Rune Lien f. 16 FEB 1952, diplomøkonom,
g. Berit Eldor, f. 22 MAI 1955, Adr. Furusetåsen 13, 1405 Langhus.

a. Renate Lien f. 30 SEP 1978

II. Gunvor Trædal Instefjord f. 18 DES 1888, Opdal, husmor, d. 10 OKT 1986.
g. Johannes Instefjord, 22 OKT 1915, f. 16 MAI 1889, Massnes, lærar, organist, lensmann,
d. DES 1977, Lavik.
 
Hjemmenes Vel Husmorskole i Oslo 1904-5,( bodde hos Eriksen).Voss Folkehøgskole 1906-7. Gentofte husmorskole ved København 1913-14. Lærar på sykurs i Trædalen 1915.
      
A. Ingjerd Instefjord Hovland f. 21 JAN 1917,
g. Gunnar Hovland, f. 1 FEB 1908. Adr. 5934 Kyrkjebø.
1. Helge Hovland f. 28 APR 1948, platearbeidar,
g. Jorunn Båtevik, f. 9 MAR 1949, ansatt i Telev. Adr. Nedre Fossheim 6b, 6800 Førde.

a. Vibeke Hovland f. 13 APR 1978

2. Oddrun Hovland f. 16 AUG 1951, førstesekretær, Adr. Sigurdsv. 15,  1473 Skårer.

3. Per Johannes Hovland f. 1 SEP 1952, anestesisjukepleiar,
g. Lill Helga Karin Skafle, f. 6 AUG 1952, heimesjukepleiar,
Adr. Torbjørnsv. 3, 1473 Skårer.

a. Eskil Skafle Hovland f. 23 MAR 1978

b. Tonje Skafle Hovland f. 24 OKT 1980

4. Inge Gunnar Hovland f. 1 AUG 1953, flymekanikar, Adr. Våkleivbrotet 37, 5062 Bønes.

A. Ingjerd Instefjord Hovland f. 21 JAN 1917,
g. Gunnar Hovland, f. 1 FEB 1908. Adr. 5934 Kyrkjebø.
1. Helge Hovland f. 28 APR 1948, platearbeidar,
g. Jorunn Båtevik, f. 9 MAR 1949, ansatt i Telev. Adr. Nedre Fossheim 6b, 6800 Førde.

a. Vibeke Hovland f. 13 APR 1978

2. Oddrun Hovland f. 16 AUG 1951, førstesekretær, Adr. Sigurdsv. 15, 1473 Skårer.

3. Per Johannes Hovland f. 1 SEP 1952, anestesisjukepleiar,
g. Lill Helga Karin Skafle, f. 6 AUG 1952, heimesjukepleiar,
Adr. Torbjørnsv. 3, 1473 Skårer.

a. Eskil Skafle Hovland f. 23 MAR 1978

b. Tonje Skafle Hovland f. 24 OKT 1980

4. Inge Gunnar Hovland f. 1 AUG 1953, flymekanikar, Adr. Våkleivbrotet 37, 5062 Bønes.

B. Kari Instefjord Øvstetun f. 25 MAR 1918,
g. Kristian Marius Øvstetun, f. 28 AUG 1919, arb. Statens vegvesen.
Adr. Farnesvn.19, 5870 Øvre Årdal.
1. Kåre Øvstetun f. 7 FEB 1949, lærar,
g. Unni Merete Svendsen, f. 19 NOV 1953, lærar, Adr. Haugavegen 22, Øvre Årdal.

a. Trond Marius Øvstetun f. 12 MAI 1980

b. Alf Kåre Øvstetun f. 16 DES 1982

c. Nils Torstein Øvstetun f. 16 DES 1982

2. Helga Øvstetun Kildemo f. 23 FEB 1950, lærar,
g. Vebjørn Kildemo, f. 23 DES 1944, mekanikar, Adr. Langfjordvn.11, 9910 Bjørnebotten

a. Kristin Kildemo f. 9 APR 1977

b. Øyvind Kildemo f. 8 NOV 1981

3. Jon Øvstetun f. 11 DES 1952, lærar,
g. Ina Elisabeth Gjestland, f. 29 MAI 1955, lærar. Adr. Karisvingen 17, 2050 Gjessheim.

