Under
konstruksjon
Klikk på
bilder
                         Etterkommere av Anders Monsen Takle       English version

 

                                   
                                                  Sætre  (Fra ref. 3)

          Asheim 1913 (Fra ref. 3)
                                   
                                   Sætre 1944  (Fra ref. 1). Øverst tunet på Skåra.

         Asheim 1944  (Fra ref. 1)

 

                                  
                            Utsikt fra Skåra.   ("Hadde menneska her kunnet leve av utsynet,                           Grunnmur på Skåra. Foto av Barbara
                                       hadde de aldri flytt")       Omslagsbilde i boken, Ref. 2

 

1.      Anders Monsen Takle f. 4 AUG 1816, Indre Takle, (sønn av Mons Aslaksen Takle og Magnhild Jonsdtr. Hauge)  g. 5 OKT 1844,  Brekke krk., Haldis Johannesdtr. Yt. Oppedal, f. 26 APR 1822, Oppedal, Gulen, (datter av Johannes Monsen og Synneva Hansdtr. Oppedal, dpt. 3 mai), fikk 5 NOV 1877 5-årlig kår til en verdi av kr 170. Emigrerte til USA med National Linje fra Bergen 13 MAI 1885, d. 12 FEB 1899 Iowa, gravl. sammen med Orloug.
 
Anders døde 5 NOV 1875, Sætre, Brekke, Gulen. Han fikk i 1845 festeseddel for plassen Skåra av bonde Johannes Ivarsen Sætre og var antagelig den første som drev dette bruket. Derfor var det rimeligvis han som bygde hus og uthus. De var av tømmer med kjeller for buskapen for å gi varme i stua. Murene som er igjen viser at stua ble bygd på flere ganger. Det var i hvert fall 2 rom i stua.

            I ft. 31 des 1865 er det oppført 6 personer på "Skaaren" ("Brække sokn i Ladvik prestegjeld, Asheim skuledistrikt"). Anders Monsen ("Husmand med jord") var 50 år gml., kona Haldis Johannesdtr, 34? år, samt sønnene Mathias 11 år, Aslak 8 år og Hans 4 år. De hadde 3 kveg, 9 får, og høstet 1/2 tønner havre og 1/2 tønne poteter.
   I ft. 1875 pr. 31 des. var det 2 personer med opphold på Sætre. Haldis Johannnesdtr. Sætre, "Husmoder, Husmandsenke med jord", f. 1822 og Hans Andersen, sønn,
 f. 1862. De hadde 4 kuer og 12 får/lam og "Utsæden" i 1875 var 3/8 tønner blandekorn og 1 tønne poteter. Alslak, f. 1858,  var "Tjenestegut" og hadde "Nattophold" på Sætre gård (Matr. lpnr. 31.c). Han hadde sin egen sau. Mathias, f. 1855, tjenesteytende, og Synøve, f. 1848, var tjenestepike (begge med  nattopphold) hos søsteren Marthe på Asheim gård (Matr. lpnr. 38). Han hadde en sau og Synøve hadde to.

           I ft. 3 des 1900 var det 5 personer på ("Sætre, Gardnr. 1, Lavik og Brekke herad"), Johannes Larson f. 1848, Eivindvik, ("Gardbrukande husmann m J"), kona Synneva Andersdotter f. 1847, og barna: Albert Johan f. 1886, Bendik f. 1892 og Andrine f. 1877. De dyrket korn, poteter, og hadde kreaturer.
Sjur jobbet og bodde på gården Øvre Haugland i Brekke.

           I ft. 1 des 1910 var det 3 personer på ("Skari", plads under lpnr.49), Johannes L. Sætre (f. 1848, Husmann med jord), Synneva Sætre (f. 1847,
husmannskona) og  Andrine J. Sætre (f. 05.03.1877, tjenestejenta, budeigja). Sjur var i USA.

                         Barn:

                      i       Marthe Andersdtr. Sætre f. 03 DES 1844, Sætre, dpt. 15 DES Brekke krk., g. 16 JAN 1871, 

                               Brekke krk., Tor Iversen Asheim. Bodde på Asheim (lpnr. 38), d. 8 JUN 1898, Asheim.

