ANETAVLE FOR MARIANNE ISRAELSDATTER

(Kilde: Kirkebok for Nesna, Rana bygdebok Bind 3.)

 • 1. Mariane Israelsdtr. f. 23 JUN, 1853, Helgåvatnet østre, Nesna, døpt 24 JUL 1853, Nesna kirke, (hjemmedøpt av Nils Andreas Jensen), g. 11 JUL 1875 Peder (Per) Benjamin Lorentsen, f. 24 APR 1850, Gjervalvatnet, Rødøy kom., døpt 26 MAI 1850, Rødøy, yrke: gårdbruker, fisker, d.15 JUL 1923 av hjertelammelse, Gjervalvatnet ("Vasgården") og bosatt der hele sitt liv. Marianne døde 5 NOV 1925, av hjertefeil som "kårenke" i Gjervalvatnet, Rødøy kom.. Hun ble gravlagt 10 DES og jordfestet 8 AUG 1926 i Sørfjord kapell. 
  Sønnesønnen Paul hadde gode minner om henne da hun var så snill. Han husket at hun var stor og sterk, "som en kar". Paul og broren Ingbert likte godt å komme på besøk fra Vassvika der de bodde. De fikk de dra aleine da de hadde begynt på skolen. Det var et godt stykke å gå, de klatret oppover berget fra Vassvika og tok beine vegen over fjellet "Geitskolten". Når det var snø laget bestefaren Per ski til dem av tønnestaver. Han laget skøyter til dem om vinteren da var det is på Gjervalvatnet, Skøytene ble laget av tykke treplanker med meier fra en gammel ljå og med feste av lær-remmer. Bestemor Marianne laget lugger til dem. Per var meget gjestfri, han fikk av og til besøk av turister. 
 • Foreldre

 • 2. Israel Andersen f. 1825, Illgruven, Nord-Rana, yrke: husmann, gårdbruker, g. 24 JUL 1853, Nesna kirke, Birgitte Johanne Johnsdtr.. Israel døde 1901-07. Forpaktet "Helligaagvatne Østre" og hadde i 1865 1 hest, 5 kuer og 5 får. Fikk det året avlingen: 4 tønner blandekorn og 1 tønne poteter. Gården lå ved Østre Helgåvatn, like nordøst for Helgåvatnet som renner ut i Nord-Sjona.
    I 1900 bodde det 8 personer på Helgaavatnet. Husfar Israel Andersen, "Grd. S tømmerman Fisker", f. 1826 Ildgruben Mo, Bergitte Johnsd, "Grdbkone", f. 1825 Myklebostad, Jens Israelsen, sønn, "Tømmerm. Tjener, fisker", f. 1854, Oleanna Israelsen, datter, Tjener, f. 1862, Teodor Jensen, brodersøn, "Gruvearb. sygelig", f. 1877, Lurøy, Jørgen Jensen, "Brodersøn, Gruvearb.", f. 1879, Lurøy, Jalmar Jensen, "Sønnesønen", f. 1896, Rødøy, Bolette, Tjener, f. 1827, Lurøy.  I 1910 hadde en ny familie overtatt bruket.
  Huset i Øvre Helgåvatn slik det så ut på slutten av 1930-tallet. Eier var da Edvard Sommerseth (reingjeter).
  Vi ser nedre del av vatnet der elva løper ut til Helgåvatnet bak huset. I bakgrunnen ser vi Reevtind (1108 m).
   
  Bildet ble vist i Rana Blad i oktober 2005.

   

   Det er bratt og ulendt langs vatnet slik at folk brukte skinnbåt for å komme seg til Nord-Sjona. Ellers gikk folk et dalføre over til Gjervalvatnet. Stedet er for vanskelig tilgjengelig som feriested og husrestene ble fjernet (brent). Det går nå en kraftlinje over stedet.

  3. Birgitte (Bergithe) Johanne Johnsdtr. Nippelberg, f. 15 AUG 1824, Myklebostad, Nesna kom., døpt 5 SEP 1824 i Nesna kirke, konfirmert 1845 i Nesna kirke med bosted Nippelberg. Døde 28 JUL 1907 Helgåvatnet ("av alderdom", lege ikke tilkaldt), gårdbrukerenke, gravl. 4 AUG.