a. Kristoffer Øvstetun f. 23 MAI 1983

b. Anneli Øvstetun f. 3 JUL 1987

4. Margunn Øvstetun f. 18 FEB 1956, kontorsekretær i barne - og fam. dept.,
g. Svein Arve Kristiansen, f. 17 MAR 1956, programmerar.
Adr. Rødtvetvn. 33, 0955 Oslo.

a. Karianne Kristiansen f. 18 SEP 1992

5. Grete Øvstetun f. 23 JUN 1957, førskulelærer ,
g. Rune Åsmot, f. 3 DES 1956, ingeniør, Adr. Veitvedtstubben 3a, 0596 Oslo.

a. Torbjørn Åsmot f. 31 AUG 1987

b. Lasse Åsmot f. 9 JUL 1993

C. Birgje Instefjord f. 29 JAN 1920, pensjonist,
g. Hjørdis Haugen, f.23 APR 1926, Adr. Njøs, 5840 Hermansverk. Tlf. 57 65 35 81
1. Gunvor Instefjord Haugen f. 31 MAR 1949, arb. ved Norsk Bremuseum,
g. Hans I. Haugen, f. 14 SEP 1949, Fjærland, leiar A/S Fjærland Maskin.
Adr. 5855 Fjærland. 

a. Ivar Haugen f. 7 MAR 1969, sivilingeniør

b. Hanne Haugen f. 22 FEB 1972.

g. Torgeir Mundal, f. 23 MAI 1963, Adr. 5855 Fjærland.

c. Bjarte Haugen f. 29 AUG 1973

2. Sigrun Instefjord f. 23 JUL 1951, lærar,
g. Nils Moldøen, f. 5 NOV 1950, kvalitetsrådgjevar. Separert.
Adr. Hovden 2, 5750 Odda.

a. Erlend Moldøen f. 8 NOV 1972

b. Herdis Moldøen f. 2 SEP 1978

c. Håkon Moldøen f. 13 MAI 1985

3. Johannes Instefjord f. 4 DES 1953, meieriarbeider,
g. Mona Olsnes, f. 14. DES 1952, legesekretær. Separert.
Adr. Vadmyrvn. 2, 5071 Loddefjord.

a. Nina Instefjord f. 1 MAI 1973,

s. Rune Johan Røyrbotten, f. 1. APR 1965.

.1. Endre Instefjord f. 16 JAN 1995

4. Marie Instefjord Halland f. 22 NOV 1959, barnehageassistent,
g. Eivind Halland, f. 7 DES 1951, arb. på vegkontoret, Adr. 5800 Hermansverk.

a. Helge Halland f. 12 APR 1979

b. Ove Halland f. 16 JAN 1984

c. Frida Halland f. 4 OKT 1985

D. Lasse Instefjord f. 30 MAI 1922, gardbrukar, d. 16 DES 1993. Adr. 5935 Lavik.

E. Helga Instefjord f. 30 mai 1922, d. 3 DES 1947.

F. Erling Instefjord f. 26 FEB 1926, kommunekasserer, d. 25 SEP 1982,
g. Martha Hatlem, f. 9 FEB 1919, helsesøster, Adr. 5942 Hyllestad
 
G. Magnhild Instefjord Haug f. 5 DES 1927, pensjonist,
g. Sigvald Haug, f. 1 APR 1923, rekneskapsførar, d. 11 MAI 1995.
Adr. Farnesvn. 6, 5870 Øvre Årdal.
1. Sveinung Haug f. 4 APR 1954, lærar, og bonde, Haug gard, Fardalen,
g. Inger Karlsen Haug, f. 22 JUL 1959, Adr. Åbølet, 5870 Øvre Årdal.

a. Elin Karlsen Haug f. 13 SEP 1978

b. Siri Helen Karlsen Haug f. 16 AUG 1987

2. Magne Haug f. 23 FEB 1956, systemkonsulent,
g. Bente Johansen , f. 18 JAN 1962, sosialøkonom. Adr. Kurlandstien 10b, 1052 Oslo.
 
