Under arbeide

Dr. Ludvig Trædals fotografier.
Samlet av K-L Grønhaug og lagt på CD, 1999.

Denne samling viser bilder jeg har funnet foreløpig. Ludvig kan ha tatt anslagsvis 200 fotografier i tiden 1907-24. Noen få er så ødelagt at de ikke kan repareres. Enkelte av bildene på denne CD'en er også slitte eller falmete av elde. De vil bli erstattet etterhvert dersom jeg finner bedre kopier. Bildene, som stort sett er originale kontaktkopier, er blitt scannet med 600 dpi. For noen bilder er det litt i minste laget, men størrelsen av filer er en begrensende faktor. Uskarpe/falmete bilder er laget med mindre oppløsning.
Dessverre er det enkelte personer på bildene som jeg ikke kjenner navnet til. Er takknemlig for opplysninger.

Noen av bildene er benyttet i boken: "Trædals-slekta i tekst og bilde", av Svein Trædal, ISBN 82-993619-0-7, 1995. Kopi av boken.

Ludvig forteller fra sitt liv (gamle lydbånd).

Datteren og broren hans forteller fra Lavik.

Ludvigs fotoapparat (Dr. Krügener Aplanat f.8, 160/320 mm, B, 1/25, 1/50, 1/100 s) ble kjøpt pr. postordre i slutten av januar 1907 fra Sigurd Wernøe, Øvre Torvet 14, Bergen. Det ble brukt glassplater i format 9 x 12 cm. På grunn av lang eksponeringstid var det stort sett nødvendig med stativ.
Ludvig fremkalte selv og laget kontaktkopier med brunlig farge. Bildene ble meget skarpe i midtpartiet (ca. 800 dpi) og ble vanligvis klippet ned til ca. 7 x 11 cm. Else (min mor), og storesøsteren Rikka, var flinke til å samle bilder i album. Far, som bodde hos Ludvig 1930-31, laget en del nye grå kontaktkopier i fullt format. Da Ludvig flyttet fra Sogndal i desember 1961 ble glassplatene kastet.
Ludvig ga apparatet til meg. En gang i 50-årene fortalte han at han også hadde tatt fargebilder på plater med fargede stivelseskorn over emulsjonen. Men da han deretter lette etter disse var det ikke mulig å finne dem. Ludvig hadde også et forstørrelsesapparat (ca 2 x) med en linse med fast innstilling i en høy firkantet trekasse. Jeg har ikke noen forstørrelser som ser ut til å være utført med dette apparatet, kanskje ble de gitt bort som presang.

Fra Lavik


BILDE 1
 

BILDE 3
  BILDE 1, 2 og 3
er blant de første bildene som ble tatt. Det var på foråret 1907 for telefonstolper som ble satt opp senere dette året vises ikke.

Bilde 1 og 3 viser stua til Ellen og Ola Kvam ("Jens-Ola") like over "Svarteberget". I kjelleren hadde de postkontor. Ellen arbeidet med posten, mens Ola hadde en krambod ved sjøen nedenfor kirken. På den tid stelte de for moren som var syk og sengeliggende. Men noe latskap var det ikke i de dager. Engang Else var på besøk satt moren med en symaskin på knærne. Ola og Ellen bygde senere et hus nærmere kirken. Rundt 1910 ble legeboligen bygget like ovenfor stua.

BILDE 4
Lensmannsgården i Lavik. Huset ble senere mye påbygd. Til høgre ser vi fjøset til Ivar Kvammen.
 
BILDE 5
Lavik tatt fra sjøen. Telefonlinjen er kommet. Båten Aktiv ved kaia. Lavikgården (Indre) der Trædalfamilien bodde til venstre. 1907-10.

BILDE 6
Lavik kirke.
 
BILDE 7
Lavik kirke tatt fra Lavikgården.

BILDE 8
Lavik kirke tatt fra Lavikgården.
 
BILDE 9
Utsyn over Lavik.

BILDE 10
Den nye helseheimen som Ludvig fikk bygget i 1914-16.
Senere ble det bygget tilbygg (til venstre). I 1995 begynte arbeidet med å legge ned heimen, kommunen mente at man ikke lenger hadde råd til slik luksus. En tror det er penger å spare ved å flytte gamle pleietrengende 7 mil bort fra hjemstedet og de pårørende. Flere gamle ble flyttet og huset revet.
Hjemmelaget postkort ca. 1916.
Se også artikkel i Fylkesarkivet.
 
