Under arbeide
  Far til en person har dobbelt nummer

Klikk på bilder

                                              Anerapport for Klara Schou

 

 

                                                       Foreldre

 

2.    Finn Olav Schou, f. 26 jan 1902 Onsum Nedre, dpt. 18 mai 1902 Fåberg krk.(fad. "Barnets forældre, gbr. Mikael Nyseth,
      Nedre Ravneberg og Hus. Anna, gbr. Martin Onsum Øvre Onsum"), konfirm. 30 apr 1916 (Mg) Fåberg
krk., d. 25 jan 1981,
      gravlagt 30 jan 1981 på Lillehammer krkgrd.. G. 24 aug 1935 Garmokirken, Maihaugen, Josefa (Josse) Jurik (Forlov.: 
      Hotelleier Annar Åseth, Fåberg, Gbr. Johs J Vedum, Øier). Han jobbet i kavaleriet, men da en hest tråkket på kneet
      hans måtte han forlate det militære og ble gårdbruker. Etter giftermålet bodde de først på Jørstadmoen. Senere
      kjøpte de gården Sandvadet i Fåberg litt nord for Lillehammer (G. 186, br. 2, skjøte 31 mai 1939, kr. 24.500).
      Gården var middels stor, med frukthave og driftsbygning
og Klara hadde en liten lekestue. Finn ble berømt for oppdrett
      av sølvrev og under krigen hadde de 2-3 kyr
. Gården hadde de til 1956, da de ble eiere av et pensjonat i Lillehammer.
  
              Barn: 

            1.    i     Klara (Lillemor) Schou, f. 8 jun 1937 i Øyer, gm. Arne Bondevik 9 aug 1958, cand.mag., lærer 1958/59
                        Bodø, siden Slemmestad ungdomskole. Logoped 1984-2007 Bærum sykehus. D. 27 des 2022, gravl. Asker krkgrd.
                              Barn: Anne Bondevik, Liv Bondevik og Thale Bondevik.

 

       

ii    Johannes (Johs) Schou, f. 5 mar 1941 i Fåberg, agronom, d. 17 des, 2008, gravl. Lillehammer krkgrd.

   

iii   Hans Schou, f. 17 aug 1943, Fåberg, sjømann, gm. Marianne Rosvold, d. 30 jun, 1978, gravl. Lillehammer krkgrd.
                      Barn: Tone Schou. 

   

iv    Helge Schou, f. 14 jul 1947 i Fåberg, gm. Liv Mellemberg, vaktmester Victoria hotell, d. 31 jan, 2014,
                   gravl. Lillehammer krkgrd.

                      Barn: Lene Schou og Anders Schou.

 

 

3.    Josefa (Josse) Jurik, f. 27 apr 1912 i Wien, dpt. 29 apr 1912 i kirken Alser Vorstadt, Wien, konfirm. 22 apr 1928
      Øyer krk. (Mtf),(Fra kirkebok i Wien: "Kirchenaustritt am 6.3.1928, Øyer/Norwegen"). Hun døde 23 jun 1989, gravlagt
      30 jun 1989 på Lillehammer krkgrd.

      Det var hungersnød i Wien etter krigen og Josefa ble 8 år gammel hentet til pleieforeldrene Johannes Jensen Vedum
      Søndre (f. 7 okt 1867, d. 17 mai 1954) og Klara Andreasdtr. (f. 4 mai 1875, Fossegården, Øyer, g. 18 nov 1909 Øyer
      krk., d. 22.04.1947). De var barnløse, snille mennesker, og tok seg godt av henne.

      Det var flere barn som kom til Øyer på den tiden, en kontaktmann hentet dem i Oslo. (Josefa hadde et navneskilt på
      seg som hun engang viste til Klara). Dette var et tidsbegrenset opphold og 16 år gammel måtte hun slutte i
      realskolen og reise tilbake til Wien.

      Hun dro tilbake til Vedum etter en tid da hun likte seg bedre der enn i Wien. Sammen med Josefa var det en gutt
     (Ferdinant Kval) som også reiste tilbake til Wien. Han kom ikke tilbake. Det var ingen til å overta
      Søndre Vedum som ble solgt til slektninger av Johannes. Deretter bodde han og Klara i kårbygningen på gården.
      Josefa hadde hele tiden kontakt med mor og søsken i Wien. Under 2. verdenskrig kom en østerriksk soldat med pakke
      fra moren til familien på Sandvad med leker m. m.. Etter krigen var det nød i Wien og Josefa sendte pakker med
      mat (sardiner etc) til moren.

      

                                           Sandvadet,1950

 

Sandvadet ble solgt i 1956 (05.03) og 30 mai kjøpte de Jakobsens pensjonat i Lillehammer. Det brant ned en tidlig morgen i 1970 (24.05) og ble ikke gjenreist for skolen skulle ha tomta. Josse gjorde en stor jobb om natten med å varsle og få ut gjestene. Hun syntes det var mistenkelig at en ung mann allerede var påkledd, men brannårsaken ble ikke funnet. Dermed måtte Finn og Josse flytte på nytt og de fikk kjøpt et hus i Hougnersgaten. Men huset brant opp (06.03.76)og brannårsaken var feil i en parafinovn. En drosjesjåfør som kjørte forbi oppdaget brannen og fikk reddet dem ut. De ble brannskadet i ansiktet og på hendene og måtte på sykehus en tid. De fikk bygd et nytt hus på samme sted som står der i dag. De måtte bo lenge på hotell før det ble ferdig.

 


                    Bankgata med pensjonatet ca 1920
 
                           Pensjonatet i 1913
 
                   Pensjonatet ca. 1925

Pensjonatet ble bygget i 1899 og het deretter Henriksens pensjonat. Her bodde Bjørnson når han gjestet Lillehammer.
Klara med familie bodde vanligvis i første etasje til venstre.

