Gamle bilder fra Bahus

Denne samling omfatter det jeg p. t. har funnet av gamle bilder fra Bahus. De er hentet fra en bok, en avis og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Noen bilder som er tatt av Ludvig Trædal med hans 9 x 12 platekamera i tidsrommet 1922-25 er lagt et annet sted.


 Utsnitt av bilde fra 1890. Der hvor hotellet nå står var det før 1900 en stor
  låve. Fylkesarkivet S&F, Fotograf Reppen.
 
     På dette bildet ser vi låvetaket bak huset på Bahus. 
    Utsnitt fra et bilde som henger i kafeen i Sogndal hotell. Ukjent fotograf.

Bilde fra ca. 1870?. Vi ser Bahus bakerst til venstre.
 Fra boken "Sogndal Sparebank i 125 år" s. 226. Ukjent fotograf.

Bahus før ca. 1898. 
Fylkesarkivet S&F. Fotograf: britisk fotofirma Ellerbeck's? og Reppen/Nils Olsen..

Bahus ca. 1900.
 Nederst til venstre ser vi "Doktorgrindane" der kvinner kom for å vaske klær i elven. Bak stabburet ser vi "Trehestesmia".  Stabburet lå lagret på museet på Kaupanger til det ble brent opp (1999). Lengere bakenfor, langs elven, ser vi et lite hus som var garveri. Bak fossen tekstilfabrikken som brant og bygget større i 1898.  
Fra boken "Sogndal Sparebank i 125 år", s. 207. Ukjent fotograf.

Bahus ca. 1900.
 
Fotograf Ellerbeck's?  Sogn dagblad 28.11.91
Litt forskjellig fra bildet til venstre.


Bahus ca 1915. Fra Sogndalskalenderen 1991. Fotograf ukjent.   
Er der doktor Schøyen vi ser på verandaen?