ELDRE GENERASJONER AV TRÆDAL - SLEKTA
     (Kilder: L. Engesæter: Brekke Herred, O. A. Torvund: Ættebok for Lavik. Kirkebøker. Mange fortellinger
      og bilder i boken: "Trædals-slekta i tekst og bilde", av Svein Trædal. Kopi av boken.)
                   Karl-Ludvig Grønhaug, 2003 

Nils Johannesson Grøneng, f. AUG 1776, Esefjorden, Balestrand, døpt 1 SEP Tjugum krk., (son av Johannes Nielsen Grøneng
og Else Olsdtr. Nesse), jekteseglar, gardbr., g. 12 JUN 1803, Brekke kirke, Brita Sjursdtr., f. 1764, (dotter av Sjur
Olson Wirchland og Haldis Lassesdtr. Brecke) d. 1840, Ytre Trædal. Nils døydde 1833, Trædal. Kjøpte garden Ytre Trædal
(gnr. 114, bruk 1) 14/7-1820.
("Lysing til Ækteskap 19 APR 1803 Lavik Sogn, Niels Johannesøn Grøneng, Vigs Sogn, Brita Sjursdtr. Øvre Trædal,
Vidner: Lasse Olssøn Tredal, Carl Olssøn Trædal, 1. g. 24 APR, 2. G. 1 Mai, 3. g. 8 MAI 1803").
Brita: dpt. 30 NOV 1764 Brekke krk. ("Testes: Claus, Hermana, Hans, Tor, Synneva Brecke"). G. 1. 1799, Lasse Sjurson
Trædal f. 1770, forlist 27 DES 1801 på veg til Brekke. "Dødfødt Pigebarn" reg. 13 FEB 1802. 
 
                     Andre generasjon 
Lasse Nilsson Trædal (Store-Lassen) f. 1804, gardbrukar, dpt. 29 SEP 1804, Lavik krk.,
("Dåpsvidnernes navn: Siur Lassesøn, Lasse Olssøn, Carl Olssøn, Ingeborg Lassesdtr. Trædal,
Anders Andersøn Madsnæsberg") g. 28 JUN 1827, Else Torkelsdotter Oppedal, f. 28 DES 1805,
Indre Oppedal lpnr. 19, (dotter av Torkel Monsson og Marie Torstensdtr.), dpt. 2 JAN 1806
Brekke krk. (Faddere: "Hans Olssøn, Elling Knudssøn, Lasse Henriksøn, Torsten Pedersøn og
Lisbeth Monsdtr. Indre Oppedal), d. 28 SEP 1888. Lasse d. 9 FEB 1893, Trædal.
 Born: 

  1.  i Torkjell Lasseson f. 10 JAN 1828, d. 8 MAI 1897.
  2. ii Brita Lassesdotter f. 1 MAR 1830, d. 10 FEB 1900.
    iii Nela Lassesdotter Trædal f. 24 MAR 1833, Trædal, d. 27 FEB 1848 av nervefeber.
  3. iv Marie Lassesdotter f. 23 DES 1835, d. 13 APR 1912.
  4.  v Nils Lasseson Trædal f. 13 SEP 1838, d. 26 MAI 1936.
  5. vi Hans Lasseson Trædal f. 22 JUN 1841, d. 28 DES 1928.
  6. vii Sjur Lasseson Trædal f. 14 APR 1844, Trædal, d. 9 FEB 1929, Oslo.
   viii Else Lassesdotter Trædal f. 1 OKT 1847, Trædal, d. 11 NOV 1847. 
  