 

     
 Huset i Hougnersgt. 25. Josse ville ha et stort hus med plass til alle besøkende både barn og barnebarn, samt familie fra Østerrike
 og Tyskland. Johs hadde hjørnerommet øverst til høyre. Klara med familie hadde rommene i fronten i annen etasje med utsikt over
 Mjøsa når de var på besøk.
 

          
Sommerbesøk 1966 på pensjonatet.. Fra v.: Klaus, Herbert, Christl, Johs, Finn, Siegmar, Arne. Foran: Josse, Klara, Liv, Anne
    
                                                 Det nye huset i Hougnersgate.

                               

                                          Besteforeldre

 

4.  Halvor Hansen Schou, f. 22 jul 1863 i Garsjøen, Aurskog, Akershus, d. 28 sep 1908, gravlagt 9 okt 1908 på Lillehammer krkgrd.
    Han var en arbeidsom og dyktig mann som arbeidet seg opp fra små kår, via sanitet og sykepleie, til å bli gårdeier. Vi vet lite
    om  ham da han døde 45 år gammel. Døtrene mente visstnok han var streng. Han fikk antagelig navnet "Schou" i sin tid i det militære.
  I et brev fra 1889 til søsteren Lina i USA forteller han at han var assistent på Amtssygehuset i Lillehammer. I henhold til kirkebøker ble han gift 16 okt 1891 i Fåberg krk. med Dina Beate Kristoffersen og i 1892 var han ”Sindsykevokter” og bodde på Askelund under gården Randgard.
I dag er denne eiendommen borte og området bebygget (Randgardjordet). I 1899 var han blitt sykehjemsbestyrer. Han kjøpte eiendommen Askelund (ca. 1892) og solgte den for kr 3300 17 juli 1900 da de flyttet til Onsum. Signe forteller at han traff Dina i meieributikken på Lillehammer der hun jobbet. Før han døde skrev han et dikt til henne.

  I folketellingen, desember 1900, var han flyttet og gårdbruker på Onsum nedre (gnr 122, br 2), med hovedbygning, bryggerhus (ombygget til bolig), låve med fjøs og uthus. Han var "Gårdbruker, Selveier og Sindsygeforpleier, f. 1863 Urskaug". Der bodde også: "Dina, Husgjerning, f. 1870 Næs, Marie f. 1892, Harald f. 1893, Halvard f. 1895, Dagny f. 1897, Nanna f. 15.07.99, 14 sindsyke Mend i Forpleining". De hadde kornproduksjon, kyr, kjøkkenhage og frukthage og en tjenestepike Ingeborg Johannesdtr., f. 1858 fra Veldre i Ringsaker.

  I desember 1910 var kona Dina Beate Schou enke på gården ("f. 25.02.1870, Nes, Romerike, Gaardbruker, Forpleining av sindsyke"). Der bodde også Harald Schou ("f. 27.12.1893, Gaardmandssøn"), Halvar Schou ("f. 01.07.1895, Faaberg, Søn"), Dagny Schou ("f. 01.09.1897, Faaberg, Datter"), Nanna Schou ("f. 15.07.1899, Faaberg, Datter"), Finn Schou ("f. 26.01.1902, Faaberg, Søn"). Dessuten var det: Signe Borgersen ("f. 1887, Eidsvold, Tjenestepike, budeie"), Kristine Ellingsberg ("f. 1892, Faaberg, Tjenestepike, Stuepike"), Jan Vedum ("f. 22.08.1881, Øier, Gaards- og kolonibestyrer, Sindsykekolonibygningen"), Erling Bjerkomp ("f. 15.01.1895, Nes, Romerike, på besøk, Gaardmandssøn"). I tilleg var det 20 menn i forpleining, derav 18 i "Offentlig understøttelse".

  Det opprinnelige bryggerhuset ble ombygget og påbygget for å bli bolig for de sinnsyke. På den tiden var det vanlig at pasientene tok del i gårdsarbeidet som en del av den terapeutiske behandlingen. Det fantes dengang ikke medisiner for sinnsyke og på den velrenomerte Dr. Dedichsens klinikk i Oslo var behandlingen tungt kroppsarbeid for pasientene. Halvor hadde lang erfaring med slike pasienter og var vel egnet til å ta hånd om dem da han hadde vært både ansatt og sykehjemsbestyrer på Amtsykehuset.

Siden ble dette huset brukt som bolig for familien og det ble fortsatt omtalt som "bryggerhuset". 


Halvor ble døpt 1 nov 1863 i Aurskog krk. (Faddere var Anders Holte Garsjøen, Hans Langlien, Karen Morli, Helene Naule). Han ble konfirmert 13 okt 1878, Aurskog krk., bosted Hage under Haneborg, fikk ”godt”. Var antagelig da i tjeneste på gården Haneborg. Siden arbeidet han i saniteten i Forsvaret og det ble sagt at han var en tid i Christiania. Han giftet seg med Dina Beathe Kristoffersen den 16 okt 1891 i Fåberg krk.. Hun ble f. 25 feb 1870 i Nes, Romerike, Akershus, døde 7 mai 1933 og ble gravlagt 13 mai 1933 på Lillehammer krkgrd.
 

                
                                                                                                                                                                                       Askelund   (Etterlyser bedre bilde)

 

Signe forteller at Halvor kjøpte en bygård, Storgaten 34, (eldre "Gaard Brand, matr. 53a, br. 59") 19 desember 1895 av skomakermester Christian Kolberg. Den kostet kr 6000, med 3000 kontant samt en obligasjon på kr. 3000 med 4,5% rente. Gården ble antagelig brukt til utleieformål som et spareobjekt. Den ble solgt 21 juli 1900 til skomaker Martinus Kristiansen Kolberg for kr 11500 (obligasjon på kr. 5000 fra Kolberg).