BILDE 11
Doktorbåten "Aktiv" foran ruteskip ("dampen") ved kai. (Meget falmet).


BILDE 12
Einar Borch (sønn til presten) sammen med en hund. Hjemmelaget postkort. (Falmet).


Fra Lavikgården (indre) 1907-10


BILDE 20
Huset til Mons Lavik. Trædalfamilien bodde i annen etasje. Barna Rikka og Sigurd hadde hvert sitt lille kvistværelse bak de små vinduene.
 
BILDE 21
Aking med Sigurd, Rikka og Else Trædal. Gutten til venste er ukjent, vet du hvem det er?. 1907.

BILDE 22
Aking foran huset på Lavikgården med Sigurd, Rikka og Else Trædal. 1907.
 
BILDE 23
Ukjent (vet du hvem det er?), Sigurd, og Rikka. Bakerst lærer og klokker Kvaale fra Sogndal. 1907.

BILDE 24
Familien samlet. Rikka, Ludvig, Ragnhild og Else Trædal. 1907.
 
BILDE 25
Else Trædal med vesle Einar Borch, yngste sønn til presten. 1907.

BILDE 26
Besøk av barn på gården, gutt med trekkspill. Ukjente, vet du hvem de er? 1907-10.
 
BILDE 27
Sigurd Trædal på tunet til Mons Lavik. 1907.

BILDE 28
Sigurd Trædal med kjempekaninen "Hannibal". 1907.
 

BILDE 29
Sigurd Trædal.
 
BILDE 30
Sigurd Trædal.1907-8.

BILDE 31
Mons og Brita Lavik med vesle Olav og Anna. 1907.
 
BILDE 32
Vesle Olav og Anna, barna til Mons Lavik. 1907.

BILDE 33
Ludvigs tante og onkler, Mari Trædal Stegestrand (1835-1912), Nils Trædal ("Gjerde-Nils", 1838-1936), og Hans Trædal Bilsbakke ("Brekke-Hans", 1841-1927) på tunet til Mons Lavik. 1907-8.
 
BILDE 34
Lærer Hunstad med elever. Fra venstre: Fostersønn til Borch (samegutt Ole Larsen), Sigurd Trædal, Carl Borch, Peter Herslep Borch. Foran Else Trædal. 1907.

BILDE 35
Else og Rikka Trædal på Lavik gård. I midten Anna, datter av Mons Lavik, f. 1904. 1908.
 
BILDE 36
"Vetle-Anna", halvsøster til Mons Lavik, ble født i 1907 som yngste datter til Ole Monsen på Lavik gård. Rikka og Else passet henne mens moren var i fjøset. Til lønn vanket det deilige potetkaker med rømme. Hun (Anna Monsine) ble gift med lærer Leif Andreassen Hellebø som flyttet til Norevik. I bakgrunnen stua til Krist-Marte. Hun ble svært populær blant ungene da hun sto i vinduet og delte ut sukkerbiter og drops til barna (fortalt av Rikka og Else).

BILDE 37
"Krist-Marte" (kårkona) utenfor stua si. Marta var gift med Christen Hanssen, den tidligere eier av Lavik Indre. Hun kom fra Støldal, var født i 1817 og døde i 1909. 1907-9.
 
BILDE 38
Barneselskap 1907. Bak fjøset på gården. Else, Rikka og Sigurd Trædal samt 3 av guttene til presten Borch. Bakerst guvernanten frk. Hauken Wiig.

BILDE 39
Tokken og Sigurd. Ca 1907. (Meget falmet)
 
BILDE 40
Rikka og Else Trædal på morens fang. 1907.

BILDE 41
Ludvig og eldste datter Rikka Trædal. Hjemmelaget visittkort, venstre side er klippet litt istykker. 1907.
 
BILDE 42
Else og Rikka Trædal, hjemmelaget visittkort, 1907.

BILDE 43
Einar Borch mellom storebrødre, Carl og Peder Herslep. 1907.
 
BILDE 46
Rikka, Sigurd Trædal, lærer Hunstad og Else Trædal. Else syntes godt om læreren og har lagt hånden på kneet hans. Han kom fra Nordland og fikk litt senere arbeid i Belgisk Kongo der han døde. Ved avreisen (ca. 1908) fikk barna 50 øre hver i gave. Han laget også en fin dukkestue til småjentene. 1907-8.