3. Gunnvor Haug f. 1 APR 1959, kontor,
g. Tor Helge Moen, f. 9 JUL 1958. Skild. Adr. Farnesvn. 35 A, Øvre Årdal.

a. Even Haug Moen f. 30 NOV 1977

b. Marianne Haug Moen f. 18 JUL 1980

c. Kristine Haug Moen f. 17 OKT 1993

4. Johannes Haug f. 6 APR 1961, Adr. Nordre Knappen 20b, 5355 Knarrevik.

H. Øyvind Instefjord f. 21 AUG 1929, gardbrukar,
g. Klara Oppedal, f. 3 SEP 1936, Adr. 5950 Brekke. Tlf. 57 78 45 63

1. Johannes Instefjord f. 22 OKT 1958, Adr. Markavn. 11, 5800 Sogndal.

2. Norvald Instefjord f. 8 SEP 1961, siviløkonom,
g. Catherine Truss f. 04 OKT 1962,
Adr. 47 Selkirk Road, Turickenham, Middelsex, TW2, 6PS, England.

a. Edward Rodney Instefjord f. 4 FEB 1994

3. Terje Instefjord f. 29 DES 1965, gardbrukar (på vår slektsgard i Trædal),
g. Henny Solfrid Brattelid, f. 21 MAR 1969, arb. i kiosk.
Adr. Trædal , 5927 Bjordal.

a. Anne Karen Instefjord f. 20 SEP 1988

b. Laila Instefjord f. 15 APR 1991

c. Gunvor Sofie Instefjord f. 17 JAN 1995

4. Margunn Instefjord f. 23 JUL 1970, marknadskonsulent. Adr. Kletten 1, 6800 Førde.

I. Nils Instefjord f. 3 DES 1931, banksjef,
g. Bergljot Kvammen, f. 31 OKT 1928, lærar, Adr. 5935 Lavik.
1. Johannes Instefjord f. 15 JUL 1959, orlogskaptein,
g. Anne Marie Sandvik, f. 9 AUG 1955, sjukepleiar. Adr. Botnafjellsvegen 25,
5353 Straume.

a. Vanessa Instefjord f. 16 FEB 1990

2. Tomas Instefjord f. 4 OKT 1961, dataingeniør, Adr. Sophus Pihlsgt 3, 5935 Sandviken.

3. Anders Instefjord f. 14 JUL 1964, siv.ing. data/automasjon,
s. Marit Helen Ingebrigtsen, f. 7 APR 1968, lærar. Adr. Lothevegen 3,
5037 Solheimsvik.

a. Erling Instefjord f. 31 AUG 1994

4. Gunnstein Instefjord f. 4 JUN 1965, Konsulent i miljøspørsmål i
Mellomkirkelig Råd. Adr. Rosenhoffgt. 11, 0569 Oslo.
 
5. Tone Brita Instefjord f. 21 DES 1970,
Adr. Statens Sykepleiehøgskole, Bjerregårdsgt. 21, 0172 Oslo.
III. Ragni Trædal Dyrdal f. 25 SEP 1890, Hjeltnes, Ulvik, d. 17 JUL 1964,
g. Anders Dyrdal, 1916, f. 12 OKT 1892, Båsen, Lavik, skuleinspektør, d. 3 OKT 1979, Granvin, bustad Granvin.
Ragni var som barn fleire turar i Trondheim hos tante Sina.
Voss folkehøgskule 1906-7 saman med søstera Gunvor. Husmorskule i Brandbu. Ville bli
lærar, men ikkje helsesterk nok, plaga mest av astma.
Anders: Lærar Eid skule i
Granvin fra 1920. Organist i Granvin kyrkje i 40 år. Kongens fortenestemedalje 1976.
 
A. Liv Dyrdal Nesje f. 7 JUL 1917, husmor,
g. Nils Nesje, f. 25 JAN 1919, lagerekspeditør, Adr. Natlandsvn. 76C, 5030 Landås.
1. Ragni Hallfrid Nesje f. 26 OKT 1956, førskulelærar.
g. Kjell Magne Lien , f. 9 JUN 1955, industriarb. Adr.Solbakken 43d, 6400 Molde.

a. Liv Maria Nesje Lien f. 8 JUL 1995.

B. Jon Dyrdal f. 20 MAI 1919, undervisningsinspektør,
g. Sonja Malmin, f. 6 APR 1922, distriktslogoped,
Adr.Postdamvn. 8, 1164 Oslo.
1. Rune Dyrdal f. 25 FEB 1949, d. MAI 1995.
g. Anne Skard. Skild. Adr. Ravnkroken 16E, 1254 Oslo.

a. Irene Dyrdal f. 28 APR 1975, Oslo.