 


                                                       Storgaten 34 i 1952. 

                               Slik ser gården ut i dag (2008)

Deretter kjøpte han gården Nedre Onsum (122, bnr 2) 23 juli 1900 av Knut Bøe for kr 17000.
Forsvaret leide etterhvert stadig mer av gårdens områder til øvelsesvirksomhet og fra 1998 var Forsvaret eier av gården.

 

                                             
           Korporal i saniteten, Christiania 1887

                                          Nedre Onsum

   
      Dette bildet hang lenge på veggen på Onsum og er falmet av elde.                                                                      Til venstre det ombygde og påbygde "bryggerhuset"
        I bakgrunnen ser vi det      såkaldte "bryggerhuset", der de sinnslidende bodde.   

   

      Klokkerbok for Lillehammer viser at: "Halvor Hansen Schou, gaardbr., gift" døde 28 sep 1908, begravet og jordfestet 9 okt, født 1862, Urskog, Romerike, bosted Onsum, Fåberg, dødsårsak: antagelig kreft, lege tilkalt.

 

               Barn:

 

    i     Marie Antonie Schou, f. 17 sep 1892 Askelund, (Randgard, Mesna sogn), Fåberg, dpt. 16 okt
         
1892, Lillehammer krk., d. 21 jan 1981 i Oslo, gravlagt på Lillehammer krkgrd. Gm. Bernt              

          Skjeggestad, agronom, gbr. Skog, 17 jul 1914 Fåberg krk., f. 3 jan 1878, d. 20 jun 1926,
          gravlagt Lillehammer krkgrd. Bernt kjøpte i 1917 gården Skog (Gurustad) i Fåberg med et                         jordbruksareal på ca 140 mål, der han hadde bodd en tid. Flyttet få                       
            år senere til Lillehammer.
             Barn:                                                                       Familiebilde
              Kirsten Skjeggestad f. 12 mai 1915, Skog, Fåberg, dpt. 1 aug Fåberg krk.(fad. "Fru Dina Schou,
              frk. Dagny Schou, gbr. Hans Skjeggestad, ungkar Harald Schou"), d. 15 mai 1996, gravl.
              Lillehammer krkgrd., g. 11 nov 1944 Hans Hansen, f. 11 jan 1915.

                      Barn:

                        Ulf Geir, f. 1945. Siv.ing. Kjent fjellklatrer.
 

               Hallvard Skjeggestad f. 29 mai 1916, Skog, dpt. 30 jul Fåberg krk.(fad. "Fru Dina Schou, frk Nanna
  Schou, Ungkar Halvard Schou, B. Skjeggestad"), d. 20 okt 1979, Oslo, g. 7 jun 1946 Gerd Fynboe.

                      Barn:

                        Veslemøy (Randi), f. 1947.
 

               Leif Skjeggestad f. 28 jun 1917, Skog, dpt. 2 sep, Fåberg krk. (fad. "Fru Dina Schou, frk Nanna
  Schou, Harald Schou, B. Skjeggestad"), d. 17 sep 1980, Oslo,
   g. 28 apr 1948 Grethe Garill, f. 2 mai 1920.

                      Barn:

                        Herdis, f. 1948

                        Siri Katrine, f. 1958
                             

               Bernt Skjeggestad f. 3 nov 1926, Lillehammer,(siv.ing, NTH, 1952), g. 27 des 1952, Tr.heim,
  Eva Ugelstad, d. 29 des 2008, Trondheim.

                      Barn:

                        Anne, f. 1954

                        Kristin, f. 1956

                        Berit, f. 1958

                        Kari, f. 1966

                        Anders, f. 1970     


         Bernt

 

 

    ii    Harald Magnus Schou, f. 27 des 1893 Askelund, Fåberg, dpt. 21 jan 1894 Lillehammer krk., d. 13 mai
          1966 Fåberg, gravlagt på Fåberg krkgrd.  Gårdbruker, overtok Nedre Onsum i 1928. G. 20 jun 1928,
          Trondheim, Marie Theodora Fondal, f. 9 okt 1901,
Eibugt, Ørnes, dpt. 4 mai 1902 Meløy, d. 8 apr 2002.

                Barn:

                   Signe Schou f. 1929, Ørnes, g. 1969 Jon Aase. Bosatt Heddal. Sykepleier.

                   Roald Schou f. 19 apr 1931, d. 7 mar 2003. Fenrik. Bruker Nedre Onsum 1949-53.

                   Arne Schou f. 25 jul 1932, d. 27 jul 2007. Vokste opp hos besteforeldrene i Eibukt.

  
 

 

     iii  Halvard Schou, f. 1 jul 1895 Askelund, Fåberg, dpt. 4 aug 1895 Lillehammer krk., d. 16 feb

          1958, gravlagt Fåberg krkgrd. 24 feb 1958. Gift des 1941 med Ingeborg Sofie (Bolla) Fondal,

           f. 4 okt 1903, Eibukt, dpt. 1 mai 1904 Meløy, d. 8 apr 1975 (Maries søster, se Blixboka).
          De bodde i  Eibukt, 8163 Neverdal, Meløy, Nordland. Halvard arbeidet på pelsdyrfarm i Estland
          før krigen. Han kom hjem og bosatte seg i Eibukt, der han og kona bl.a. drev telefonsentralen.

 

 

  
           1917


          1918


    iv    Dagny Schou, f. 1 sep 1897 Askelund, Fåberg, dpt. 3 okt 1897 Lillehammer krk.,
d. 8 feb 1993, gravlagt       

          12 feb 1993 på Hakadal krkgrd.. Gm.(1) Jakop Martinius Jørgensen, 16 NOV 1923 Kolvereid, f. 1884, Kolvereid.
          Gm. (2) 10 OKT 1935, Fåberg, Magnus Johannes Davidsen f. 13 jan 1897, Hakadal, d. 28 des 1979, Hakadal.
          Dagny drev sålefabrikk før krigen. Klara og de andre i familien fikk ullfiltsåler av henne. Davidsen arbeidet
          på Andvord i Oslo og de hadde hus i Hakadal.
          Ingen barn.