BILDE 44
Else og Rikka Trædal i finstasen, brodert av en dame i Oppedal (Vet du navnet?), 1908.
 
BILDE 45
Else og Rikka Trædal i hagen på Lavikgården. 1908.

BILDE 47
Else og Rikka Trædal med lærerinnen, frk. Hildur Hansen fra Nordland. 1908.
 
BILDE 48
Rikka Trædal, lærerinnen frk. Hansen og Else Trædal. 1907.

BILDE 49
Sigurd, Rikka og Else Trædal. Besøk av sommergjestene Sonja og Frigga Fasting (hvite kjoler). 1908.
 
BILDE 51
Tina Lonebotn og Ingeborg Brensdal. (Meget falmet bilde). 1909-11.

BILDE 50
Tina Lonebotn til høgre sammen med Ingeborg Brensdal. Ingeborg var ansatt som barnepike i des. 1900, 15 år gammel. I 1911 giftet hun seg seg Ingolf Hellebø og flyttet dit. Hun døde alt i 1921 av tuberkulose. Tina begynte som husholderske ca. 1901 da Ingeborg Oppedal sluttet. Tina bodde hos Ludvig til hun døde i Sogndal 1960. 1907-11.
 
BILDE 52
Lærerinnen frk. Hildur Hansen sammen med husverten Mons Lavik. 1907-8.

BILDE 53
Bygdeoriginalen "Legd-Anders" på tunet på Lavikgården. Det var Andres Breivik fra Brekke som var rorkar for Ludvig. Else forteller at presten i Lavik, Borch, var kommet fra Finnmark. Prestebarna gikk derfor med firkanta og spisse sameluer (se bilde 34, 38). Gamlingen mente at det var djevelen selv som hadde laget disse luene. (Bildet sto 3 ganger i Sogn Dagblad i aug. - sept. 1991 med flere historier om ham.)
 
BILDE 54
På tur. Frk. Hansen, Else, Ragnhild, ukjent dame (vet du hvem det er?), Rikka. 1907-8.

BILDE 55
Sigurd Trædal med frk. Hauken Wiig og lærer Hunstad. 1908.
 
BILDE 56
Far og sønn, Ludvig og Sigurd. Selvportrett, rimeligvis tatt med stativ.

BILDE 57
Sigurd og moren Ragnhild Trædal f. Wexelsen. 1907-8.
 

BILDE 58 og 58a
Ragnhild med dåpsbarnet Mollen Trædal. 1908.


BILDE 59
Ludvig med dåpsbarnet, Mollen Trædal. Hjemmelaget postkort. 1908.
 
BILDE 60
Mollen Trædal (ettårsdagen?) i Lavikgården. 1909.

BILDE 61
Mollen på tunet i Lavik. 1910. (Mollen i rask bevegelse og er blitt uskarp).
 
BILDE 62
Mollen Trædal på gyngehest i Lavikgården. 1909-10.

BILDE 63
Bispevisitas i Lavik kirke. Borch var prest til 1910. Bildet er rimeligvis tatt av Ludvig fra orgelkrakken da han han var organist
 
BILDE 64
Bryllup i Lavik kirke. Antagelig Borghild Trædal og Gudbrand Henden sitt bryllup 12 juli 1909. Ludvig var organist og har rimeligvis tatt bilde fra orgelkrakken bakerst i kirken.

BILDE 65
Brudeparet Andreas Bekken og Tilda Brensdal. Andreas dro til USA omkring 1910. Kona dro noen år senere. Andreas fikk seg jord og bygget seg opp en farm. Dit han kom var det ikke en busk. Men han hadde med seg frø fra Lavik og fikk seg skog. 1908-10.
 
BILDE 66
Ingeborg Trædal med Mollen. (Svært falmet bilde).

BILDE 67
Ludvigs storfangst (lange). Mons Lavik til venstre. 1907-10.
 
BILDE 68
Ludvigs storfangst (lange). Far til Mons (Ole Monsen) og Lærer Hunstad (til høgre). 1907-8.

BILDE 69
Ragnhild sine malerier på veggen i gamlestuen. Besteforeldrene, Wexel Hansen Wexelsen og Marie Louise. (Malt av onkelen Christian Delphin W.). 1907-10.
 
