Umoral i vår "opplyste" tid. (Adlyd eller mist jobben)
(En tid der fri utveksling av innlegg og motinnlegg burde føre frem til sannhet)

Sur nedbør og skogsdød i Norge og Tyskland

Det var rundt 1980 at "skogsdøden" kom til Norge. NRK og aviser fortalte oss hvor ille det ville bli.
Jeg hørte selv landsmoderen tale på TV: "Det er uansvarlig, uforsvarlig og høyst umoralsk å stille spørsmål ved dagens situasjon".  Den anerkjente professor Ivan Rosenquist publiserte en mangesidig rapport der det gikk frem at bortfall av seterdriften var en mer sannsynlig årsak. Som takk fikk han betegnelsen köpenickade fra landsmoderen. Samtidig viste Skogforskningsinstituttet sine studier og forsøk at skogen vokste som aldri før. Som takk fikk instituttet reduserte bevilgninger. Etter hvert så de seg nødt til å bli "moralske" og sjefen sa fra seg stillingen.  Det ble fortalt at både han og professoren var oppe hos landsmoderen for å argumentere til fornuft, men forgjeves. Så gikk det mange år og de "umoralske" tvilere fikk rett.  I mellomtiden var store summer benyttet til "moralsk" forskning.

Menneskeskapte utslipp av CO2 og klimakrise

Så har vi det hele på ny, vi hørte igjen fra øverste hold: "Det er umoralsk å tvile". Nå var det så alvorlig at  meningssensur og brudd på pressefrihet ble innført. Etter 2003 var det ikke mulig å komme med et lite kritisk innlegg bl .a.  i Aftenposten. Men nylig slapp et innlegg gjennom sensuren, men ble fjernet i nettavisen like etterpå. Her er det:

Her er nok et innlegg som opprinnelig var tiltenkt Aftenposten. Men de kunne ikke ta det inn "fordi de hadde så stor pågang og derfor ikke plass til å trykke det".

Her er et annet innlegg som har sluppet inn i Aftenposten.

Enda et innlegg:

Tilslutt kan vi erindre det såkaldte "Ozon-hullet" som vakte stor oppstandelse i 80-årene.
Ozon reduserer ultrafiolett stråling fra solen slik at det forhindrer at folk kan bli solbrente
 i alvorlig grad. I noen områder i stratosfæren ble det lite ozon ("ozon-hull"). Det var tilstedeværelsen av klorgass som forårsaket dette og "hullet" øket og minsket på en uforklarlig måte. Freon som ble benyttet i kjøleskap og frysere inneholdt klor og derfor mente enkelte at freon var den skyldige. Dette ble tatt vel i mot av kjemisk industri og i løpet av noen år fikk alle nye skap og frysere en ny gass. Det er helt utrolig at den tunge freon kunne stige helt opp i stratosfæren og det viste seg også i tiden som gikk at "hullet" vokste og minsket akkurat som i gamle dager. Så sitter vi igjen med kjøleenheter som ikke kan stå i utebod/garasje om vinteren, men må stå inne i minst 12 ℃. Slikt som dette skriver man ikke om, det er "umoral".

Retur.