 • Besteforeldre

 • 4. Anders Jensen f. 1791, Illgruven, Nord-Rana, yrke: gårdbruker, g. 1823, Marit Jensdatter. Anders døde Helgåvatnet, Nesna kom. Fikk bykselbrev på plassen Nordlia under Sæterdalen (g.nr. 38) 12/2-1825, mot 2 spd. i året i grassleie. Flyttet 1830 til Helgåvatnet i Nesna kom..

  5. Marit Anna Jensdatter f. 1796, Lappvadmoen, Nord-Rana, d. Sæterdalen, Rana.

  6. John (Johan) Johnsen Nippelberg f. ca. 1800, gift med Dorthea Joensdtr.

  7. Dorthea Joensdtr. Nippelberg, f. ca. 1800.

 • Oldeforeldre

 • 8. Jens Olsen f. 1754, Illgruven, Nord-Rana, g. 1781, Beret Israelsdatter, f. 1753, Fisktjønnlia, Rana, d. JAN 1803, Illgruven, Nord-Rana. Jens døde 15 SEP 1839, Rana Kom. Han var bruker av Illgruven br. 2 i årene 1781-1816. Lagrettemann i 1796. Var "avfeldig" i 1824. G. (2) 1804 med enke Marith Larsdatter Almlia. Gården ligger på en terrasse i en utviding innerst i den trange Tverrågdalen, 120 m over havet. Passer bra med navnet som betyr: "dårlig grop". Svært frostlendt, ca. 7 år mellom hver kornhøst.

  9. Berethe Israelsdatter f. 1753, Fisktjønnlia, Rana, d. JAN 1803, Illgruven, Nord-Rana.

  10. Jens Jenssen f. 1758, Lappvadmoen, Nord-Rana, yrke: gårdbruker, g. 1789, Dordi (Dortea) Israelsdtr., f. 1755, Fisktjønnlia, Rana, d. 1813. Jens døde 1809. Var bruker på Lappvadmoen fra 1793.

  11. Dordie (Dortea) Israelsdtr. f. 1755, Fisktjønnlia, Rana, d. 1813.

 • Tippoldeforeldre

 • 16. Ole Jensen f. 1708, Illgruven, Nord-Rana, yrke: gårdbruker, g. 1741, Dordi Andersdatter, f. 1716, Hammaren, Rana, d. FEB 1777, Illgruven, Nord-Rana. Ola døde 17 JUL 1794, Illgruven, Nord-Rana. Bruker av gården fra ca. 1741 til 1760 da den ble delt. Siden bruk 2 frem til ca. 1781.

  17. Dordi Andersdatter f. 1716, Hammaren, Rana, d. FEB 1777, Illgruven, Nord-Rana.

  18. Israel Johansen f. 1722, Fagerlia, Rana, yrke: gårdbruker, g. 1752, Ane Olsdatter, f. 1728, Gåstjønnlia, Rana, d. 1784, Fisktjønnlia, Rana. Israel døde 1797, Fisktjønnlia, Rana. Fikk ryddeløyve av jordeiger Petter Dass d. y. den 10/11-1753 på den ødeliggende plassen Fisktjønnlia som faren Johan(nes) Holgersen før hadde nyttet til utmark under Fagerlia. Han skulle betale 1 rd. om året i grunnleie til plassen ble skyldsatt. Israel delte gården (gnr. 36) mellom svigersønnene i 1792. Gården ligger 220 m over havet på en haug, 1 km sydøst for Granheia. Sen kornhøst, god jord, "kunne så 2 og avle 6 tønner korn og fø 6 creaturer".

  19. Ane Olsdatter f. 1728, Gåstjønnlia, Rana, d. 1784, Fisktjønnlia, Rana.

  20. Jens Andersen f. 1731, Lappvadmoen, Nord-Rana, yrke: gårdbruker, g. 1757, Marit Olsdtr., f. 1727, Steinbekkhaugen, Nord-Rana, d. 1792. Jens døde 1792, Lappvadmoen, Nord-Rana. Ryddet gården ca. 1760. Da han døde ble gården delt mellom sønnene Jens og Anders. Gården ligger på en sandmo på sørsiden av Plura, ca 230 m over havet, med Langfjella på nordsida, 1 km øst for Fagerdalen. Noe frostlendt.

  21. Marit Olsdtr. f. 1727, Steinbekkhaugen, Nord-Rana, d. 1792.

  22. Israel Johansen (Personen finnes også foran) f. 1722, Fagerlia, Rana, yrke: gårdbruker, g. 1752, Ane Olsdatter, f. 1728, Gåstjønnlia, Rana, d. 1784, Fisktjønnlia, Rana. Israel døde 1797, Fisktjønnlia, Rana.