BILDE 70
Rikka Trædals 9-årsdag 12 juni 1908. Bakerst fra v. Ingeborg Hellebø og Tina. Midterste rekke fra v. Carl Borch, Olav Lavik, Herslep Borch (litt bak), ukjent pike, Rikka. Resten ukjente. Foran: Datter av "Skomaker-Anders" (hvit bluse), Hans Lavik, med Else Trædal helt til høgre. Den vesle jenta helt foran er antagelig Anna Monsdtr. Lavik.

BILDE 71
Lillesøster Mollen Trædal har lært å gå. 1909.
 
BILDE 72
Mollen Trædal med "ufin" katt. 1910.

BILDE 73
Ludvigs far Sjur på besøk i Lavik. Sjur Trædal var fengselslærer og klokker i Oslo. 1908.
 
BILDE 74
Sjur Trædal og hans andre kone Lukretsia ("Lukris", f. Østerbø) på besøk i Lavik. Else Trædal bakerst. Lukris hadde vært sydame i Bergen med egen systue i Halvkannebakken 4.
1908.

BILDE 75
Sommergjester. Fra v. Sigurd Trædal, Gudrun (Ludvigs søster som døde i 1915), Ragnhild Trædal (f. Wexelsen), Fridtjof Torstensen. Foran: Sigmund Torsteinson, Tokken Trædal (Ludvigs bror), Ingeborg Torstensen (Ludvigs søster) med datter Gjertrud Torstensen. Ca. 1907.
 
BILDE 76
Sommergjester spiller krokkert. Fra venstre: Tokken Trædal (bror til Ludvig), Kåre og Gunnar Eriksen (sønner av presten Alfred Eriksen), Sigurd Trædal (sønn av Ludvig). 1907-10.

BILDE 77
Besøk av søskenbarn fra Bergen. Fra v. Gjertrud og Rannveig Torstensen, Else Trædal, Sigmund Torsteinson, Rikka, Sigurd og Mollen Trædal. 1909.
 
BILDE 78
Besøk av søskenbarn fra Bergen. Fra v. Else, Rikka, Mollen og Sigurd Trædal, Sigmund, Gjertrud og Rannveig Torstensen. 1909.

BILDE 79
Som bilde 78.
 
BILDE 80
Besøk fra Bergen. Rannveig, Sigmund, Ingeborg (Ludvigs søster) og Gjertrud Torstensen. 1909.

BILDE 81
Den første motorbåten, Aktiv. Det var en gammel livbåt som Ludvig kjøpte i 1904. Han laget også et postkort av dette bildet. 1907-12.
 
BILDE 82
Ludvig Trædal i motorrommet på Aktiv. Motoren ble kjøpt ca 1904. 1907-12.

BILDE 83
Einar Borch med sin mor, Johanne f. Claumann. 1907.
 
BILDE 84
Else Trædal og vesle Einar Borch. 1907.

BILDE 85
Mollen Trædal har lært å gå. Stuen i Lavikgården. 1909.
 
BILDE 86
Mollen Trædals ettårsdag?. 1909.

BILDE 87
Mollen Trædals første skritt ute. 1909-10.
 
BILDE 88
Ute på tunet. Fra v. Tina Lonebotn med vesle Mollen Trædal, Tokken Trædal (Ludvigs bror), Ingeborg Brendsdal (g. Hellebø), Sigurd Trædal (sønn), Else Trædal og ukjent (vet du hvem det er?). 1910.

Bilde 89
Sønnene til presten Broch. Carl og Peter Herslep med Einar foran. 1908
   

17-mai i Lavik


BILDE 90
17 mai 1907. Oppstilling av toget foran låven på Lavikgården. Vi ser barna Else og Rikka Trædal litt til venstre for midten.
 
BILDE 91 17 mai 1907.
Utenfor ungdomshuset der toget sluttet.
Rikka Trædal står til høgre sammen med lærerinnen Hildur Hansen. Else Trædal står foran litt mer mot venstre. Mons Ringereide med bart foran midt på bildet. Else forteller at toget av og til gikk dit. Der kokte "Halte-Thea" kaffi til voksne og sjokolade til barna. I tillegg til diverse leker hadde de også hurtigløp til grinda og tilbake. Mons Ringereide og lensmann Husabø tok tida. Else var rask til bens og kom engang frem før guttene. Likevel måtte hun dele førstepremien med en gutt som ble ropt opp først. Men Mons protesterte: "Else var først!". Premiene var 30 øre.

