Bilder fra Bahus
(Klikk på bilder)

Denne samling omfatter det jeg p. t. har av bilder fra Bahus. De eldste bildene er tatt av Ludvig med hans 9 x 12 platekamera. Mor (Else Grønhaug) og søsteren Rikka Sodeland tok godt vare på gamle bilder og hadde laget flere album. Dessverre er det en og annen person som jeg ikke har greid å identifisere. Er takknemlig for opplysninger, også om fotograf og årstall! De skarpeste av bildene er scannet med 600 dpi.
Enkelte av bildene er falmete eller slitt. Kommer jeg over bedre originaler vil de bli erstattet. (K-L Grønhaug, juli 2000)

 

Bahus 001   
Bahus ca. 1900 (øverst før 1898). Nederst til venstre ser vi "Doktorgrindane" der kvinner kom for å vaske klær i elven. Bak stabburet ser vi "Trehestesmia".  Stabburet lå lagret på museet på Kaupanger til det ble brent opp (1999). Lengere bakenfor, langs elven, ser vi et lite hus som var garveri. Bak fossen tekstilfabrikken til Kennedy som brant og ble bygget større i 1898.  
Fra boken "Sogndal Sparebank i 125 år", s. 207. 
Fotograf: britisk fotofirma Ellerbeck's? og fotograf Reppen/Nils Olsen.

 

Bahus 002   
Bahus ca 1915. Fra Sogndalskalenderen 1991. Fotograf: ukjent   
Er der doktor Schøyen vi ser på verandaen?. 

 

Bahus 003   
På verandaen. Ragnhild, Rikka, Per, Ludvig, Sigurd, Mollen, Ludvig d. y., Lilly og Else. 1924. 
Fotograf: Ludvig. 

 

Bahus 004   
På verandaen. Ragnhild, Rikka, Per, Ludvig, Sigurd, Mollen, Ludvig d. y., Lilly og Else. 1924. 
Fotograf: Ludvig. 

 

Bahus 005   
Hagen med springvann. Ca. 1924. 
Fotograf: Ludvig.   
   
 

 

Bahus 006   
I hagen. Mollen, Ludvig d.e. og d.y., Else, Gunvor, Lilly, Sigurd, Per og Rikka. 1924. 
Fotograf: Ludvig.

 

Bahus 007   
Familien i hagen rundt springvannet.

 

Bahus 008   
Utsikt fra Stedje. 1923-25.  
Fotograf: Ludvig.

 

Bahus009   
Frukttre i blomst. 1923-25. 
Fotograf: Ludvig. 

 

Bahus 011   
Per, Gunvor og Ludvig i hagen på Bahus. ca 1924. 
Fotograf: Ludvig.

 

Bahus 012   
Ragnhild, Per, Gunvor og Ludvig i hagen på Bahus. ca 1924. Fotograf: Ludvig.   
  
 

 

Bahus 013  
Gunvor ? i hagen på Bahus. ca 1924.  
Fotograf: Ludvig. 

 

Bahus 015  
Venninne av Mollen, Mollen, og Else. Ca.1924.  
Fotograf: Ludvig 

 

Venninner av Mollen: Gudrun Hagelin og Gunvor Valset

 

Bahus 016  
Else og Tina med hund og katt, Bahus. Ca.1924.  
Fotograf: Ludvig. 

 

Bahus 017  
Ludvig og lensmann Faleide på Bahus. Ca.1924.  
Fotograf: Ludvig.  
 

 

Bahus 018  
Ungdommer på Bahus. Else, Halfrid?/Magnhild?___?, venninne av Mollen, og Mollen. Ca.1924.  
Fotograf: Ludvig.  
 

 

Bahus 019  
I hagen på Bahus i 20-årene. 
Fotograf: Ludvig? 

 

Bahus 020  
Hagen på Bahus i 20-årene. 
En mindre kopi av bilde 005. 
Fotograf: Ludvig? 

 

Bahus 021  
Hans, Rikka, Per, Ragnhild, Ludvig, Mollen og Else. Midten av 20-årene. Fotograf ukjent 

 

Bahus 022  
I hagen på Bahus. Ca 1926. Fra venstre: Lilly, Gunvor, Ragnhild, Ludvig d. y. og d. e., Else. 
Fotograf: Ludvig? 

