Dette er hentet fra stortingsdebatten om kvinners stemmerett i 1890. Det ble et lite flertall imot.

Wexelsen: (......):
Det forekommer mig at være en besynderlig Opfatning, han (Heuch) havde, når han i de stærkeste Ord skildrede Kvindernes Betingelser, skildrede deres Takt, deres finere Intuition, stærke Følelse, deres større Tålmod og deres Evne til ved disse Egenskaber at grundlægge et Hjem, medens han ikke samtidig vil erkjende, at der er andre Felter end Hjemmets, hvor disse Egenskaber trænges, og glemmer, at ikke alle Kvinder er skikkede til og kan få Anledning til at grundlægge et Hjem. Dernæst forekommer det mig, at han skildrede så stærkt disse Egenskaber hos Kvinderne, at der sandelig næsten ikke blev Rum for Manden; der skal dog to til at danne et Hjem. Jeg tænker, at det lidet nytter at disputere om hvem der kan udtale sig smukkest om Hjemmene; vi får vel sige, at ligesom både Mandens og Kvindens Bestræbelser, når de får Adgang til det, bør gå ud på sammen at bygge det lille Hjem og sammen at udvikle de eiendommelige Egenskaber, de har, til det fælles bedste, således står både Mand og Kvinde ligeoverfor det store fælles Hjem, Samfundet.