2. Audun Dyrdal f. 7 DES 1952, lege,
g. Randi Olsen, f. 25 AUG 1953, kontordame,
Adr. Postdamvn. 8B, 1164 Oslo.

a. Susanne Dyrdal f. 17 JUN 1979

b. Joakim Dyrdal f. 2 APR 1982

3. Tone Dyrdal f. 8 NOV 1957, lektor,
g. Per John Solbrekke, f. 25 JUL1946, konsulent.
Adr. Postdamvn. 8C, 1164 Oslo. 

a. John Dyrdal Solbrekke f. 23 DES 1972.

C. Inga Dyrdal Opedal f. 1 JUL 1921, bokhandlar,
g. Ivar I. Opedal, f. 12 JAN 1921, vaktmester. Adr. 5774 Lofthus. 
1. Ingrid Opedal f. 9 NOV 1954, fysioterapeut,
g. Geir Hjorthol, f.12 SEP 1952, amanuensis. Adr. Krikebøvn. 7, 6100 Volda.

a. Øystein Hjorthol Opedal f. 19 MAR 1987

b. Åsmund Hjorthol Opedal f. 30 MAR 1990

2. Reidun Opedal f. 23 MAI 1957, teknisk tegnar.
g. Per Lunde f. 31 AUG 1955, seniorforskar akustikk. Adr. Breistølen 34, 5035 Bergen.

D. Kjersti Dyrdal f. 1 JUL 1921, d. 14 JUN 1967. Granvin.

E. Lasse Trædal Dyrdal f. 21 MAR 1923, redaksjonssjef NRK,
g. Nora Moe, f. 19 NOV 1923, cand.pharm., ordresjef, d. 17 MAR 1986,
Adr. Eikelundsvn. 20, 0588 Oslo.
1. Kari Dyrdal f. 12 FEB 1952,1. amanuensis, kunsthåndv,
g. Alf Gunnar Thorsen, f. 20 NOV 1948, kunsthandverkar.
Adr. Rambjøllevn. 11, 5050 Nestun.

a. Andreas Thorsen f. 28 OKT 1979

2. Liv Dyrdal f. 12 MAI 1957, høgskolelærer i drama.
g. Bernt Ellingsen, f. 16 JAN 1958, journalist, Adr. Østgårdsgt 16 b, 0474 Oslo.
 
3. Dag Anders Dyrdal f. 1 DES 1960, Oslo, cand. polit., redaktør,
g. Anette Enger, f. 6 MAR 1962. Adr. Skogryggvn. 17C, 0389 Oslo.

a. Didrik Dyrdal f. 15 JUL 1988

b. Anders Dyrdal f. 23 DES 1990

c. Ola Dyrdal f. 28 APR 1993

F. Ragni (Vetla) Dyrdal f. 18 AUG 1926, lærar, Adr. Lerkevn. 5, 7536 Granvin. Tlf. 56 52 51 95

G. Dagny Dyrdal Bryn f. 26 APR 1931 lærar,
g. Askild Bryn, f. 4 APR 1932, tannlege, d. 28 OKT 1966, Adr. Rådyrvn. 3A, Oslo 5.
1. Steinar Bryn f. 21 AUG 1954, kulturforskar,
g. Inger Marie Langemyr, f. 11 SEP 1957, journalist. Separert.
Adr. Bekkefaret 8, 2600 Lillehammer. 

a. Hedda Bryn Langemyr f. 8 OKT 1980

b. Vilde Steinarsdotter Langemyr f. 7 AUG 1983

c. Askild Bryn f. 7 NOV 1987

d. Tarjei Bryn f. 10 NOV 1989

2. Torunn Bryn f. 11 MAR 1956, fysioterapeut,
g. Marc Jaqus Prospere Picard, f. 7 MAI 1953, fysioterapeut. Separert.
Adr. La Colombe, No 9 Rue Carl von Linne, 34090
Montpellier, France 

a. Thomas Picard f. 9 JUL 1981

b. Christian Picard f. 2 JAN 1983

IV. Tordis Trædal Kjerland f. 29 JUN 1892, Trædal, gartnar, d. 18 NOV 1979,
g. Ivar Kjerland, 24 JUN 1924, f. 21 MAR 1898, gardbrukar og smed, d. 26 MAR 1987, bustad Granvin.
Tordis tente hos Marie W. i Trondheim 1906. Sogndal Folkehøgskule 1908, deretter Hjeltnes Hagebrukskule. Teneste fleire stader: Røros, Jæren, BUL kaffistove i Bergen, gartneri Høyanger, Voss. Hjelpte søstera Ragni i Granvin og vart gift der.
    