 

 

   

     v    Nanna Schou, f. 15 jul 1899 Askelund, Fåberg, dpt. 27 aug 1899, Lillehammer krk., d. 26 sep 1993 Lillehammer,

          gravl. 3 okt Lillehammer krkgrd. G. 30 mai 1921, enkem. gbr. Thoralf Sætren f. 28 mar 1885, Oppdal, dpt 31 mai,
          d. 30 okt 1963, Lillehammer (sønn av Hans Sætren og Marit Kongsvold). Bopel Fagerbo, Suttestadjordet.

                Barn:

                   Kari Sætren f. 30 des 1922, dpt. 15 apr 1923, Mesna sogn, d. 29 aug 1995, Lillehammer.

                   Kristian Fredrik (Pelle) Sætren, f. 11 mai 1924, dpt. 7 sep, Mesna, d. 7 jan 1997 Hamar.
     Gift 21 des 1952, Eva Grieg, f. 17 aug 1930, d. 19 jan 2013 Hamar, bisatt 31 jan 2013.
     Pelle var oberstløytnant. Han forsket på slekten, se ref.. Barn: Hanne, Kristin og Thomas.
          

                   Helge Sætren f. 30 mar 1926, dpt. 18 jul, Mesna, g. 4 sep 1955, Irene (Tutta) Stude, Oslo.
     Helge var kommandørkaptein, bl.a. på Ocarsborg. Han døde 6 jan 2018 Ås. Bopel Ås.
          Barn: Anne (f. 1965), Kari (f. 1968).
          

 

              2.    vi    Finn Olav Schou, f. 26 jan 1902 i Onsum Nedre, Fåberg., dpt. 18 mai 1902 Fåberg krk.,

                           d. 25 jan 1981, gravlagt 30 jan 1981 på Lillehammer krkgrd.  Gm. Josefa (Josse) Jurik.

 

 

5.    Dina Beathe Kristoffersen, f. 25 feb 1870 i Nes, Romerike, Akershus, dpt. 15 apr i Fenstad krk. (Fadder til Dina var Christiane Andreasdatter Aurstad, samt andre fra nabogården Aurstad), konf. 19 okt. 1884, Fenstad krk., flyttet fra Nes til Lillehammer i 1885, d. 7 mai 1933, gravlagt 13 mai 1933 på Lillehammer krkgrd.. Gift 16 okt 1891 i Fåberg krk. med Halvor Hansen Schou, f. 22 jul 1863 i Garsjøen, Aurskog, Akershus, d. 28 sep 1908, gravlagt 9 okt 1908 på Lillehammer krkgrd. Gift 1919 med sersjant Jan Antonsen Vedum, f. 1881, Øyer. Han flyttet tilbake til Øyer da Dina var død og døde der ca 1959.

 

                                                                                                  Etterlysning, ukjente på et bilde

 

                  Familiegrav, Lillehammmer 2009


 

6.    Josef Jurik, f. 12 mai 1882, Jakabfalva, Detreko-Szent-Miklos (Plavecký Mikulás), Bratislava, Slovakia (tidligere Ungarn, ca. 80 km nord-øst for Wien). Han var kusk i Wien og falt i 1. verdenskrig den 23 sep 1916 i Manajow (Magierow), Zborow, Galizien, Polen. Han var infanterist i "Infanterieregiment Nr. 72, 14. Feldkompagnie, Ungarn". Josefa var bare 4 år, men husket at dødsbudskapet kom på døren og den tragedie dette innebar. Nå ble det hungersnød i Wien og hele storriket Østerrike-Ungarn gikk i oppløsning. Russerne angrep Galizien i 1914. Østerrike mistet store områder og 1,2 mill. mann.

Han giftet seg 30 aug 1909 i kirken Kaiser-Ebersdorf (katolsk, helt syd-øst i Wien) med Katharina Ronowský.

Deres bosted var da Mühlsangergasse 84, Simmering, Wien 11., et lite stykke vest for kirken. (Trikk nr 71 fra
Simmering U-bahn til endestasjonen). Da Josefa ble født bodde de i Krausegasse 9 (U-bahn Enkplatz) nærmere Wien
sentrum. Dette huset var revet i 2010.

                        Barn:

   

          3.    i     Josefa (Josse) Jurik, f. 27 apr 1912 i Wien, d. 23 jun 1989, gravlagt 30 jun 1989 på
                      Lillehammer krkgrd. Hun var gift med Finn Olav Schou.

 

               ii     Josef Jurik, f. 25 mai 1914 i Wien, d. 21 okt 1989, gravl. Evangelishe Friedhof, Wien, (samme
                      grav som moren). Skreddermester med forretning i Wien. Gm. Johanna (Hansi) Jurik f. 18 mai 1915,
                      d. 13 feb 1998 Wien. De flyttet til B
ürgerspitalgasse 15 i 1953 (bilde 2008, i 2. etasje, alle
                      vinduer så nær som de 2 lengst til venstre). Klara m. familie var flere ganger på besøk.


       Josef og Josefa

                           

                               Barn:

                            1   Herbert Jurik f. 26 aug 1938 i Wien,
                                d. 18 jun 2001, Graz.
                                Kostymesjef på teater i Wien.

                            2   Josef (Pepi) Jurik f. 4 jan 1941
                                i Wien, d. 19 mar 2005, Wien.

                                Gift med Helene (Heli).
                                De fikk barna: Ursula, Manuela,
                                Michael og Doris.
                                  