BILDE 92
17-mai toget starter utenfor stua til Mons Lavik. Vi ser barna Else og Rikka Trædal til venste for inngangen. 1908
 
BILDE 93
17-mai leker på Kvammen etter toget. Vi ser noen gutter løpe opp og ned skråningen foran huset. De måtte også plukke opp ting som ligger på bakken. Else forteller at Ludvig, presten Borch og sakfører Aven tok seg av lekene. Spesielt var sekkeløp populært. Det var litt regn det året for noen damer i bakgrunnen har paraply. 1907-9.

BILDE 94
17-mai komitéen. Ludvig, lensmann Husabø og sakfører M. Aven. (Han var ganske fyldig og barna kalte han for sakfører Maven). 1907-10.

Lavik 1910-22

 


BILDE 99
Doktorgården, nybygget, med Mollen og 2 ukjente damer.
 
BILDE 100
Legeboligen bygget 1910 ovenfor "Svarteberget". Nedenfor huset til Jens-Ola med postkontor i kjelleren. 1910-12.

BILDE 101
Brudeferd. Kari Hansdatter Bilsbakke og Torkjell Monsen Oppedal. 9 juni 1910. Tatt fra bryggen i Lavik, antagelig av Ludvig.
 
BILDE 102
Mollen og Sigurd Trædal på tunet til doktorgården. 1910.

BILDE 103
Mollen Trædal og Einar Borch i doktorgården. 1910.
 
BILDE 104
Mollen Trædal og barnepiken Ingeborg Hellebø ("Poppen") i doktorgården. Ingeborg var så glad i Mollen at hun måtte låne henne med seg ut til Hellebø da hun giftet seg flyttet dit. 1910.

BILDE 105
Ragnhild, Mollen og Ludvig Trædal i doktorgården. 1910
 
BILDE 106
Rikka, Ragnhild, Mollen og Else Trædal i doktorgården. 1910

BILDE 107
Hele familien samlet i stua. Ragnhild, Mollen, Ludvig, Rikka og Else Trædal. 1910
 
BILDE 108
Hele familien samlet i stua. Ragnhild, Mollen, Ludvig, Rikka og Else Trædal. 1910.

BILDE 109
Mollen Trædal med dukken. Ca. 1911.
 
BILDE 110
Mollen Trædal. Ca. 1910. (Meget falmet)

BILDE 111
Mollen Trædal (3-årsdagen?). 1911.
 
BILDE 112
Prestesønnen Einar Borch i doktorgården. 1910.

BILDE 113
Brudeparet Ingolf Hellebø og Ingeborg Brensdal som giftet seg i 1911. De hadde gården Hellebø der det var hasselskog.
 
BILDE 114
Ragnhild (f. Wexelsen) og Ludvig. 1910-15.

BILDE 115
Tur til Støyte. Ragnhild Trædal med guvernanten frk. Hauken Wiig. Det var vanlig at de tok turer innover dit langs gamleveien. Veien er nå lagt om. 1908-1912.
 
BILDE 116
Tur til Støyte. Frk. Smidt, Ragnhild, Dr. Hartwig og Sigurd Trædal. Hjemmelaget postkort. 1913.

BILDE 118
I hagen på doktorgården, Rikka, Else, Ragnhild, Mollen Trædal og lærerinnen Hilda Ona i sigøynerklær. 1912.
 
BILDE 119
I hagen på doktorgården, Else og Rikka Trædal, Marie Østbye, Magda? Østbye, Mollen Trædal og lærerinnen Hilda Ona i sigøynerklær. 1912-13.

BILDE 117
Tur til Sørbøvågen. Fra v. handelsmannen Johannes Hatlem, kona Kristine og Ragnhild Trædal. Høgre del viser doktorbåten Gaa-Paa med passasjerer (denne del av bildet er ødelagt). 1912-18.
 
BILDE 121
Doktorbåten Gaa-Paa ferdig til sjøsetting. Kristine (Stina) Hellebø og vesle Mollen Trædal. Til høgre: Rasmus Hellebø, Isak A. Aven og Jonas Løland (båtbyggere). 1912.

BILDE 122
Doktorbåten Gaa-Paa etter sjøsetting. Vi ser at den gamle Aktiv er satt på land. Ludvig laget også postkort med dette bildet. 1912-13.
 
BILDE 124
Sigurd, Tokken og Torkel Trædal utenfor doktorgården. 1912.