            2.       ii      Synneve Andersdtr. f. 25 SEP 1848.

                     iii       Johannes Andersen Sætre f. 23 MAR 1850, Sætre, dpt. 28 MAR Brekke krk.. Til USA, g. enken

                                Ingeborg  Hansdtr. Væreide, f. 26 SEP 1844.  Johannes d. 1 JUN 1891 USA.

                     iv       Mons Andersen Sætre f. 02 OKT 1852, Sætre, d. 1928, Ugift. Dro til USA 29 APR 1879 med
    Cunard Line sammen med Mathias og Hans. Var en tur hjemme i 1891.

            3.       v       Mathias Andersen f. 2 FEB 1855. Dro til USA.

           3a.      vi       Aslak Oskar Andersen Sætre f. 10 JAN 1858, Sætre, dpt. 31 JAN Brekke krk.. Dro til USA på

                                National Line 19 APR 1881. Dro tilbake til Eivindvik (Fagerbakke, Fonnevika, Eivindvik),  g.

                                1919 Janna Karine Johannesdt. f. 1885, Indre Oppedal,  fikk sønnen Alf  Johan f. Nov 1920. 
   Aslak d. 1929 og enka flyttet noe senere til Bergen der hun hadde familie.

                     vii      Hans Andersen Sætre f. 09 FEB 1861, Sætre, dpt. 9 FEB Brekke krk. Til USA, d. 15 JAN 1898.

    
     Haldis  (Ref. 3)                        Aslak (Ref. 3)

         

2. Generasjon

 

2.      Synneve Andersdtr. Sætre f. 25 SEP 1848, Sætre, dpt. 1 OKT Brekke krk., g. 29 OKT 1875, Johannes Larsson Napsholmen, f. 1849, Eivindvik.
 Synneva døde i 1932.
18 år gml. var hun i tjeneste i Yndesdal i Brekke. Foreldrene til Johannes døde (omkom på sjøen?) og 12 år gammel ble han sendt
 til oppfostring på Asheim (lpnr. 35) der Orloug ble født. Han fikk 1876 bygsel  på Skåra, d. ca 1940 Åsane. 

                         Barn 

                      i       Andrine Hansine Johannesdtr. f. 14 MAR 1877, Sætre.

                      ii       Johan Annanias Johannessen f. 12 JUL 1878, Sætre.

            4.       iii       Ludvig Johannessen f. 13 JAN 1880, Sætre

                     iv       Bertine Malene Johannesdtr. f. 26 DES 1883, Sætre.

                      v       Albert Johan Johannessen f. 21 APR 1885, Sætre, g. 1909 Andrine Petrine Halvorsdtr. Nybø. Bosatt gården Nybø i Lavik.
     Barn:

                                         Bjarne f. 1910, overtok gården.
            Einar Bertin f. 1914, d. 1944, ugift.
            Hillbjørg Solveig f. 1917, bosatt Laksevåg.
            Bergljot Hildegun f. 1920, bosatt Bergen.

            5.       vi       Sjur Joakhim Johannnessen f. 4 NOV 1886, Sætre.

                     vii       Haldis Johannesdtr. f. 25 APR 1888, Sætre, d. 10 JAN 1893.

                     viii      Bendik Johannessen f. 22 FEB 1892, Sætre, d. 4 AUG 1907, Han gjette geiter fra en gård på Sætre på fjellet ovenfor Skåra. Der

                               er det et vann der han ville bade. Men vannet var kaldt så han fikk krampe og druknet.

 

    
     Johannes med barna (f.v.):  Sjur, Bertine, Andrine.
                  Foto: Nordland ca. 1920  (Fra Ref. 3)

          
 Åsane i 1920 (etter at de forlot Sætre i 1915). Fra v.: Johannes, Sjur, Sigurd, Jørgine, 
  Nils, Andrina, Selma og Sunneva (Emil's tante). Foto fra Ref. 2

 

3.      Mathias Andersen Sætre f. 2 FEB 1855, Sætre, g. 23 DES 1882 USA, Orloug Johannesdtr. Asheim, f. 8 MAR 1859, Asheim (lpnr. 35), (datter av Johannes Olsen Asheim og Brita Lassesdtr. Trædal). Mathias døde 18 APR 1931, USA, gravlagt: Fairview cem., Story City, IA. Dro til USA 29 APR 1879 fra Bergen med Cunard Line. Orloug dro til USA fra Bergen 4 MAI 1881 med National Line.

   

                Barn:

            6.       i       Emil (Johan) John Anderson.

            7.       ii      Marie Anderson.

                     iii      Julia Anderson.