          Trædal før 1899. Maleri av Hilda Trædal Ullestad 
 
                    Trædal 1899. Ny hovudbygning. (Min mor hadde dette bildet)
             Her er vel hele familien. Klikk og se om du kan navngi noen.                                  
                      Tredje generasjon
1. Torkjell Lasseson Trædal f. 10 JAN 1828, Trædal, gardbrukar, dpt. 13 JAN 1828 Lavik,
  ("Faddere: Johannes Lassesen Trædahl, Hans Johannesen Madsnæs, Bendix Andersen
  Madsnæsberg, Ragnhilde Halvorsdtr. Trædahl, Halfrid Hansdtr."), g. 24 JUN 1856, Brita
  Torkelsdotter Østerbø, f. 4 NOV 1832, Østerbø, (dotter av Torkel Nilsson Østerbø og
  Ingeborg Einarsdotter Torvund), husmor, d. 21 APR 1878 (påskedag), Trædal. G.(2) 1880
  Brita Endresdotter Raae, ingen born. Torkjell døydde 8 MAI 1897, Trædal, gravl. 15 MAI 1897.
   Born som levde opp: 

  i Lasse Torkelson f. 20 DES 1857,Trædal, bonde, stortingsmann, g. 15 SEP 1886, Ingeborg
   Louise Hermane Wexelsen, f. 15 JUL 1861, Hitra, (dotter av Wilhelm Andreas Wexelsen
   og Johanne Henrikke (Rikka) Lyng) d. 6 FEB 1939, Trædal. 
   Lasse døydde 14 OKT 1924, Trædal.  Portrett Etterkommere. Se også Wexelsenslekta
          ii Nille (Nela) Torkelsdotter f. 26 MAI 1860, Trædal, husstellærar, d. 25 MAI 1917 (kreft
            i magen), Lavik helseheim, ugift. Styrar av N. Bergenhus amts jenteskule i Luster.
            Portrett    Hos fotograf med Lukris (Nela til v., repro: Svein Trædal)
          iii Ingeborg Torkelsdotter Trædal f. 26 JAN 1863, d. 1947, g. Mathias Johannesson Myren,
            f. 9 SEP 1862, bustad Myren. Portrett (Ingeborg til v., Berte til h.). Portrett.
             Born:
              Johannes Mathiassen Myren, f. 23 JAN 1892
              Britha Mathiasdtr. Myren, f. 17 MAR 1894
              Nille Mathiasdtr. Myren, f. 29 MAR 1896
              Else Mathiasdtr. Myren, f. 17 OKT 1899
              Torkel Mathiassen Myren, f. 10 NOV 1902
              Ingolf Mathiassen Myren, f. 11 FEB 1908

          iv Torkild Torkelson f. 21 MAI 1869, Trædal, d. 194? USA, g. Hansina Massnesberg, 4 born:
            Torkjell, Anders, Bjarne og Nelly. Torkild dro til USA i 1889. Med i "spanskekrigen"
            (friviljug), røyrleggar på vannverk i Minneapolis. Vitja heimlege trakter i 1931.
            Portrett  Hos sin far   Det blei fortalt
           v Berte Monsine Torkelsdotter f. 6 JUL 1875, d. 1936, g. Lasse Paulson Torvund, bustad Y.
            Torvund.    Portrett

        2. Brita Lassesdotter Trædal f. 1 MAR 1830, Trædal, d. 10 FEB 1900, g. 5 AUG 1859, Johannes Olson
          Asheim, f. 28 APR 1835, Asheim, Brekke, gardbrukar, d. 30 AUG 1927, Asheim. 
           Born:     
           i Orlaug Johannesdotter Asheim f. 8 MAR 1859, Asheim. Reiste til USA.
          ii Else Johannesdotter Asheim f. 4 FEB 1863, Asheim, g. 2 JAN 1898 Ivar Lasseson
            Bruås. Bustad Bruås.
          iii Nille (Nela) Johannesdotter Asheim f. 29 DES 1868, g. Nils Nilsson Østerbø.
            Bustad Myking.
          iv Hermund Olai Johannesson f. 22 OKT 1872, Asheim, d. Furehaugen, Lavik, g. Orlaug Torkelsdtr.
            Oppedal, f. 28 NOV 1867, Oppedal. I 1910 bodde de på Oppedal Indre, matr.nr. 47, lpnr. 8.
            De var barnløse og tok til seg fosterbarn. Orlaug var datter på denne bygselgarden. 
3. Mari Lassesdotter Trædal f. 23 DES 1835, g. Lasse Johannesson Trædal Indre, f. 1829 Indre
  Trædal, gardbrukar, d. Stigestrand, Bø, Hyllestad Kom.. Mari døydde 13 APR 1912, Hyllestad.
   Born: 
   i Johan Lasseson Stegestrand f. Stigestrand. Kom burt på sjøen på heimtur frå Brekke.
  ii Lasse Lasseson Stegestrand f. Stigestrand. Blei gift på Stegestrand og fekk ei
    dotter.
  iii Brita Lassesdotter Stegestrand f. Stigestrand. Kom burt på sjøen på heimtur frå Brekke.
  iv Torleif Lassesson Stegestrand f. Stigestrand, d. USA. Dro til USA.