BILDE 123
Lilly Østbye, eldste datter til presten i Lavik. Hun var født på Madegaskar. 1912-15.
 
BILDE 129 Rikka som ung. 1912-14.

BILDE 125
Sommergjester foran doktorgården. Sigurd Trædal, Birger Wexelsen Freihow, Sigurds venn Joyce, Rikka og Tokken Trædal. Foran: Mollen Trædal. 1912
 
BILDE 126
Sommergjester foran doktorgården. Sigurd Trædal, Birger Wexelsen Freihow, Sigurds venn Joyce, Rikka og Tokken Trædal. 1912.

BILDE 127
Sommergjester i hagen til doktorgården. Fra v. ukjent, Ragnhild og Rikka Trædal, Sigrid Eriksen (f. Wexelsen, gm. presten Alfred Eriksen), Mollen Trædal (foran), Solvejg Eriksen, Ludvig, Johan Daniel F. L. Wexelsen ("Onkel Daniel") med sønnen Alf, Else Trædal. Daniel var verksmester i Årlifoss og hadde arbeidet i USA. 1913-5.
 
BILDE 128
Familien på altanen. Fra v. Ragnhild, Else, frk. Hansen, Tina, Mollen, Ingeborg Hellebø, Rikka. 17 mai 1910-11.

BILDE 131
Brudeparet Gunvor (f. Trædal) og Johannes Instefjord på besøk i doktorgården. 22 oktober 1915.
 
BILDE 137
Selvportrett. I hagen til legeboligen. 1910-12.

BILDE 133
På tur i Lavikdalen. Fra v. Prof. Marstrander, Rikka, Ragnhild og Else Trædal, samt guvernanten, frk. Hauken Wiig. 1910-11.
 
BILDE 132
På tur i Lavikdalen. Fra v. Else, Rikka, Ragnhild, Ludvig Trædal og professor Marstrander. Peter Elisæus Marstrander var en kort tid vikarprest i Lavik. Ble senere rektor ved teologisk fakultet UiO. 1910-11.

BILDE 135
På tur i Lavikdalen, rast ved broen. Fra v. Prof. Marstrander, Else og Ragnhild Trædal (i vogn), guvernanten og Rikka Trædal. 1910-11.
 
BILDE 134
På tur i Lavikdalen, rast ved broen. Fra v. Prof. Marstrander, Ragnhild og Else Trædal, guvernanten og Rikka Trædal. 1910-11.

BILDE 136
Foran i båten Else, Tokken til rors, samt Rikka og Ragnhild Trædal. 1910-11.
 
BILDE 138
Julebesøk i doktorgården av familien Ringereide.
Sittende fra høgre: Ragnhild Trædal, Marie Østerbø ("Marimoster"), Mons og halvsøsteren Alis Ringereide, Anders (far til Mons) og kona Anna Østerbø (begge døde 1915). Mons var gift med Marie som var søster til Anna. Bakerst Ingeborg Ringereide. Alis var en dyktig jordmor, først i Lavik og siden mange år i Sogndal. 1910-12.

BILDE 139
Barna i doktorgården. Fra v. Else, Sigurd, Mollen og Rikka Trædal. Merket 1/9-1913.
 
BILDE 140
Ragnhild Trædal (f. Wexelsen). 1910-12.

BILDE 141
Rikka og Mollen Trædal. Ca. 1912.
 
BILDE 142
Lilly Østbye på altanen i doktorgården med fotoapparat. (Meget falmet).

BILDE 144
Mollen og Einar Borch.
 

BILDE 145
Mollen Trædal og Einar Borch. 1911-12.


BILDE 146
Mollen Trædal ute i hagen på 17-mai. (Dårlig kopi) 1911-13.
 
BILDE 147
Oversiktbilde av Lavik, Mollen Trædal på tur. Falmet. 1910-12.

BILDE 150
Mollen Trædal ute i hagen. 1912-15.
 
BILDE 149
Sigurd Trædal med lillesøster Mollen på sykkelen. 1912-15.

BILDE 148
Mollen Trædal og Ruth Østbye. 1911-12. (Meget falmet)
 
BILDE 151
Lærer A. B. Vamråk (til v.) og stortingsmann Lasse Trædal på besøk i Lavik. Lasse var fetter til Ludvig og Vamråk var en god venn. Ca. 1910-14.