 

 

 

3a.      Aslak Oskar Andersen Sætre f. 10 JAN 1858, Sætre, g.1919 Janna Karine Johannesdt. f. 1885, Indre Oppedal..
                     Barn:
                     
i      Sissy Sæthre. Flyttet til
Bergen. (Hennes datter)

                     ii      Alf Johan Sæthre, f. 12 NOV 1920, Eivindvik. Flyttet til Bergen.
                                  Barn:
                                      Britt Unni Sæthre, f. 1955, gm. Tor Delin Fredriksen. Bosatt Bergen.

 

3. Generasjon

 

4.      Ludvig Johannessen Sætre f. 13 JAN 1880, g. Botilde Hansdtr. Oppedal, f. 4 DES 1880.  Ludvig døde i 1956. Fikk i 1908 gården Grimstad i Eivindvik.

                         Barn:

                      i       Henriette Ludvigsdtr. f. 18 JAN 1905, g. Johannes Johannessen Kjelby,  Hjartås, Gulen.  Henriette døde 6 DES 1935.

                      ii      Hans Magnus Ludvigsen f. 21 OKT 1907, Sjømann, g. Olga Torsteinsen.  Hans  bodde i Bergen.

            8.       iii      Sverre Johannes Ludvigsen f. 25 JUL 1913.

            9.       iv      Leif Brynjulf Ludvigsen f. 23 FEB 1922.

 

5.      Sjur Joakhim Johannessen f. 4 NOV 1886, dpt. 21 NOV, Brekke krk. (Faddere: Klaus Olsen, Ole Klaussen, Lasse Hanssen, Orlaug Ivarsdtr, Ingeborg Hansdatter), g. 26
 
FEB 1915 Bergen, Jørgine Nilsdtr. Nordnes, f. 20 MAI 1889, Sogndal i Sogn (dtr. av Niels Nielsen Nordnæs og Secelia Johannesdtr.), d. 16 JAN 1961, Åsane. Jørgine dro fra Bergen til Stanhope, IA, 28 May 1909 Canadian Pacific sammen med (sin tante?) miss Gunhild Johannesen Lomelde som var hjemme på besøk.. 

Sjur ble alene igjen på Skåra sammen med veslebroren Bendik og de gamle foreldre. Det var hardt arbeide på gården og han var ofte sliten.. Dessuten var det mye pliktarbeid for hovedbruket. Det skulle bygges ny brygge på Brekke og han fikk kontrakt på å levere stein. På Skåra fikk han samlet mye bra firkanta bygningsstein. Denne fraktet han hele vegen ned til fjorden ved å samle kvist som han trakk steinen på. Ved fjorden hadde andre en pramm som fraktet steinen over til den andre siden. Nå fikk han nok penger til at han i 1905/06 kunne reise til Story City i Iowa der kona hadde en tante (Anna Fardal?) med familie. Han jobbet på gårder og likte seg godt der. Kona jobbet for borgermesteren i Story City og lærte seg godt engelsk. I 1914 var foreldrene alene igjen på Skåra, gamle, skrøpelige, og moren syk. Han bestemte seg da for å dra tilbake, det var bare så vidt de kom seg hjem før krigen startet. En kar fra Oppedal fortalte at det var en gård til salgs på Åsane og han dro for å se. Den likte han godt, der var det intet pliktarbeid. Kona ville vite om det var langt til sjøen. "Nei, det var ikke langt" (i virkeligheten var det 2,5 km!). Nå kunne han ta foreldrene med til Hordvik. Huset på Skåra fikk han solgt og det ble satt opp igjen i Vik, lenger inne i Sognefjorden. Det var kjerreveg frem til gården i Hordvik (Falkanger) så han kunne ha en hest til transport og arbeid. Huset han bygget var først i en etasje og i 1921 hadde han bygget på en etasje til. Sjur ble kalt "Skårsjuren" og var uvanlig dyktig til å slå med langorven. I USA var han med på baseball-laget og i finalen for Story City hver 4 juli. I Norge, der det ikke var baseball,  var han svært interessert i alle former for idrett og det ble også hans barn.
   Familien Fardal fra Story City kom på besøk. De snakket kav "sognamaul". En gutt på 12 år var med en gang. Mannen i luka så at han var amerikaner og prøvde seg med engelsk. Han ble avbrutt: "Snakk norsk så eg forstår deg"! 
   Sjur husket første skoledagen sin. Læreren rullet ned et stort kart og plutselig var det et insekt som satte seg der. Sjur ropte og pekte: "Der sitter en veps". Læreren ble rasende over å bli forstyrret og ga Sjur stryk med stokken sin. Mange år senere traff Sjur ham på båten. "Du husker vel ikke meg, men første dag på skolen ga du meg juling med stokken din". Læreren ble redd og gjemte seg vekk for Sjur var høg og kraftig.
Sjur ble konfirmert 29 sep 1901 i Brekke krk. og sto som nr. 2 med "Meget godt". Han fortalte at kammeraten hans ble konfirmert samtidig. Foreldrene satte slips på ham for at alle skulle se at han kom fra hovedbruket. Sjur hadde bare et tørkle.             (Fortalt av familien Sætre ved slektstreff 17.08.09 i Hordvik)
   