 

 Bahus 023  
I hagen på Bahus i 20-årene. De tre døtrene Trædal. Fra v. Mollen, Rikka og Else. 
Fotograf ukjent. 

 

Bahus 024  
I altanen på Bahus i 20-årene. Venninner av Mollen på besøk, Fra venstre Magnhild?, Ragnhild,___ ?, Mollen og Ludvig. Fotograf ukjent. 

 

Bahus 025  
I hagen på Bahus i 20-årene. Else med venninne (Magnhild ?). Fotograf ukjent. 

 

Bahus 026  
I hagen på Bahus i 20-årene. Fra venstre Mollen, Sigurd, Else, Ragnhild, Gunvor, Lilly og Ludvig. 
Fotograf ukjent. 

 

Bahus 027  
I hagen på Bahus. Slutten av 20-årene. Fra venstre: Mollen, dr. Trygve Iversen på besøk (vikar i Lavik og Sogndal) og Else. Fotograf ?. 

 

Bahus 028  
Else har skrevet bak på bildet: "Utsikt fra gjesteværelset". Fotograf: Else? 

 

Fra Rikkas album
Rikka hadde et foldingapparat 6,5x11 cm. Disse bilder er fra 1929:
 

Bahus 029 
Gunvor, Per, Lilly, Ragnhild, Signe Østby?, Ludvig d.y.. 
 
 

 

Bahus 030  
På tur med "Flosshatten" (Ford T).
Fra v.: Ludvig, Ludvig d. y., presten Østbye, Magda Østbye, Ragnhild. 

 

Bahus 031  
Presten Østbye og datteren Magda på besøk 1929.

 

Bahus 033 
 Per og Tove Trædal fra Beergen.  
 

 

Bahus 034 
 Gunvor, Ludvig, Per. 

 

Bahus 035  
Per i hagen på Bahus 1929. 
Fotograf: Rikka. 

 

Bahus 036  
 Bilde av Bahus fra Stedje  
 

 

Bahus 037 
 Per og Labbemann  
 

 

Bahus 038 

 

Bahus 039 
 Gunvor, Per og Ludvig. Båt laget av Erik Stedje.  
 

 

Bahus 040  
 Else, Karl, ?, Per, Mollen, ?, Hans m. Labbemann. 

 
 

Pers bilder
Som gutt fikk Per et lite kasseapparat i format 4x6 cm.
 

Bahus 043 
Else nede ved elven. 
20-årene. 

 

Bahus 044 
Tina og hushjelp (navn?) i hagen på Bahus. 

 

Bahus 045 
Ludvig, Ragnhild og Else. 

 

 Bahus 046 
Ludvig og Gunvor.  
Slutten av 20-årene. 

 

Bahus 047 
Gunvor spiller tennis. 

 

Diverse bilder fra 1925-39.
  De fleste er tatt av Rikka som hadde et foldingapparat (6,5x11).
 (Bak på disse bildene står det som regel "Fotomagasinet, Kr.sand S").

 

Bahus 050 
I hagen på Bahus i 20-årene. Fra venstre Ludvig og Per. Fotograf ukjent. 

 

Bahus 051 
I hagen på Bahus. 
Fra venstre Hans, Else, Ludvig, Per, Mollen, Ragnhild, Ludvig d. y.. Fotograf Rikka. 
Else har skrevet bak på bildet: "Sommer i Sogndalshaven 1931". 

 

Bahus 053 
Per sammen med "Tullik" Torvanger, datter av presten i Sogndal. Ca 1930. 

 

Bahus 054 
Do. 

 

Bahus 057 
Per og Ludvig i hagen foran steinstøtter. Ca. 1930. 

 
 

Bahus 061 
Gartnerjente på besøk,
Aslaug Torvestad (forlovet, senere gift med Valset).
 
Ca. 1930. 

 

Bahus 062 
Gartnerjente på besøk (Aslaug Torvestad).  
Ca. 1930. 

 

Bahus 063 
Ragnhild og presten Torvanger. 
Ca. 1930. 

 

Bahus 064 
Gartnerjente Aslaug Torvestad og hushjelp
Ingebjørg Skjeldestad, g. Stedje.
 
Ca. 1930. 

 

Bahus 065 
Tormod, Gunvor, Lilly, Sigurd, Else, Mollen, Ludvig d. y. og d.e., Ragnhild? 
Ca. 1930. 