    

 

                            3   Hans Jurik f. 1949 i Wien.
                                Gift med Veronika.  

 

                            4   Erich Jurik f. 1952 i Wien,
                                g. 1981 med Gerlinde Weninger,
                                f. 1959. Sønn:
                                         Markus Jurik f. 1981.

 

                       

 

                     
                                              Johs, Klaus, Siegmar og Arne. Foran: Anne og Liv.
                                                                  Nordseter, sommeren 1966  
 
            Josef, Josefa, Klara og Arne. Foran: Anne og Liv.
                       Utenfor Øyer kirke, sommeren 1966

                 

                iii    Christine (Christl) Jurik Kirchner, f. 26 feb 1917, Wien, d. 17 jul 1998, Essen, Tyskland, gravl. Friedhofes

                       in Essen-Rellinghausen, Am Glockenberg.  Christl ble adoptert av en familie (Kirchner) i Tyskland. Hun bodde i
                       Køln og jobbet i Krupp-konsernet. Gift med
Grüttner (Bokforlag Grüttner GmbH).

 

                                                                                                      Minnebilder fra Christl

                                                                 

                              Barn:

 

                                  1  Siegmar Grüttner f. 1941, gm. Anne
                                      Bokforlag i Køln (Treuhand).

 

                                       Barn:
                                            Ingo
                                            Sigrid   

                                           

          

                           

 

                                  2  Klaus Kirchner f. 1948

                                          

 

                iv       Mitzy, f. ca. 1910, Wien. Døde ung. Var gift og mannen døde i krigen. (Fortalt av Josefa).

 

          

   Wien 1971 (foto Klara). Fra v. Christl, Josef og Josefa,    Anne, Manuella, Michael, Josef, Pepi, Josefa, Klara, Christl, Helly og Hansi.

 

 

7.    Katharina Jurik (f. Ronowský), f. 13 apr 1879, Neu-Pfauendorf (liten landsby Nový Pávov, nær Jihlava, 150 km nord for Wien), Bøhmen, Tsjekkia, gift 30 aug 1909 Josef Jurik (kirken Kaiser Ebersdorf, de bodde da i Mühlsangergasse 84, Simmering, Wien 11), d. 14 jun 1954 (kl. 11.30, Versorgungsheimplatz 1), Wien 13., gravlagt på Evangelisher Friedhof, Wien 11, Port 3, Gruppe 1, Grabnummer 243. Bilde av graven (2008). Hennes siste bosted var Magdalenenstrasse 15, Wien 6. Der bodde hun i kjelleren mens resten av familien bodde i andre etasje. De hadde vinduer mot baksiden av gården bortsett fra vinduet lengst til venstre.
Da Josefa var liten bodde de i et lite hus med hage i Krausegasse 9 i Simmering. Josef kjørte sine søstre Josefa og Christl, samt Klara, en tur dit i 1971 så de fikk se huset som da var fraflyttet. Josefa fant hvor sengen hennes hadde stått. Der var nå (2010) bare tomta igjen bak et gjerde. Neste hus, nr 11, en lav gul bygning, så ut til å være original.
Katharina solgte grønnsaker på markedet. Hun hadde en spesiell suppeblanding som hun laget selv for salg. Hun var oppe allerede ved 3-5 tiden om morgenen for å hente grønnsaker.

Fra tidligere hadde hun datteren Johanna Schwager, d. 1951.


                                                                Kart over Wien (1922)
                                     Josefa, Katharina og Mitzi, Wien ca 1919

 

Katharina hadde en bror Franz Ronowsky. Han var i 1954 pensjonist og bodde i Oswaldgasse 41, Wien 12.

 

 

                                   Oldeforeldre

 

8.   Hans Larsen, f. jan 1805, dpt. 27 jan 1805 i Eidskog, Vinger, d. 20 jan 1875, gravlagt 14 feb Aurskog krkgrd.. Gift 28 okt 1837
     med
Olea Olsdatter Garsjøen, dpt 16 feb 1806 Aurskog krk., d. 3 nov 1855 i Garsjøen. Han overtok Garsjøen etter svigerfaren.

      I 1865 var Hans Larsen "Husfader og Husmand med Jord" på bruket Garsjøen i Mangen, Aurskog, i Akershus. Han var 68 år (skal være
     60
), født i Vingers prestegjeld, og kona Anne Johannesdatter 37 og født i Sverige. De hadde sønnen Johan A. Hanssen som var 8 år,
     Lars 5 år, samt Halvor Hanssen 3 år. De hadde 2 kuer, 4 får og 1 gris. Avlingen var det året 1/8 tønne bygg, 1 tønne havre og 2
     tønner poteter.
(Gården ligger i nordenden av Garsjøen i Aurskog).
      Den 31. des 1875 var det 2 brukere i Garsjøen, Isak Bergersen med 7 famliemedlemmer og losjerende dagarbeider. Bruker nr 2 var Anne
     Johannesdatter, Husmoder, Husmandsenke, f. 1829, Sverige, samt Arnt Hansen f. 1859, Lars Hansen f. 1861, Bolette Sofie Hansdatter
     f. 1865 og Caroline Hansdatter f. 1870, alle Urskog. Dessuten Hjertine Christiansdatter, Logerende, ug, drev Spinding og Veving
     m. m. f. 1841, Urskog. Anne hadde da 2 kyr og 3 får/lam.
Halvor var fraværende, antagelig i tjeneste på en eller annen gård.    