         

                         Barn:

            10.     i       Selma Sjursdtr. f. 1 APR 1915. dpt. 14 MAI, Norum krk.

                      ii      Sigurd Sjursen Sætre f. 1916, Åsane, d. 9 APR 1940. Han omkom på panserskipet Eidsvoll i Narvik havn da det ble torpedert.

            11.    iii       Nils Sjursen f. 1919.

                     iv       Halldis Sjursdtr. Tangberg f. 21 AUG 1921, Åsane, g. 4 MAR 1955, Sverre Ole Edvard Tangberg, f. 19 DES 1930, Oslo.

            12.     v       Leif Sjursen f. 5 JUN 1924, dpt. 20 JUL, Åsane krk.. (På slektstreff 17.08.09)

            13.    vi       Alma Bjørg Sjursdtr. Hitland  f. 1927.

            14.    vii       Gerd Signe Sjursdtr. f. 18 JAN 1930.

                    viii       Johannes Sjursen Sætre f. 1933, Åsane.

 

6.      Emil (Johan) John Anderson  f. 3 DES 1895 Hamilton County, Iowa USA, dpt 1 JAN 1896 St. Paul's Lutheran Church, rural Stanhope, Iowa USA,. g. Ruth Minnie Glasscock, 8 OKT 1924, Algona, Iowa USA. Emil d. 15 DES 1971, Story City, Iowa USA.
 Gravl. 18 DES 1971, Lake Center Cemetery, rural Stanhope, Iowa USA.

                         Barn:

                           Zada                                            Iris
                  Donald                                         Faye            
                  Emil John (John)                           Nina

            15.          Joe Ann.

                           Charles                                        Julie Ora (Julie)  (Besøkte Norge i aug. 2009)

                           Lois                                             Ruth

            16          Albert Maurice (Maurice)           

                                                                               Neva  (Besøkte Norge i aug. 2009)

 

7.      Marie Anderson

                         Barn:

                      i       Opal Walther.

 

 

3a.ii   Alf Johan Sæthre f. 12 NOV 1920, Eivindvik, dpt. 24 MAR 1921 Gulen krk.. Flyttet til Bergen

                        Children:

                              Britt Unni Sæthre f. 1955,  gm. Tor Delin Fredriksen. Bor i Bergen.

 

 

                                                                                                         4. Generasjon

 

8.      Sverre Johannes Ludvigsen Sætre f. 25 JUL 1913, Grimstad, Gulen, g. Astri Johannesdtr. Hjartholm, f. 6 APR 1915, Hjartholm, Gulen.

                         Barn:

                      i       Johan Kåre Sætre f. 1937, Hjartholm, bosatt Oslo.

                      ii      Leif Birger Sætre f. 1943, Hjartholm.

                     iii       Hanna Sætre f. 1945, Hjartholm.

 

9.      Leif Brynjulf Ludvigsen Sætre f. 23 FEB 1922, g. 11 NOV 1950, Borgny Ivarsdatter Sætre, f. 8 FEB 1931, Hjartholm, bosatt Brekke. (Slektstreff hos Borgny 15.08.09)

                         Barn:

                      i      Laila Bothilde Longva f. 1951, Hjartholm, bosatt 6290 Haramsøya, Haram.

                      ii     Idar Bjørn Sætre f. 1956, Hjartholm, bosatt i Fjaler.

                     iii     Terje Sætre f. 1963, Hjartholm, bosatt i Bergen. (Tok oss opp den stupbratte stien til Skåra 15.08.09)

 

10.    Selma Sjursdtr. Sætre f. 1 APR 1915, Nordnes, Sogndal, g. 30 AUG 1946, Sigurd Lomelde, f. 11 SEP 1915, Sogndal, gbr. Lomelde.