  23. Ane Olsdatter (Personen finnes også foran) f. 1728, Gåstjønnlia, Rana, d. 1784, Fisktjønnlia, Rana.

 • Tipptippoldeforeldre

 • 32. Jens Jenssen f. 1665, Rana Kom., yrke: gårdbruker, g. 1706, Judit Olsdatter Finneid, d. 1740, Illgruven, Nord-Rana. Jens døde JUL 1752, Illgruven, Nord-Rana. Hadde gården Illgruven, bruk 1 og 2, ca. 1697-1741. Var 4/7-1729 innkalt til Bjørns ledingsberg for å greie ut om malmfunn ved Illgruven, men visste ingen ting. Det skulle være malm som Bertel i Brennåsen hadde smelta bly av. Illgruven ble ryddet av Nils i 1642. Dette vet vi fordi sønnen Erik risset det inn på ei trefjøl som ble funnet ca. 1920 under et stuegolv. Fjøla fins i Mo bygdemuseum. Nils fikk 2 sønner som delte gården. Erik døde i 1697.

  33. Judit Olsdatter Finneid d. 1740, Illgruven, Nord-Rana.

  34. Anders Larsen f. 1653, Rana Kom., yrke: gårdbruker, g. 1714, Maren Olsdatter, f. 1690, d. JAN 1743, Hammaren, Rana. Anders døde 1724, Hammaren, Rana. Han hadde bruket Hammaren (gnr. 23, br. D) ca. 1689-1724. Lagrettemann 1703-06. Den 12/11- 1700 var han i retten i en sak med Guru Inner-Bardal om noen kniplinger.

  35. Maren Olsdatter f. 1690, d. JAN 1743, Hammaren, Rana.

  36. Joen (Johan) Holgersen f. ca. 1695, Fagerlia, g. 1713, Beret Israeldtr., f. ca. 1683. Johannes d. 1 JUN 1763, Fagerlia.Han var 6 år i 1701. Var bruker av gården fra omkring 1713.

  37. Beret Israeldtr. f. ca. 1693, d. 5 APR 1766, 73 år gml.

  42. Ole Andersen Berg f. 1696, g. 06 JAN 1727, Dordis Olsdtr., f. 1689, d. 01 JUN 1766. Ole døde 28 MAI 1766, Steinbekkhaugen. Fikk bykselbr. 2 Oppstua den 19/6-1727. Gift med enka på gården. I 1741 ble Ole beskyldt for leiermål med Dordi Mikkelsdtr. Steibekkh., men frikjent. Gården overtatt av stesønnen Anders Andersen f. 1721 som var bruker i Hammaren.

  43. Dordis Olsdtr. f. 1689, d. 01 JUN 1766. "død 77 år gammel".

 • 3. tipp-oldeforeldre

 • 72. Holger Jensen f. ca. 1660, Fagerlia, N. Rana. Han var 6 år i 1666, 46 år i 1701, br. 18 mark ca. 1690-1712. Var "forarmet" i 1719.

  84. Anders Andersen f. 1681, Jamtlia, Rana, g. 1706, Lisbet Larsdtr. Røsvold, død før 1711. G. (2) Dorthe Olsdtr.. Anders døde JUL 1726, Steinbekkhaugen. Han var bruker fra ca. 1720. Boet etter ham var verd 72 rd., med bl. a. 1 hest, 14 naut og 18 småfe.

  85. Dorthe Olsdtr..

 • 4. tipp-oldeforeldre

    144. Jens Jonsen f. ca. 1621, Fagerlia, N. Rana, d. ca 1689, Fagerlia. Han var 45 år i 1666, br. 1/2 pund ca. 1661-72. I 1688 ble gården delt og han holdt fram på denne del ett års tid, br. 1 pund.

  5. tipp-oldeforeldre

 • 288. Jon f. 1589, g. Eli. Jon døde 1667, Fagerlia. Han var 75 år i 1666, var bruker alene fra ca. 1631 til 1650-årene. "Ødegårdsmann" til 1648. Ca. 1661 ble gården delt, slik at br. 2 med 1/2 pund ble utskilt. Han holdt frem på br. 1 til 1667, enka Eli var bruker 1668-72.

  289. Eli.

 • Tilbake