 

Bahus 066 
Sigurd, Ludvig og Tormod.  
Ca. 1930. 

 

Bahus 068 
Ragnhild og Sepp.  
Ca. 1930. 

 

Bahus 069 
Labbemann på besøk. 
Ca. 1930. 

 

Bahus 070 
Per og Labbemann. Ca. 1930. 

 

Bahus 072 
Hans, Rikka, Ragnhild, Per, Ludvig og Else. Ca. 1930.

 

Bahus 073 
Gunvor, Tina, Ingebjørg Stedje (mor til Jan), Ragnhild og Ludvig. Slutten av 20-årene 
Ludvig har skrevet bak på bildet: "Pus er også med". 

 

Bahus 074 
Sigurd med familie på besøk. Lilly, Gunvor, Sigurd, Ludvig d.y., Ragnhild og Ludvig d.e.. 
Ludvig har skrevet bak på bildet: "Sepp vil ikke staa rolig for fotografen, derfor"

 

"maa han holdes, skjønt han ikke netop tar sig ut til sin fordel". 

Bahus 075 
Sigurd med familie på besøk. 

 

Bahus 076 
Per og Sepp. 
Ca. 1930. 

 

Bahus 077 
Hans, Per, Lakken, Ragnhild, Ludvig, Lilly, Gunvor, Ludvig d.y.. Ca 1930. 

 

Bahus 078 
Per og Sepp. 
Ca. 1930. 

 

Bahus 079
Rikka med katt. 20-årene.  
Fotograf ukjent. 

 

Bahus 080
Pusa, Per, ?, Ludvig d.e., ?, Tina, Ragnhild, Rikka Lie?, og Hans. 1932. 

 

  Bahus 081a og 081b
Arnes dåp. Med mormor og mor.

Sommeren 1933

 

  Bahus 081c Arne.
 Sommeren 1934

 

Bahus 082 
Per, Arne og Karl Johan i hagestuen. 1933. 

 

Bahus 083 
Per med Pusa og Arne. 1934. 

 

Bahus 084 
Arne og Sepp. 1934. 

 

Bahus 085 
Pusa og Arne. 1934. 

 

Bahus 087 
Tormods fangst. 
Ca 1930. 

 

Bahus 088 
Tormods fangst. 
Ca 1930. 

 

Bahus 089 
Pusa har lært å gå. 1934-35. 

 

Bahus 090 
Else, Tormod, Ragnhild, Pusa, Lilly, Ludvig, Arne, Hans, Gunvor, Per, Karl, Ludvig d.y.. 
Som bilde 115. 
 

 

   Bahus 091a og b
Arne og
Pusa bader (ved Hagelin)
    Bahus 091c og d.
Arne med bil og gjyngehest

 

Bahus 091e
Pusa, Arne og Gunvor

 

Bahus 092 
Pusa spiser plummer.. 

 

Bahus 093 
Arne og Sepp. 

 

Bahus 095 
Ragnhild, Ludvig og Pusa. 

 

Bahus 096 
Pusa og moren Mollen. 

 

Bahus 097 
Pusa og moren Mollen. 

 

Bahus 098 
Ragnhild og Pusa. 

 

Bahus 099 
Pusa og Sepp. 
 

 

Bahus 100 
Ragnhild og Pusa. Ca 1935. 

 

Bahus 101  
Pusa. Ca 1935. 

 

Bahus 102  
På stabburstrappen. 
Begynnelsen av 30-årene. 

 

Bahus 103  
På stabburstrappen. 
Ca 1935. 

 

Bahus 104  
Else og Karl Johan.  
Begynnelsen av 30-årene. 

 

Bahus 105  
Sommergjester i hagen. Mollen, Hans, Ludvig. 
Foran: Gunvor, Pusa m. venninne, Per, Ludvig d.y..   
Ca 1935. 

 

Bahus 106  
Ludvig og Ragnhild. 30-årene. 

 

Bahus 107  
Pusa og Arne med Tina og hushjelp. Ca 1935. 
Fotograf: Sigurd. Sigurd Trædal var en dyktig fotograf som sin far. Før krigen hadde han en Leica, det beste småbildekamera (35 mm) som fantes. 