   Fra Bygdebok for Aurskog og Blaker, bind 1, 1961, Garsjøen, side 67-68:

    "Hans Larsen Garsjøen fikk i 1839 bevilgning til å drive gjestgiveri da plassen "var et bekvemt hvilested for reisende til og fra Sverige såvel for driftebønder som andre ferdesfolk". Da stedet lå avsides, kunne en kanskje være redd for fyll her, sier futen. Men med den jevne ferdsel vil det være lett å få underretning, "likesom også lensmannen noen ganger om året skal inspisere bygdeveien og derved få anledning til å føre oppsyn med gjestgiveriet". Forretningen gikk neppe særlig godt, for i 1845 sa Hans Larsen fra seg bevilgningen. Det var en besetning på 5 kyr og 3 sauer på Garsjøen i 1875, og det ble høstet 3/4 tønne bygg, 3/4 tønne havre og 3 1/2 tønner poteter".

Hans giftet seg med (1) Olea Olsdatter Garsjøen, f. 1806 i Garsjøen, Aurskog, d. 3 nov 1855 i Garsjøen, Aurskog. Han giftet seg siden med (2) Anne Stine Johannesdatter 18 jun 1859, f. 1828 i Sverige, d. 29 okt 1883 på Langlien, Aurskog.

 

             Barn med Olea Olsdatter Garsjøen:                    (Requesting information on Emigration to USA)

 

                  i     Maren Hansdatter, f. 13 mar 1840 i Garsjøen, Aurskog. Gift 1860 med Kristian Eliassen f. 1823.
                         I 1865 var han snekker og de losjerte på Skolestuen i Våler, Aurskog.

                           Barn i 1865:

                               1 Josefine Emilie Kristiansdatter f. 5 aug 1860

                               2 Halvor Severin Kristiansen f. 12 okt 1862. I 1900 var han lokomotivfører, gift, og bodde
                                  midlertidig i Nittedal.

                               3 Kasper Olai Kristiansen f. 3 des 1864. Fra Oslo 28 mai 1884 til New York/Eau Claire Wisconsin med
                                  skip "Island" til New York 14 jun. Arbeidet i 1886 hos Libby på nabogården til Lina i Lodge Pole.     
 

                  ii    Ole Hansen, f. 10 mar 1842 i Garsjøen, d. 29 mar 1844.
 

                  iii   Oline Hansdatter, f. 27 aug 1844 i Garsjøen, dpt. 22 sep Aurskog krk., konf. 9 okt 1859, d. etter 1925 USA.
                         Tjenestejente des 1865 på gård i Østre Aker. Utflyttet 23 okt 1868 "4 aar i Kristiania, nu til Amerika".
                         Fra Kristiania 30 mai 1869 til Quebeck med Imanuel-linjen (billett 15 Spd). 29 jun 1870 bodde hun på pensjonat
                         ("15th Ward Chicago"), Chicago, Illinois. (Yrke "Dom Servant"). G. 1877, Illinois, Gilbert Gilbertson,
                         f. (Gulbrand Gulbrandsen?) 1833 Norge, til USA 1867, d. ca 1913. Bosatt 1880, Jennings, Decatur, KS (Kansas).
                         I 1915-25 var Oline enke og bodde i Altory, Garfild, Decatur og hadde eget hus. I 1930 (85) bodde hun hos
                         datteren Minnie og svigersønnen Charles Rohan, enslige samme sted. Oline d. før 1940.
                            Barn:
                             i  Minerva (Minnie) O. Gilbertson f. 10 apr 1878, Illinois, d. 2 jan 1968 Kansas, g. 19 feb 1900 Charles
                                Rohan f. 13 aug 1876, Kansas, d. 16 jul 1966, Kansas. I 1940 var de enslige, han 63, farmer Altory,
                                Decatur, og hun 61.
                                  Barn i 1920:
                                    1 Harvey J Rohan f. 2 nov 1900, d. jul 1978, g. 22 jan 1929 Amy L Wennihan, f. 1905, d. 11 nov
                                      2004. I 1940 farmer (leie) bosatt samme hus med barn: Vayle M Rohan (8), Irma Joy (5).
                                         Vayle Rohan f. 21 jun 1931, bosatt 1963-94 Colorado Springs.
                                         Irma Joy Neal f. 30 des 1934, d. 23 apr 1989, Oberlin, KS.
                                    2 Emma O Rohan f. 29 apr 1902, d. 4 okt 1954, g. 6 okt 1920 Loyal E Griffin f. 24 jan 1901,
                                         Kansas, d. mar 1976, Oberlin, KS. Farmer Altory. I 1940 hadde de barna:
                                                                              Fay M f. 1921, Lila Jean f. 1926, Donna Lou f. 1933. 
                                    3 Mable Charlotte Rohan f. 1904, d. 14 feb 1998, g. 20 jul 1921, Elvin Lee Bailey f. 23 nov
                                        1899, Kanona Decatur, d. 15 mar 1995, Jennings, Decatur. Farmer Altory, nabobruket til Rohan.
                                        I 1940 hadde de barna:
                                             Geraldine F Bailey f. 1923.
                                             Elmon W Bailey, f 1924. d. 2007.
                                             Elwood Lee Bailey f. 13 jan 1926, g. 9 apr 1947 ukjent, d. 14 jan 2012, Norton KS.
                                             Francis D Bailey f. 8 jun 1930, Jennings, KS, d. mar 1969, Jennings, KS.
                              
                             ii  Hilda L. Gilbertson f. jul 1880, Jennings, Kansas, d. 1920 Kanona, Decatur, KS, g. 1902, Eno Milton
                                  Parr f. 4 apr 1879, Nebraska, d. 26 mar 1920, Salt Lake. I 1910 var Eno maskinist i kullgruve i
                                  Palisade, Mesa, Col., i 1918 miner i Utah Metal & Tunnel Comp., Bingham, Utah. Barn:
                                          Elmer f. 1906, Kansas, d. 1920    (2 andre barn var døde i 1910)
                                          Herold f. 1916, d. 1920.
                                  Hele familien døde i snøskred i Utah mars 1920. De ble gravlagt i Kanona Cementery, Decatur, KS.