4. Nils Lasseson Trædal (Gjerde-Nils) f. 13 SEP 1838, Trædal, gardbruker, g. 15 JUL 1867 med 
  enka Gjertrud Karlsdotter Gjerde, f. 19 SEP 1826, Gjerde, d. 30 JUN 1912, Gjerde, Oppedal 
  Indre, Gulen. Nils døydde 26 MAI 1936, Gjerde, Oppedal. Portrett
  Gjertrud hadde m. a. sonen Elling Pederson som fekk dotra Hansine Oppedal. 
   Born: 
   i Petrine Eline Nilsdotter Gjerde f. 8 JAN 1870, Gjerde, g. 1891, Ivar Toreson
    Asheim, f. 22 NOV 1864, Asheim, gardbr., d. 1934, Asheim, bustad Asheim lpnr.
    38, br. 10. Petrine døydde 9 FEB 1917, Asheim, gravl. Asheim, Gulen. Petrine blei
    spedalsk. Ivar: Hadde i 1930 eit pleieborn Emil Paulson f. 17 OKT 1916 frå
    Andenes.
5. Hans Lasseson Trædal (Brekke-Hansen) f. 22 JUN 1841, Trædal, gardbruker, g. 8 APR 1877, Kari 
  Ivarsdotter Oppedal f. 1854, Oppedal Indre, d. 1938, Bilsbakke. Hans døydde 28 DES 1928,
  Bilsbakke, bustad Brekka, Lavikdalen, Høyanger.
   Born: 

   i Else Hansdotter Bilsbakke f. 1877, Bilsbakke, d. Baug.
   ii Kari Hansdotter Bilsbakke f. 1880, Bilsbakke, d. Oppedal Indre, g. 10/6-1910 med Torkel
    Monsson Oppedal Indre.
  iii Lasse Hansson Bilsbakke f. 1882, Bilsbakke.
   iv Ivar Hansson f. 1885, Bilsbakke, g. 1911, Gjertine Lassedotter Stølsbotten, f. 1879,
    Stølsbotten, d. 1970, Bilsbakke. Ivar død 1977, Bilsbakke. Born:
              1 Hilda Ivarsdotter Bilsbakke f. 1912, Bilsbakke, g. Lars Klævold. Bustad Klævold.
              2 Håkon Ivarsson Bilsbakke f. 1915, Bilsbakke, gardbruker, Bilsbakke.
              3 Kari Ivarsdotter Bilsbakke f. 1916, Bilsbakke.
              4 Marie Ivarsdotter Bilsbakke f. 1918, Bilsbakke, d. 1976, Bilsbakke.
              5 Lasse Ivarsson f. 1922, Bilsbakke, d. som born.
              6 Ingrid Ivarsdotter Bilsbakke f. 1924, Bilsbakke, bustad Oslo.