BILDE 152
Sjur Trædal og kona Lukretsia ("Lukris", f. Østerbø) på besøk. Fra v. Lukris, Sjur, Rikka, Mollen, Sigurd, Gudrun og Ragnhild Trædal. 1911.
 
BILDE 153
Rundt bordet i stua. Frk. Hilda Ona, frk. Hauken Wiig, Mollen og Ragnhild Trædal. 1910-11.

BILDE 155
Sommergjester. Birger, Borghild og Haldis Wexelsen Freihow samt Rikka Trædal, ukjent, Mollen og Ragnhild Trædal. 1910. (uskarpt)
 
BILDE 157
Dr. Lange Nielsen i Eivindvik på besøk med barna. Familien sammen med Mollen, Rikka (nr. 2 fra v.), Mollen (midt foran) og Else Trædal (foran dr.) . 1910.

BILDE 158
Sommergjester. Fra v. Mollen, Ragnhild, Rikka, Gudrun og Sigurd Trædal, ukjent, Else Trædal (foran), Tokken Trædal, antagelig Johannes Østbye (beveger hodet), Lilly Østbye. 1911-13.
 
BILDE 159
Døtrene til dr. Lange Nielsen (Eivindvik) og Mollen Trædal på verandaen. 1910.

 

Bilder nr 160 - 230 fortsetter (Bilder fra Alværen, Ringereide, Oslo og Sogndal)


Har du kommentarer? Svar til: kgroenha@online.no

 

Tekst til resten av bildene:

BILDE 160 Konfirmanten Signy Trædal, datter av stortingsmann Lasse Trædal. 1913.

BILDE 161 Konfirmanter, kusinene Rikka og Signy Trædal. De syns det var ille å gå i sorte klær. 1913.

BILDE 162 Mollen Trædal (til v.) med venninne og en hund som rømte iland fra rutebåten ("dampen"). 1916.

BILDE 163 Sommergjester. Fra h. Wilhelm Andreas Wexelsen (tannlege på Røros), Rikka Wexelsen (datter), Ragnhild og Sigurd Trædal, Liv Marie Wexelsen, Wilhelm A. Wexelsen, Rikka Trædal, Mollen (foran), og Dagmar Wexelsen. 1914-15.

BILDE 164 På tur med doktorbåten Gaa Paa. Ukjente passasjerer, Ludvig til rors. Den kom frem i all slags vær. Fotograf ukjent. 1912-22.

BILDE 165 På tur med Gaa Paa. Fra v. Sigrid Marie Eriksen f. Wexelsen, Ragnhild Trædal, Solvejg Eriksen, flere ukjente. Bakerst Sigurd og Ludvig Trædal til rors. 1917-20.

BILDE 166 Familien på Handal. Bakerst forelderene til Tina, Andreas og Britha Lonebotn. Foran fra v.: Marie Handal med Marie (g. Gropstad), Gudrun (med hunden), Jenny Handal, og Ågot Handal (bak). Jenta helt bakerst er ukjent. Antagelig tatt på Handal 1916, muligens av Ludvig.

BILDE 167 Helene Faleide. Faren var lensmann i Hyllestad 1911-17, siden Sogndal. 1911.

BILDE 168 Familien Østbye.

BILDE 169 Sigurd Trædal som student. 1913.

BILDE 170 Besøk på Trædal-stølen. Fr.v. Lukken (Lukris Massnes), Erling Østbye med kua "Kjempa", Lilly Østbye, Johannes Østbye, Tina Lonebotn, Mollen Trædal (med hode mot Lilly), Kari Trædal (stølsjente på nabogården), Marie Østbye, Signy Trædal, Ingrid Østbye (foran), Else Trædal, Torkjell Trædal, Nils Koldingsnes (3-menning), Erlig Trædal med trekkspill, Ruth Østbye. Foran: Signe Østbye som gikk uten sko og ble sår på beina. Fotograf: antagelig Sigurd Trædal (forlovet med Lilly).

BILDE 171 Sjur Trædal på besøk i Lavik. Fra venstre Ludvig, Lukretsia, Mollen, Ragnhild og Sjur. 1915.

BILDE 172 Ingeborg Hellebø og Mollen Trædal. Ca. 1920.

BILDE 173 Ragnhild Trædal med dåpsbarnet Per Sodeland. 1922.