                             iii Gunda D. Gilberson f. 23 feb 1885, Jennings, Kansas, g. 1905-10 Gilbert Patmon, f. feb 1884, West Virg.
                                  De bodde 1910 i Phillips Colorado. Gunda var da "Dressmaker in shop", han sjåfør. I 1920 bodde Gunda
                                  hos svigermoren i San Joaquin, California.
                                  Gunda døde 7 feb 1959, gravl. Kanona Cem., Kansas.

 

                  iv    Lina Hansdatter, f. 8 feb 1847, dpt. 7 mar, konf. 28 sep 1862, Aurskog krk.. I 1865 var hun 19 år og tjener
                         på gården Sundet i Aurskog. Utflyttet til Amerika 28 mar 1868, fra Kristiania til Milwaukee 13 apr 1870 med
                         Edda-linjen (billett 93 Spd). I 1880 i tjeneste Clay Center, Clay, Kansas. Gift 1885 med enkemann? John R.
                         Tappan f. jul 1841, England, farmer, selveier, emigr. til USA 1865 (1873-80 gm. Mary L., f. 1855, Norge,
                         ikke barn, "Stockman"), d. 19 mai 1915, Pierce Co., WA.
                         Skrev 1886 brev til Halvor
, da hadde de bosted Lodge Pole Cheyenne, Nebraska, flyttet 1910 til Fourth
                         Plains, Clark, Washington.
                         I 1920 var Lena blitt enke (73) og levde sammen med sønnen John Rosco Tappan (31) i Clarke, Washington. John
                         hadde ovettatt gården i Manor og var farmer og selveier. 
I 1930 var John gm. Hedvig Pauline f. 1898, Nebraska,
                         og Lena var 82 år.
Hun døde 25 mar 1936, Manor, Clark, og var 89 år.
                         I 1940 hadde John og kona datteren Audrey (12) og sønnen Ralph (9). De hadde adressen 28 Manor, Clark, W..

                            Barn:

                               1  John Rosco Tappan, f. 3 apr  1888, Nebraska, farmer, g. 30 des 1926 Hedvig Pauline Anderson f. 1898,
                                  Nebraska, (foreldre f. Sverige), d. 22 nov 1985. John d. 13 jan 1966, Battleground, Clark CO.
                                  Bosted Battleground, Clark CO, Washington. Arbeide i 1942: Columbia River Paper Mill, Vancover, Wash.

                                     Barn:

                                       Audrey R. Tappan, f. 1928, Clark, Washington.

                                       Ralph Dale Tappan, f. 7 aug 1930, Manor, Clark, Washington, farmer, selveier, d.
                                       11 mai 2008, Vancouver, Clark County, g. 6 nov 1954 Hesner, Vancouver Clark. 5 barn.

               

                               2  Mary E.Tappan, f. 19 okt 1889, Nebraska, gm. Fred Waner f. 1883, Iowa, farmer. Bosted Crookstone,
                                   Cherry, Nebraska. Fred var selveier av hus og jord 1930-40. Jobbet 72 t uken i 1940. Mary var ca.

                                   1920 på besøk i Norge på Onsum og sendte et bilde av huset ved hjemkomst. D. 24 jan 1857, CA.
                                     Barn:

                                       Ervin C. Waner, f. 1910, Cherry, Nebraska, bodde der i 1930. (Ikke funnet i FT 1940)

 

                  v     Helene Hansdatter, f. 30 mai 1851. Bodde i Oslo, skrev 1891 brev til Halvor. I 1885 var hun på sykehus i Oslo.

                         I des 1900 var hun sygepasient (sykehjem, Theresesgt. 44), ugift og adventist.

 

                        Barn med Anne Stine Johannesdatter:

 

                  vi    Johan Arnt Hansen, f. 21 okt 1859 i Aurskog. I 1900 var han ug og logerende med familietilhørighet
                         på Langlien Søndre med "Vedhugning og andet hjemmearbeide". Der bodde han også i 1910.  

                  vii   Lars Hansen, f. 14 apr 1861, konf. 24 sep 1876, Aurskog.

 

            4.   viii   Halvor Hansen (Schou), f. 22 jul 1863 i Garsjøen, Aurskog, Akershus, dpt. 1 nov 1863, Aurskog krk. (faddere:
                         Anders Holte, Arent Garsjøen, Hans Langlien, kona Mali, Helene  Vaaler),
d. 28 sep 1908, gravlagt 9 okt 1908
                         på Lillehammer krkgrd. Gift
16 okt 1891 Dina Beathe Kristoffersen, f. 25 feb 1870 i Nes, Romerike, Akershus,
                         d. 7 mai 1933,  gravlagt 13 mai 1933 på Lillehammer krkgrd. 

                  ix    Bolette Sofie Hansdatter, f. 29 mar 1866, dpt. 28 okt 1866 Aurskog krk. (en fadder var Even Langlien), konf.
                         3 okt 1880, Aurskog krk., I des 1900 var hun pasient på Gaustad sykehus, "sypike" bosatt i Østre Aker.

                  x     Karoline Hansdattter, f. 27(15?) mar 1870, dpt. 9 okt 1870, konf. 4 okt 1885, Aurskog krk.. Pasient på
                         Rikshospitalet 31 des 1885. Utflyttet til Høland 28 aug 1891, gm. Anton Johansen, f. 8 jun 1859, Nyborg grd.,
                         Setskog, Høland, bosatt med navn Anton Nyborg des 1900 i Oslo (Tromsøgt 3) som "bygningsnekker arbeider for
                         mester". I 1910 bosatt på Sten lille, Grorud, Aker, som "Hustømmermand". Karoline er oppført med navnet
                         Karoline Nyborg i 1900 og 1910.
                            De hadde 6 barn i 1910:
                                  Anna Sofie Nyborg f. 19 mar 1896, Oslo
                                  Henry Nyborg f. 22 jun 1899, Oslo
                                  Jenny Marie Nyborg f. 15 sep 1900, Oslo
                                  Kristine Nyborg f. 20 okt 1904, Aker
                                  Ingrid Nyborg og Hans Nyborg f. 30 jul 1907, Aker, dpt. 10 nov 1907, Grorud krk..

