Fra Conradine Birgitte Dunker's bok: "Gamle Dage", Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag, 1909. Hun levde i årene 1780-1866 og ble berømt for sine mange brever og erindringer som først ble utgitt i bokform i 1871.

(Conradine ble giftet bort i 1795, bare 15 år gammel, til en eldre mann.):

"Nu fulgte en Række af Selskaber, hvorom jeg kun har svag Erindring. Paa Ruseløkken hos Justitsraad Smith var et stort Selskab, hvoraf jeg erindrer Kammerraad Wexels med Familie, og at jeg var Treschows Borddame, og at vi fik en stor Mængde Retter, saa at Treschow ønskede det maatte faae en Ende."