BILDE 174 Rikka Trædal med dåpsbarnet Per og hunden Sepp. 1922

BILDE 175 Dåpsbarnet Per Sodeland med Else Trædal og moren Rikka Sodeland. 1922

BILDE 176 Ludvig med dåpsbarnebarnet Per Sodeland. 1922.

 

Alværen

BILDE 185 Alværen gård. Der bodde enken Martha Margrethe Hartwig, datter av Eidsvoldsmannen Ole Elias Holck. 1907-12.

BILDE 186 Fra Alværen. På besøk med robåt. 1907-12.

BILDE 187 Alværen. Båten Aktiv på besøk. ca. 1910.

BILDE 188 Fra Alværen. Enkefru Hartwig (f. Holck) til høgre sammen med husholdersken frk. Smidt. 1907-12.

BILDE 189 Sommergjester i Alværen. Foran dr. Hartwig, svigerinnen enkefru Hartwig og frk. Smidt. Bakerst antagelig barnebarn av dr. Hartwig. 1907-12.

BILDE 190 Barn på besøk i Alværen. Fra høgre: Rikka Trædal, ukjent, Carl Borch, Sigurd Trædal, Herslep Borch. De øvrige er ukjente. 1907-8.

BILDE 191 Fra venstre: enkefru Hartwig (Holck) og frk. Smidt på Alværen. 1907-12.

BILDE 192 Verandaen på Alværen. Enkefru Hartwig (f. Holck) står i døren og husholdersken frk. Smidt til høgre. 1907-12.

BILDE 95 Forberedelser til avduking av Holck-statuen på Alveren 17 mai 1914. "Primus motor" Mons Ringereide holder på med forberedelser i forgrunnen.

BILDE 96 Avduking av Holck-statuen 17-mai 1914. Til venstre for støtten sitter Martha Margrethe Holck, til høyre offentlige autoriteter. På statuen står det "Holch". noe senere ble teksten svartmalt og navnet endret til "Holck".

Ringereide

BILDE 200 Ringreide-gården i Lavik (bruk 2). Ludvig flyttet dit i 1898 med kone (Ragnhild) og sønn (Sigurd) da han var ferdig med legestudiet. Året etter flyttet de til Værholmen. 1908-12.

BILDE 201 Ringereide-gården (bruk 2). Her bodde Mons Ringereide som var gift med Ludvigs tante "Marimoster" (Marie Østerbø). 1908-12.

 

Oslo

BILDE 210 Arupsgt. 10, Oslo (som Sjur Trædal eiet). Ca. 1910.

BILDE 211 I Arupsgate 10 med Tokken, Lukretsia og Sjur Trædal. To besøkende damer i bakgrunnen. Ca 1910.

BILDE 212 Gravstedet på Gamlebyen kirkegård.

 

Sogndal

BILDE 218 Hagen på Bahus der Ludvig bodde i årene 1922-61. 1922-25.

BILDE 219 Utsikt fra Stedje mot Bahus. 1922-25.

BILDE 220 Vakker blomstring i hagen på Bahus. Ca. 1923.

BILDE 221 Trædalfamilien på verandaen. Ragnhild, Rikka, Per, Ludvig, Sigurd, Mollen, Ludvig d. y., Lilly og Else. 1924.

BILDE 222 I hagen. Mollen, Ludvig d.e. og d.y., Per, Else, Gunvor, Lilly, Sigurd, Per og Rikka. 1924. dårlig

BILDE 223 Verandaen på Bahus. Ragnhild Trædal, Rikka og Per Sodeland, Ludvig Trædal d.y., Mollen, Sigurd, Else, Lilly og Gunvor Trædal. 1924.

BILDE 224 Per, Gunvor og Ludvig i hagen på Bahus. ca 1924.

BILDE 225 Ragnhild Trædal med barnebarn, Per, Gunvor og Ludvig i hagen på Bahus. ca 1924.

BILDE 226 Venninne av Mollen, Mollen, og Else i Sogndal. Ca.1924.

BILDE 227 Else og Tina med hund og katt, Bahus. Ca.1924.

BILDE 228 Ludvig og lensmann Faleide på Bahus. Ca.1924.

BILDE 230 Trædalfamilien på Bahus rundt springvannet i hagen. Fra v. Ingeborg (f. Wexelsen), Ragnhild (f. Wexelsen), Else, Mollen, Ludvig d. y., Lilly (f. Østbye), ukjent, Sigurd, to ukjente, Ludvig med barnebarnet Gunvor. 1924.