Bilder som var utstilte på 10-årsjubileet for

grendahuset i 1997 (+ ein del fleire).

 

Bryllaupslaget til Ingvald og Astrid Aardal

Bryllaupslaget til Ingvald og Astrid Aardal (mindre gjeng).

Brekken, Harald

Brekken, Magne

Framnes, Berta og Kari + fleire

Haughella.1982

Holmen. Dei gamle husa.

Ikjefjorden. Flyfoto frå sør. Vinter 1980.

Ikjefjorden sett frå Ulvshaugen. Farge.

Ikjefjorden. Flyfoto frå nord.

Ikjen. Flyfoto

Ytre Trædal. 1982

Ikjefjorden. Flyfoto frå søraust.1982

Ikefjord-elevar på Fløyen 1926.

Instefjord, Gunvor og Johs. og borna

Instefjord. Samkomme i Massneset 1945.

Instefjord, Johannes

Massneset. Instefjord og Dyrdal - born

Myren, Johannes , Vilhelm Trædal og Nils J.Østerbø

Myren, Ingeborg. f. Trædal

Myren, Johannes, Johanna, Nilla og Per

Nesje, Nils og Nelly Nyheim, g. Eithun. Ura 1941

Nyheim, Einar. Ura 1941

Osland, Leif, Nils. Østerbø, Bjarne, Kristian, Mons, Johannes og NilsT. Torkjell Trædal

Sørevik, Anders, Gjørund, Einar, Hansine (f. Årnes) og Sofie

Trædal, Andrine og Elfrid

Trædal, Birge og Hanna

Trædal, Gunnhild og Torkjell

Trædal, Hilda og Einar. 1937.

Trædal, Hilda og Einar. 1981.

Trædal, Lasse

Trædal, Torkjell.

Trædal. Arne, Arne, Gurine, Gro

Trædal, Ingeborg, Arne og Nikolai

Trædal, Gro, g. Kjenes

Trædal, Harald og Olai. Monrad Holen og Harald Sørevik

Trædal, Olai, Ludvik, Harald og Odd

Trædal, Ola og Brita

Trædal, Marta

Trædal, Torstein

Trædal 1900

Trædal, Ytre. Flyfoto

Trædal. Ytre. Flyfoto frå sør

Trædal (Ura). Postkort 1

Trædal (Ura). Postkort 2

Trædal (Ura). Folket ventar på mjølkeruta

Trædal, bridgegjeng som ventar på båten

Østerbø, Endre, Pål, Håkon og Bendik. Anton Trædal

Østerbø. Sag

Østerbø. Sett frå Trædalsåsen

Østerbø, Sjur og Hansine

Østerbø, Hansine som ung

Østerbø, Håkon

Årnes, Kristian og Kari

Aarnes, Hans og Ola Teigen

Årnes, Peder og Kari (?)

 

Stølsbilder

Storedalen, Hansine Østerbø

Østerbøstølen, Hilda Østerbø. g. Trædal ved vatnet

Østerbøstølen, Hilda.Østerbø g. Trædal

Indredalen, mjølking 1

Indredalen, mjølking 2

Østerbø, Kjellaug. g. Myren kløyver ved

Østerbøstølen 1938. Stølsjenter ber mjølkekaggar

Østerbøstølen. Ungdomsgjeng

Østerbøstølen. Budeier

Østerbøstølen, budeier med geit

Østerbøstølen, lag med trekkspel og kost

Østerbøstølen, ombord i "Alken"

Østerbøstølen, oversiktsbilde

Østerbøstølen

Stølsgjestebod(?)

Østerbøstølen, Hilda og Kari

Østerbøstølen, syskena Kjellaug, Hilda og Johannes Østerbø

Storedalen. fam. Davidsen samt Johannes, Hansine og Kjellaug

Årnesstølen. Laura og Kari Kroken og Ingeborg Årnes, g. Trædal

Ytre Trædal-stølen. Akvarell av Hilda Ullestad

Ytre Trædal-stølen. Måleri av Svein Trædal

Ytre Trædal-stølen 1

Ytre Trædal-stølen 2

Ytre Trædal-stølen 3

Ytre Trædal-stølen. Stein

Ytre Trædal-stølen , Einar og Torkjell Trædal, Ruth Nilsen

Ytre Trædal-stølen , stølsgjestebod 1

Ytre Trædal-stølen. Stølsgjetebod 2

Ytre Trædal-stølen. Marta og Anders Trædal og Gunhild Guttormsen(?)

Ytre Trædal-stølen, stjerna

 

Bilder frå Østerbøslekta