GEOLOGI FOR MILJØ,  TUNNELER, RÅSTOFFER OG KLIMA
Arne W Grønhaug

 


Klimaendringer og istidsteori

    og mine andre artikler om klimaspørsmål
                   
    

 

FORSLAG TIL NORSK GEOMONUMENT

Vegskjæringer som naturmonumenter

Formet undergrunnen vår kultur?


Norwegian Subsea Road Tunnels

 

Fra ”BIG BANG” til bergskjæring 
Norsk Vegmuseum, Årbok 2006

 

Thorittfeberen
Fra Historieglimt 2004, Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag

 

Jernbanetunnelen ved Mont Cenis.
ET 125-ÅRSMINNE
Break-through in the Alps -
 the railway tunnel at
Mont Cenis.

 

 

Aggregate Particle Shape and Form

 

Gravimetric Map of Southern Scandinavia


Tunnelling: A new and successful method for water sealing

 

Road Tunnells: Design for Safety, Comfort and Aestethics

 

Undersjøiske vegtunneler.
Pionerprosjekt ved Vardø.

Fremtidsperspektiver på fullprofilering
av vegtunneler (1976)

 

Liste over aner

   

 

Noen synspunkter? Ta kontakt med meg:

wilgroen(at)online.no (Skift ut (at) med @)