Minneord om Karl Johan Grønhaug
                                                                                                                                          
Prest i Skåtøy 1938-48

 


                   Da tyskerne kom

Det gikk endel historier om far.

J. Thorsen fortalte: "Øya" gikk i transport fra Kragerø til Stabbestad før i tiden. Far var med en gang det ble motorstopp midt ute på fjorden. Fra et ventilrør hørte passasjerene at det romsterte nede i maskinen der maskinist og besetning strevde med å få motor i gang. Det kom snart en rekke banneord og påkallelser av djevelen fra røret. Da ropte far ned i røret: "Hjelper det?"

En søndag kom far vandrende på isen fra Skåtøy etter prekenen. Det var i 40-årene da det lå tykk is på fjorden. Da han kom til Øya gikk han forbi en mann som arbeidet på båten sin. "Arbeider du på søndagen?", sa far. "Ja det er vel bare jeg og presten det da" sa mannen. Senere kom han hjem og fortalte det til kona. Hun okket seg fælt og fortalte det var presten i Skåtøy han hadde møtt. (Hørt av Arne)

Det ble fortalt om en episode under krigen da far kom sent hjem med båten fra besøk ute i Skåtøy. En vaktstilling skjøt da varselskudd mot båten. Far hadde en dame som passasjer. Hun la seg ned i bunnen av båten og skrek av frykt. Far gjorde det eneste riktige, han styrte rett mot vaktposten.

                                                                                   Hjelpeprest i Flekkefjord 1931-38

 

Retur til hovedside