           v Nille Bertine Hansdotter Bilsbakke f. 1887, Bilsbakke, g. Rasmus Tryggestad, Sunnmøre.
6. Sjur Lasseson Trædal f. 14 APR 1844, Trædal, fengselslærar, klokkar, g. (1) Gjertrud Torkelsdt, 
  Østerbø, 18 APR 1870, f. 24 JUL 1846, Østerbø br. 1, (dotter av Torkel Nilsson Østerbø og 
  Ingeborg Einarsdtr. Torvund), d. 17 JUN 1902, Oslo (kreft), gravl. 21 JUN 1902, Gamlebyen
  krkgrd., g. (2) Lukredsia (Lukris) Andriasdtr. Østerbø, 18 JUL, 1903, f. 2 FEB 1855, Østerbø
  br. 2,(dotter av Andrias Nielson Raa og Johanne Hansdtr. Østerbø), d. 29 MAI 1927, Oslo.
  Sjur d. 9 FEB 1929, Oslo, gravl. 14 FEB 1929, Gamlebyen krkgrd., bustad Oslo, Arupsgt. 10.
  Lukredsia var sydame med egen systue i Bergen (Halvkannebakken 4, stort pent hus). Hun var også
  fra Østerbø (bruk 2) men svært fjernt i slekt med Gjertrud (bruk 1).
          Lukris (til h., repro: Svein Trædal)        Dagbok og nekrologer
Barn (bare 1. ekteskap):
          i Thorkild Trædal f. 24 JUN 1870, Lavik, dp. 3 JUL Lavik krk., d. 20 JUL 1870, Lavik.
          ii Lasse Trædal f. 14 SEP 1871, Norum, Sogndal, d. 16 OKT 1871.
iii Ludvig Trædal f. 6 SEP 1872, Frydenlund, Norum, Sogndal, fylkeslege, g. Ragnhild Wexelsen,
  26 OKT 1894,f. 21 OKT 1862, Hitra, (datter av Wilhelm Andreas Wexelsen og
  Johanne Henrikke (Rikka) Lyng), d. 20 NOV 1942, gravl. Sogndal, Sogn.
  Ludvig d. 11 APR 1967, Prinsdal, Oslo, gravl. 18 JUL Sogndal, Sogn.

    
 
 iv Else Trædal f. 18 FEB 1875, Frydenlund, Norum, lærerinne, d. 18 JAN 1900, Oslo av tub., gravlagt
   23 JAN 1900, Gamlebyen krkgrd.
   Hun fikk eksamen fra lærerseminariet 30 juni 1898 med beste karakter.

    Else lå for døden. Den 1.jan. 1900 skriver hun til sin venninde frk. Amundsen i Bergen:
      Kjære Martha!
      Tak for dit venskab og al din kjærlighet! Paa gjensyn hos Gud.
      Din Else.
          v Ingeborg f. 19 APR 1877, Norum, dpt. 6 MAI, Sogndal, d. som spebarn, dato og gravsted ikke funnet.
 vi Ingeborg Bertine Trædal f. 22 JAN 1879, Bergen, dpt. 2 MAR, Domkirken, g. Fridtjof Torstensen,
  5 DES 1901, f. 4 AUG 1872, Bergen, musikkhandler, kunstmaler, d. 17 FEB 1930, Bergen.
  Brylluppet stod hjemme hos Sjur. Dagen etter dro de med båten til Bergen. Ingeborg skrev: "Vi havde en
  forfærdelig haard reise. Det slog over dæk, men vi kom da heldigvis frem i god behold". Som 4-5 åring måtte
  hun synge: "Vi vide vi ere uduelige" - en meningsløs barneoppdragelse mente hun siden. Fridtjof var eneste
  sønn av en rik forretningsmann. Han ville studere kunst, men fikk ikke lov til det. Likevel ble han en
  anerkjent maler. (Se boken til Sigmund: "Med troll i tankene"). Han drev Cappelens musikkforretningen i Bergen. 
  Ingeborg d. 26 SEP 1967, Bergen, bosted Slettebakken, Bergen.

     Barn: (De var enslige og bodde sammen i Vilhelm Bjerknesv. 83 (tidl. Slettebakken) Bergen)
   i Gjertrud Marie Torstensen f. 30 APR 1903, Bergen, spesiallærer Slettbakken skole,
     d. 6 OKT 1987, Bergen, gravlagt: 9 OKT 1987, Bergen.
  ii Sigmund Torsteinson f. 25 JAN 1905, Bergen, intendant ved Trollhaugen,
     d. 16 OKT 1987, Bergen. Teaterinteressert og utdannet seg som skuespiller i sin ungdom.
     Hallomann i Bergen Radio før krigen. Kunstkritiker i Morgenbladet. Intendant i ca. 40 år.
     Skrev 3 bøker om Grieg og Trollhaugen.
  ii Rannveig Torstensen f. 12 DES 1906, Bergen, sykepleier, malerinne, d. 9 FEB 1998, Bergen gravl. 17
     FEB. Sykepleier i 11 år på det amerikanske hospital i Paris før krigen, sykepleier på cruiseskip
     og kontordame på sykehus. Anerkjent malerinne med utstillinger i gallerier og kunstforeningen.