A. Ingleiv Anthun f. 7 APR 1925,
g. Malvin Dagfinn Anthun, 1964, f. 7 SEP 1913, vegvaktar, d. 27 JUN 1983,
Adr. Blindheimsvn. 142, 5090 Nyborg, Åsane.
1. Tone Idun Anthun f. 11 JUL 1965,
s. Eivind Jarl Egeland, f. 15 JUL 1962, sjåfør. Adr. Prestestien 38, 5095 Ulset.

a. Rebecca Egeland Anthun f. 21 NOV 1984

B. Sevrin Kjerland f. 28 DES 1927, Gartnar, gardbrukar,
g. Inger Enes Kjerland, f. 23 DES 1927, husmor, Adr. 5736 Granvin.
1. Ivar Kjerland f. 19 SEP 1951, agronom, gardbrukar,
s. Reidun Sleire, f. 4 JUN 1955, agronom. Adr. 5736 Granvin. 

a. Åsne Sleire Kjerland f. 4 OKT 1981

b. Torstein Sleire Kjerland f. 11 MAR 1986

2. Torhild Kjerland Lienig f. 2 JUN 1953, sjukepleiar,
g. Werner Lienig, f. 7 AUG 1948, Øst-Berlin, førskolelærer.
Adr. 5736 Granvin 

a. Lena Lienig f. 25 JUN 1980

b. Jaran Lienig f. 3 OKT 1983

c. Tarjei Kjerland Lienig f. 23 MAR 1990

3. Selmar Kjerland f. 25 AUG 1955, agronom,
g. Ragnhild Laengen, f. 2 FEB 1957, Vernepleiar. Adr. 5736 Granvin.

a. Pål Laengen Kjerland f. 21 AUG 1992

4. Ingrid Sanyang f. 6 OKT 1958,
g. (1) Bye Ebrima Sarr, f. 7 SEP 1954, Banjul, Gambia, kokk, servitør. Skild.
g. (2) Denis Eugene, f. 17 JAN 1954, Frankrike. Skild.
g. (3) Essa Sanyang f ,Gambia
Adr. Sleiverudåsen 10, 1310 Bærums Verk.

a.(1) Max Momodou Eugene f. 27 JUL 1978

b.(2) Sandy Cloe Eugene f. 13 MAR 1986

c.(2) Amy Cherie Eugene f. 20 JUL 1988

5. Erling Kjerland f. 25 JUL 1960,
g. Jorunn Hole, f. 15 OKT 1960, logoped. Adr. Åsheimvn. 7, 5260 Arna.

a. Anne Kjerland f. 28 DES 1990

b. Øyvind Kjerland f. 27 JUL 1993

C. Lasse Kjerland f. 12 JUN 1930, Granvin, gardbrukar, Adr. 5736 Granvin.

V. Torkjell Trædal f. 5 JUL 1894, Trædal, gardbrukar, d. 26 JAN 1974,
g. Gunnhild Nikolaidtr. Oppedal, 1940, f. 20 MAI 1917, Oppedal. Torkjell gjekk på folkehøgskule i Sogndal og jordbruksskule på Mo.
 
Tok over farsgarden i 1924 og dreiv den til 1967. Var postopnar i tilsaman 34 år (1924-26 og 1932-64). Gunnhild flytte til Lavik etter at Torkjell døydde og arbeidde nokre år på helseheimen der. Budde i Lavik saman med syster si , Bergljot. 
 
A. Ingrid Trædal f. 26 FEB 1942, adjunkt,
g. Erling Østerbø, f. 31 MAR 1937, gardbrukar. Skild.
Adr. Neptunvn. 21a, 0493 Oslo. 