 

Bahus 108  
Ludvig, Ragnhild, Pusa, Lilly, Gunvor, onkel Danield, Mollen, Rikka, Hans, Per. Ca. 1935. 

 

Bahus 110 Ludvig d.y., Mollen, Lilly, Pusa, Gunvor, onkel Daniel, Per, Hans og Rikka. 
 

 

Bahus 111  
Ludvig, Pers venn Lars Gunnar Aanensen ("Lakken"), samt Per. 30-årene. 

 

Bahus 112  
Pusa og Arne med Ragnhild og Ludvig. Ca 1935. 
Fotograf: Rikka ? 

 

Bahus 113  
Pusa og Arne med Ragnhild og Ludvig. Ca 1935. 
Fotograf: Sigurd. 

 

Bahus 114  
Ragnhild, Pusa og Ludvig. Ca 1935. 

 

Bahus 115  
Alle sommergjestene samlet. Juli 1935.  
Stort bilde, forstørret av fotograf Næss & Co. 

 

Bahus 116
Rikka, Ragnhild, Mollen, Ludvig og Pusa.

 

Bahus 117  
Pusa med venninne og bamse. Ca 1935. 

 

Bahus 118  
Ludvig, Gunvor og Per foran steinstøttene. Ca 1935. 

 

Bahus 119  
Else, Arne og Karl Johan. 1934. (Kasseapparat 6,5x11). 

 

Bahus 120  
Ragnhild med broren, onkel Daniel (Johan Daniel Wexelsen), og med Ludvig. 30-årene. 

 

Bahus 121  
Portrett av Ragnhild på verandaen. Forstørrelse i ramme. 30-årene. 

 

Bahus 122  
Ludvig og Ragnhild i hagen. 30-årene. 

 

Bahus 123  
Pusa og Arne på gyngehest. 1935. Fotograf: Rikka. 

 

Bahus 124  
Pusa og Arne. 1936-37. Fotograf: Rikka. 

 

Bahus125 Pusa, Ludvig, Ragnhild og Arne. 1936-37. Fotograf: Rikka. 

 

Bahus 126 
Arne og Pusa. 

 

Bahus 127 
Per. 

 

Bahus 128 
På tur. Mollen, onkel Daniel?, Gunvor, Lilly, Rikka, Hans, Pusa, Tormod. 

 

Bahus 129 Lakken, Hans, Ragnhild, Rikka, Gunvor, Ludvig, Lilly, Ludvig d.y.. 
Fotograf: Per..

 

Bahus 130 
Tina og hushjelp ?.

 

Bahus 131 
Badminton. 

 

Bahus 132 
Per ror over til Loftesnes. 

 

Bahus 133 
"Kraft Durch Freude". Tysk skip ved Loftesnes. Ingen fikk gå i land. 

 
 

Bahus 134 
På stabburstrappen. 
Fra v. : Else, Ludvig d.y., Arne, Lilly, Gunvor, Karl Johan.

 
 

Bahus 135 
Karl-Ludvig. 1939. 

 

Bahus 136 
Arne og Karl-Ludvig. 1939. 
 

 

Bahus 137 
Arne og Karl-Ludvig. 1939. 

 

Bahus 138 
Fra v.: Ludvig, Per, Gunvor, Karl, Karl-Ludvig. 
Foran: Hans, Ludvig, Arne, Else, Lilly. 
 

 

Bahus 140 
Arne og Karl-Ludvig. 1939. 

 

Bahus 141 
Else, Arne, Karl-Ludvig og Karl Johan. 1939. 

 

Nyere bilder 1940 -78
 

Bahus 147 
Tove og Sigrunn på stranden ved Loftesnes hotell der de bodde en sommer (ca. 1942).

 

Bahus 148 
På tur til Haukåsen. Tokken, Tove, Per, Sigrunn. 
 

   

Bahus 150  
Ragnhild Bekken, Tove og Tina. Ca. 1947 

 

Bahus 151  
Sommergjester samlet. 1948. 

 

Bahus 152  
Sommergjester.  
Tina, Rikka Lie, Ludvig, Ludvig d.y., Åse, Karl-Ludvig, Else, Tove. 
Besøk av Rikka Lie. Merket: "10 august 1950". 
Fotograf: Asbjørn Lie? 