                         Barn:

                      i      Sigurd Sigurdsen Lomelde f. 1946, Åsane, gbr. Lomelde.

                      ii     Jarle Sigurdsen Lomelde f. 1948, Sogndal.

 

11.    Nils Sjursen Sætre f. 1919, Åsane, g. 5 JUN 1948, Haldis Lomelde, f. 14 MAI 1921, Sogndal, Sogn.

                         Barn:

                      i       Gunhild Nilsdtr. Slinde f. 1949, Åsane, bosatt Nornes, 6856 Sogndal.

                      ii      Sigurd Nilsen Sætre f. 1950, Åsane, gbr. Nornes, 6856 Sogndal.

                     iii       Sveinung Nilsen Sætre f. 1952, Åsane, bosatt 6856 Sogndal.

                     iv       Magdalon Nilsen Sætre f. 1953, Åsane, bosatt 6856 Sogndal

 

12.    Leif Sjursen Sætre f. 5 JUN 1924, Åsane, g. 4 OKT 1947, Dagny Davidsen, f. 28 DES 1924, Åsane.

                         Barn:

                      i       Svein Kåre Sætre f. 1950, Åsane.

                      ii      Geir Hilmar Sætre f. 1951, Åsane. (Han og kona Gro holdt slektstreff på slektsgården i Hordvik 17.08.09).

                     iii       Edel Dagny Sætre f. 1955, Åsane, bosatt i Sogndal.

                     iv       Jill Laila Sætre f. 1968, Åsane, bosatt Brandbu, Gran, Oppland.

 

13.    Alma Bjørg Sjursdtr. Sætre f. 1927, Åsane, g. Martin Hitland, f. 3 APR 1926, Åsane.

                         Barn:

                      i       Arne Martin Hitland f. 1951, Os pr Bergen, bosatt Lysekloster, Os. 

                      ii      Haldor Hitland f. 1957, Os.

 

14.    Gerd Signe Kvamme f. 18 JAN 1930, Hordvik, Åsane, g. 20 AUG 1949, Einar Kvamme, f. 1931, Salhus, bosatt 5136 Mjølkeråen, Bergen..

                         Barn:

                      i       Anne-Karin Kvamme Rikstad f. 1949, Salhus, Åsane, g. 1974, Tore Rikstad, f. 1949, Hordabø, bosatt 5937 Bøvågen, Radøy.

                      ii     Grethe Sofie Kvamme Meland f. 1953, Salhus, g. 1986, Roald Meland, f. 1955, bosatt 5108, Hordvik.

                     iii      Evelyn Kvamme Bjørge f. 1954, Salhus, g. 1975, Atle Bjørge, f. 1952, Åsane, bosatt 5117, Ulset, Bergen.

                     iv      Roald Kvamme f. 1957, Salhus, g. 1979, Kjersti Soltvedt, f. 1958, Salhus.

                      v     Marit Helen Kvamme Hannisdal f. 1962, Salhus, g. 1989, Magne Kurt Hannisdal, f. 1961, Osterøy, bosatt 5107 Salhus.

 

15.    Joe Ann Anderson gm. Arnie.

                         Barn:

                      i       Barbara Anderson Bolton,.bosatt Iowa city. (Besøkte Norge i aug. 2009)

 

16     Albert Maurice (Maurice), marr. Meriellen.

                         Barn:

                      i       Pamela Anderson, bosatt Chicago, IL. 

 

                  

                     Return to Barbara's page

 

 References

 1. Ludvig Engesæter: Brekke Herred, Bind II, Gard, tun og ætt, Bergen 1944.

 2. Bjarne Dåe: Brekke sokn, tun og ætt, Brekke sogelag, 2003.
 3. Tormod Tynning: Brekke. Gard og Grend, Brekke Sogenemd, 1984.
                (Flere bilder er hentet fra denne boken. Vennligst ta kontakt dersom du har bedre kopier)
      Kirkebøker, folketelling 1865, 1875, 1900.
 
        
Vennligst ta kontakt dersom du har rettelser eller tilføyelser.

Constructed 2009 by KL Grønhaug (third cousin): http://www.kgroenha.net