Radiostråling

Som gutt var det gøy å sette fingeren på antennekontakten til radioen. Da hørte jeg barnetimen bedre. Det var tydelig at kroppen var en brukbar antenne. Siden kunne man undres på om denne strålingen var skadelig. Det eneste en sikkert vet er at veldig sterk stråling gir oppvarming (kortbølgebehandling). Om det er andre virkninger av strålingen er fortsatt ukjent.
Et overdrevet og dramatisk innlegg til diskusjon ble forsøkt i 1979:

Sikkerhetskrav fra USA: http://www.fcc.gov/oet/rfsafety
Nytt fra Doktor online: Radiostråler mot tett nese.
Nytt om mobiltelefon:
http://web2.computerworld.no/cwi.nsf/Alle/F/8213B608.08.2000
Nyere undersøkelser: http://www.mcw.edu/gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html
----------- " -------------
http://www.iegmp.org.uk/IEGMPtxt.htm
----------- " ------------- http://www.icnirp.org/PubEMF.htm

            Meg og min matematiske modell. Målinger og beregninger av strømmer
             i armer og bein ved bestråling (1982):

             
                                                                                                                     Målinger viste at jeg virket best som antenne ved
                                                                                                                                                            27 MHz, like bra som en metallstang. Armer og hode
                                                                                                                                                            virket best ved høyere frekvenser på VHF og UHF.

            Bestråling av menneskekroppen nær en kortbølgesender på skipsdekk. Beregninger (1997).
           Kroppen står 2 m til venstre side for en 10 m høg vertikal dipolantenne på pidestall som stråler 500 W på 2,8 MHz. 

Matematisk
 modell

     
                                                


  Kroppen utsatt for elektriske feltpiler (vektorer) 
 
            Absorbert elektrisk energi i kroppen pr kg (W/kg).
                  Oppvarming begrenset til 0,1º C.

(Dette var en sender (Skanti, 750 W) på marinefartøyet Kvikk som ble antatt å være "farlig". P g a dårlig kjøling var det vanskelig å få ut mer enn halv utgangseffekt. Noen få av personellet fikk barn med klumpfot. De hevdet at det var denne eller andre mindre sendere som var skyld i dette. Det kunne f. eks. like godt være flyktig gass fra malingsforsøk med kamuflasje, diesel eller annen kjemi, noe som dessverre ikke ble undersøkt. Statistikken over tilfeller av klumpfot, eller andre fødselsskader, ga ikke overbevisende svar. De fikk erstatning, noe som var vel unt. Men dette var en vanlig type sender som ble benyttet av fiskebåter og andre sivile fartøyer, hva med personer som der ble utsatt for tilsvarende eller kraftigere stråling? Besøkte en dyktig radioamatør som satt på loftet ved vinduet nær antennen som strålte 1500 W, han mente han ikke hadde vondt av det.)                                                                                             (PS: I ettertid, 2018, viser det seg at fornyede medisinske undersøkelser slo fast at det var tilfeller av klumpfot i tiden før radiosenderen ble satt opp !).


                                                                                  Lave frekvenser

Setter vi fingeren borti grammofoninntaket på en god gammel radio blir det en forskrekkelig brumm-låt. Dette viser at vi plukker opp strømmer fra lysnettet. Ute blir vi påvirket av kraftlinjer, trikk, tog, og ikke minst tordenvær. Disse lavfrekvente felt kan virke inn på kroppen siden vi styres av et lavfrekvent elektrisk system som arbeider med likestrøm og pulsede strømforløp opp til ca. 3000 Hz. Lite sikkert er kjent om slike ytre påvirkninger, noen ble ved forsøk beroliget av bestråling mellom 1 og 6 Hz og opphisset eller deprimert i området 7 - 20 Hz, andre reagerte ikke. Ved høyere nivåer av bestråling kan påtrykte strømmer bli større enn de vi har i kroppen til vanlig. Da kan en bl. a. få fornemmelser av lys rundt 20 Hz, og lyd rundt 80 Hz. Hormonproduksjon og celler skal også kunne påvirkes.
I kroppen skjer det en likeretting slik at modulert HF-stråling gir lavfrekvente virkninger. De kraftige sovjettiske Kiev-senderne (over-horisont-radar)
lammet HF-samband over store områder rundt 1976. Kortbølgemottageren min gikk helt i metning (on/off) på mange frekvenser i området 3,4 - 12,2 MHz. Målinger med oscilloskopet mitt (27/2-1977) viste at det var mange signaler innenfor en periode på 5 ms og dette gjentok seg ca. 10 ganger i sekundet. Noen Kanadiske forskere påsto den gang at hensikten var å lamme Vesten psykisk. De mente at de fant 10 Hz-signalene i EEG-målinger.
Den aksepterte forklaring var at det var forsøk med en ny type langtrekkende Radar.

For å aktivere forskjellige kroppsfunksjoner kan en nå påtrykke svake strømpulser (9 mA og 200 µs varighet) aktuelle steder i hjernen. Innvendige svulster kan fjernes ved å føre inn en tynn elektrode og brenne de bort med kraftig strøm. Den andre elektroden festes rundt et ben. Det gir også stor lokal oppvarming slik at benet må kjøles. 

Tilbake