1. Marit Gunnhild Østerbø f. 21 APR 1964, sjukepleiar.

2. Tone Kristin Østerbø f. 12 FEB 1967, aktivitør,
g. Mohammed Akbari, f. 10 APR 1963, driftsbetjent. Skild.
Adr. Kalbakkvn. 17, 0953 Oslo.

a. Lejla Østerbø Akbari f. 23 APR 1991

B. Ingunn Trædal f. 31 MAR 1943, d. 1946.

C. Lasse Trædal f. 8 JAN 1945, adjunkt,
g. (1) Sigrid Bjørg Ramse, f. 8 JAN 1948, lærar. Skild.
g. (2) Marit Sandboe, f. 3 JUL 1955, adjunkt. Adr. Klåholmen, 4915 Vestre Sandøya.

1.(1) Tonje Ramse Trædal f. 29 NOV 1973

2.(1) Yngve Ramse Trædal f. 16 MAI 1977

3.(2) Eivind Trædal f. 22 AUG 1985

4.(2) Øystein Trædal f. 2 APR 1987

D. Erling Nikolai Trædal f. 21 APR 1947, Trædal, d. 21 APR 1947.

E. Narve Erling Trædal f. 25 AUG 1949, førstekonsulent Universitetet i Oslo,
g. (1) Ingvild Synnøve Skurdal, f. 25 MAI 1951, lærar. Skild
g. (2) Annie Margretha Jonsson, f. 18 MAI 1952, sjølvstendig næringsdr.
Adr. Hellinga 16, 1481 Hagan. 

1.(1) Mari Skurdal f. 6 SEP 1977

2.(2) Torkjell Jonsson Trædal f. 27 MAI 1990

F. Liv Ingunn Trædal f. 15 JAN 1952, buleiar,
g. Odd Egil Flem, f. 15 AUG 1949, lærar. Skild.
Adr. Rasmus Rønnebergsgt. 18, 6002 Ålesund. Tlf. 70 13 11 59

1. Cecilie Flem f. 28 MAI 1971, student.

2. Malin Flem f. 19 DES 1973, lydteknikar, Adr. Daneviksvn. Oslo.

VI. Vilhelm Andreas Wexelsen Trædal f. 9 JUL 1896 
    
       Sjå eigen oversikt.
 

 

    
VII. Signy Trædal Skaasheim f. 29 JUL 1898, Trædal, husstell-lærar, d. 8 JUL 1990,
g. Kristen Chr Skaasheim, f. 5 OKT 1896, Balestrand, Everksjef, d. SEP 1968.
 
Signy gjekk på Voss Folkehøgskule 1915, husmorskule 1920. Tok utdanning som lærarinne i husstellfag, Stabekk 1920-24. Hustell-lærar Alværen, Sunnmøre, Vadheim Folkehøgskule, Nordstrand husmorskule, Eidfjord folkeskule. Budde i Lofthus i Hardanger frå 1938 til 1966. Busette seg som pensjonistar på slektsgarden i Balestrand.

 

     
A. Steinar Kristen Skåsheim f. 7 JAN 1937, maskinsjef,
g. Liv Opedal, f. 13 FEB 1938, bankekspeditør, Adr. 5850 Balestrand. 
1. Ingunn Skåsheim f. 13 MAR 1962, arb. Hatteland Elektronikk,
g. Nils Ove Aursland, f. 13 MAI 1961, Verkstadsformann.
Adr. Nordtveit, 5578 Nedre Vats.

a. Ove Aursland f. 23 APR 1985

b. Morten Aursland f. 15 MAI 1987

c. Steinar Aursland f. 10 APR 1995

2. Kristen Skåsheim f. 13 MAR 1962, driftsoperatør på plattform,
g. Liv Steinheim, f. 12 JUL 1963, Adr. 5850 Balestrand.

a. Stian Skåsheim f. 19 OKT 1985

b. Kristian Skåsheim f. 8 FEB 1988

VIII Erling Trædal f. 2 MAI 1901, Trædal, student ved NTH, d. 12 MAI 1924, Trondheim.
 
Erling gjekk på folkehøgskule i Sogndal 1917-1918 og på Voss landsgymnas 1918-1922.
 

 

 
  
IX. Lasse Trædal f. 20 JAN 1905, Trædal, lektor, d. 4 JUN 1988, Høyanger, 
Artium Voss Landsgymnas 1925

Studerte ved universitetet i Oslo frå 1925 til 1932 (Norsk hovudfag, historie og latin bifag). Lektor ved Bryne Landsgymnas eit par år, og Høyanger realskule 1936-70.

 
    
X. Einar Trædal f. 13 FEB 1909


       Sjå eigen oversikt.