 

Bahus 153  
Sommeren 1952. Se også bildene 154-163.  
Fotograf: Karl-Ludvig. Kasseapparat 6.5x11.  
 

Bilder 154-163:

 

 

Bahus 164  
Marta og Tina ved kjøkkenbenken. Stereo.  
Sommeren 1953. Se også bildene 165-171. 
 Fotograf: Karl-Ludvig. Vito folding 35 mm.  
 

 Bilder: 165-171:


     Toveog venninen Brit

 

Bahus 172  
Julen 1953. Ludvig, Arne og Else ved juletreet.  
Fotograf: Karl-Ludvig. Vito 35 mm. 

 

Bahus 173  
Julen 1953. Tina, Marta og Arne ved gavebordet.  
Fotograf: Karl-Ludvig. Vito 35 mm. 

 

Bahus 174  
Gjesteværelset vårt i 1953 (vaskevann med is om vinteren).  
Fotograf: Karl-Ludvig. Vito 35 mm.

 

Bahus 175  
Tina i hagen.  
Fotograf Sigurd. 

 Sommeren 1956

  
Bahus 176  
Arne, Tove og Karl-Ludvig i døren til spiskammerset.  

Se også bildene  177 - 182 
 Fotograf: Tove Strand. Rolleiflex 6x6. 

 Bilder 177-182:

Bahus 183  
Blomst i stuevindu.  
Sommeren 1956. 
Se også bildene 184 - 187 
Fotograf: Karl-Ludvig. Vito folding 35 mm. 

 

Bahus 188 
Ludvigs kontor 
Fotograf Karl-Ludvig. Folding 4,5x6 cm.

 

Bahus 189  
Sommeren 1959. Kristi Haugen på kjøkkenet.  
Fotograf: Arne. Folding 4,5x6 cm. 

 

Bahus 190  
Sommeren 1959. Else, Ludvig med søster Ingeborg Torstensen og Magda Trædal.  
Fotograf: Arne. Folding 4,5x6 cm. 

 

Bahus 191  
Hagen og huset. 1957.  
Fotograf: Karl Gundersen. 

 

Bahus 192  
Tina i hagen. Fotograf: Sigurd. 

 Sommeren 1959   -     Bahus 193 - 208.
  Fotograf: Karl-Ludvig. Welta 35 mm folding, Ilford Colour.

 

  
Bahus 209  
Ludvig, Kristi og Tormod. Ca 1960. 
Ukjent fotograf. 

 

Bahus 210  
Besøk av Torstensens fra Bergen. 
Rannveig, Gjertrud, Sigmund. 
Foran: Ludvig, Ingeborg, Else. 
50-årene. Ukjent fotograf. 

Sommeren 1961

Bahus 211. 

Bahus 212 - 214.

Fotograf: Sigurd Trædal. Kodachrome.

 Bahus 214a.

 Fotograf: 
      Tormod Strand.
       Kodachrome. 

 

Bahus 215  
"Her er holet" (Grunnsteinen til hotellet). 
Lensmann Faleide og Ludvig. 
Ca 1961. Fotograf: Jon Ryssdal.  
Se avisinnlegg av Jon.

 

Bahus 216  
Bestefar stedt til hvile. Stedje kirke, 18 juli 1967.  
Sigrun, Else, Kristi, Per, Magda, Sigurd, Arne, Tormod, Mollen. 
Fotograf: Karl-Ludvig. 

 

Bahus 217  
Overnatting på Sogndal hotell, juli 1967. 
Sigrun, Anne-Marie, Karl, Kristi, Else, Pål Helge, Magda, Sigurd, Tormod. 
Fotograf: Karl-Ludvig. 

 

Bahus 218  
Doktorhagen, Sogndal hotell, juli 1967. 
Fotograf: Karl-Ludvig. 

 

  
Bahus 219  
Doktorhagen. Rester av fordums pryd, sept. 1978. 
Fotograf: Karl-Ludvig. 

 

Bahus 220  
Solveig i Doktorhagen. Rester av fordums pryd, sept. 1978. 
Fotograf: Karl-Ludvig. 

 

 Maleri av Bahus
 Rannveig Torstensen
  1958

 

 

Retur til hovedside

Litt om Bahus

Aftenpostens morgennummer, "Søndagssiden", 24 nov. 1962, side 46 og 47