vii Trine Trædal f. 8 JUN 1881, Bergen, d. 9 MAI 1939 Oslo (Arupsgt 10), gravl. 13 MAI 1939 Gamlebyen gravlund. Ugift.
  Hun måtte sendes til Oslo asyl 23 SEP 1901 p.g.a. schizofreni.

  Trine var i pleie på forskjellige gårder til hun kom til Dikemark 17 juli 1924 der hun bodde siden.
  Signe Østbye var der som nyutdannet sykepleierske på den tiden. Hun fortalte at Trine var liten, 
  mørk, vever og svært stille. Hun lignet ikke de andre søskenene. Hun satt stundom foroverbøyd med
  ansiktet i hendene. Når broren Ludvig kom på besøk kunne hun bli urolig og litt aggressiv:
  "Er det Ludvig Trædal!!". 
viii Didrik Arup Trædal f. 18 MAI 1884, Bergen, styrmann, d. medio OKT 1903 på havet, bosted Oslo. 
   Didrik var på besøk i Værholmen etter å ha tatt sin styrmannseksamen. Han traff en styrmann som ville at han
   skulle ta hyre. Didrik ville helst ha litt ferie, men sa ja likevel da han var stolt og glad over å få hyre.
   Han forliste på sin første reis med S/S Stadt. Ingeborg fortalte at han skulle ha med dukke hjem til
   Gjertrud, sin lille niese. Ludvig fortalte at han var en riktig glad gutt.
   Sjur skrev i sin tid til Didrik Arup og ba om å få kalle opp en sønn. Didrik ble døpt 15 juni 1884 i 
   Domkirken i Bergen. Blant fadderne var Kristen Bremer f. frue.
 ix Emma Marie Trædal f. 18 NOV 1886, Oslo, d. 6 MAI 1900, Oslo av tuberkulose,
   gravl. 10 MAI 1900, Gamlebyen krkgrd..
   Ingeborg stelte sine søstre som døde og dette tok hardt på henne selv om hun beholdt sitt blide humør hele
   livet. Familien hadde vært på landet sommeren før. Ingeborg fortalte at smitten lå i huset de bodde i.
   Der var det en som var død av tuberkulose om vinteren. Det ble også sagt at de var blitt smittet av melken
   fra kuene. 
  x Gudrun Sofie Marie Trædal f. 8 OKT 1889, Oslo, lærerinne, d. 10 MAR 1915, Oslo (lungebetendelse),
   gravl.16 MAR 1915, Gamlebyen krkgrd., Oslo.
   Gudrun reiste 2 april 1908 til sin søster Ingeborg i Bergen. Hun tok middelskolen i Bergen og passet barna
   til Ingeborg. De var svært glad i henne. Hun fikk eksamen fra lærerskolen 29 juli 1912 og reiste 31 jan
   1913 til Herland i Eidsberg for å overta en lærerinnepost. Hun bodde alene i et stort kaldt skolehus langt
   ute på landet og det var ensomt for henne. 17 feb måtte hun bringes til Ullevål da hun var blitt sinnsyk.
   Kl. 6 om morgenen 10 mars døde hun av lungebetendelse.
 
 xi Torkel (Tokken) Trædal f. 9 MAI 1892, Oslo, tannlege, g. Gunvor Moxnes, 1 DES 1928, f. 27 JAN 1901,
   Trondheim. Tokken døde 14 FEB 1979, Bergen, bosted Nubbebakken, Bergen.
   Tokken var en kjent tannlege, revyartist og konferansiér i Bergen.
   Som gutt spilte han fotball på Frigg i Oslo og siden på Brann i Bergen.
   Studerte til tannlege ved Harvard i Boston, 1919-1925.


  

Tilbake