 

        (Pelle mente at det så sent som i 1956 fantes etterkommere på Garsjøen. En gang i 80-årene var han på besøk der og forsøkte å få
          opplysninger fra folk der, men de var ikke interessert.)       

 

9.   Anna Stine Johannesdatter, f. 18 okt 1828 Bräcketorp i Järn, Älvsborg län, Dalsland, Sverige, dpt. 19 okt Järn, g. 13 jun 1859
      med Hans Larsen, d. 29 okt 1883 på Langlien, Aurskog, begravet 29 okt. Aurskog krk..
 Før giftermålet var hun i tjeneste på gården
      Stommen, Grinstad sogn (ved Mellerud i Dalsland) i Sverige.

      Ekteskapet var neppe helt lykkelig. De giftet seg mens første barn var på veg og allerede et halvt år etter at barnet var født ble
      det (22 mar 1860) søkt om separasjonsbevilgning. Et år
etterpå kom neste barnet Lars.

      Opplysninger, Sverige: Hun flytter ut fra foreldrene i 1847 til gårdene Jonsbråna og 1848 Skankebol som ligger i nærheten. Er
      (tjeneste)"piga" et par år der før hun i 1850 flytter fra Skankebol i
Järn til Grinstad sokn. Den 2 okt 57 får hun attest fra
      presten Josef Jacobi i Grinstad for utreise og er hjemmme en tur i
Järn før hun drar avsted. Antagelig drar hun tilfods i følge
      med andre våren 1858 og var innom Halden der hun hadde 2 søstre.
      Sommeren 2011 dro vi for å besøke disse steder i Sverige der Anna Stine kom fra.

 

      Opplysninger fra Bygdebok for Aurskog og Blaker, bind 1, 1961, Langlien Mellom:

      "Denne plassen kom til i nyere tid. Her bodde Even Pedersen fra Eidskog.

      1. Even P. Engen f. på Engen av Velta i Eidskog 1826, d. 18 jun 1906. G. 1 1850

      Karen Kristiansdatter Soot Øvre (1820 - 30 nov 1874), g. 2, 14 mai 1879 med enken
      Anna Stina Johannesdatter Garsjøen (1830 - 29 okt 1883). Ingen barn".

      Fra folketellinger på Langlien:
      I 1875 var Even Husfader, Enkemand, Husmand med Jord, f. 1825 og hadde 4 barn.
      Han hadde 2 kyr, 3 får/lamm og høstet: bygg 1/4 tønne, havre: 3/4 tønne og poteter
      2 tønner. Hans sønn Kasper ovetok bruket. (I 1900 var Kasper Evensen "Husmand m Jord
      og tømmerhugger" på Langlien (stuen) med kone Karoline Kristiansen f. 1861 og 6 barn.
      I des 1910 var Kasper død og enken Karoline hadde bruket).


 Aurskog kirke, ca 1300 til 1883 (revet).

  

       

10.   Martin (Martinus) Christophersen, f. 14 apr 1830 på Brårud, Nes, Akershus, d. 11 feb 1911 i Fåberg,

      gravlagt 24 feb 1911 på Fåberg krkgrd.. Ref. Nes Bygdebok, bind I

      Han ble underoffiser i 1853 og arbeidet da i Halden. Omkring 1880 flyttet han til Jørstadmoen og ble

      fanejunker.

      Der forpaktet han bruket Altona fra 1884 til 14 apr 1889 da kontrakten han hadde med Forsvaret opphørte.

      Deretter ville Gudbrandsdalens Bataljon ha området til krigsøvelser og eieren av Nedre Onsum, Knut Bøe,

      forpliktet seg til å fjerne alle bygninger "inden vaabenøvelsene 1889". Signe forteller at Forsvaret nå

      har en kjøkkenbygning der.  Martin flyttet husene utenfor leiren og bygde "Bergly". Bergly står fortsatt

      og eies (1998) av Marit Hammershaug, fanejunkerens datterdattter.

 

                                               

   

 

Martin giftet seg første gang 25 sep 1859, 31 år, med Karen Caroline Hansdtr. 19 år, begge bosted Brårud Eie, lyst 4, 11 og 18 sept.
 Gift 2. gang 14 sept 1868, 38 år, med søsteren Ingeborg Marie, 21 år fra Brårud Eie, lyst 8, 15 og 29 mars. Gift 3. gang 29 jan 1884
med Mattea Christensdatter, f. 1
3 apr
1856, Fåberg.

Da Karen døde 28 september 1865 er bosted oppgitt til Fosserud Eie (like sydvest for Svanfossen i Vorma).

      31 des. 1865 er Martinus enkemann med yrke "Sergeant med jord", bosted oppgitt til Hagen (Fosserudhagen). Der bor sønnene Ole C.
(5 år) og Johan (2 år), samt søsteren Marte S. Christophersdatter (51 år ugift) som er husholder der med datteren Oline Syversdtr 12 år. De hadde ett "Stort kveg" og avling 3/8 tønne havre.

      Ved giftemål i 1868 er bosted for Martinus oppgitt til Fosserud. Han er "Enkemand, Sergeant, 38 år". Ingeborg og farens bosted oppgitt til Brårud Eie. Christopher, far til Martinus, bodde på Brårud.

      I des. 1875 var Martin Husfader og Kommandantsersjant, f. 1830, Fenstad. Der bodde også: "Inge Hansdatter, Hans kone", f. 1847, Fenstad. Ole Kristoffersen, sønn, f. 1861, Fenstad. Johan Kristoffersen, Sønn, f. 1864, Fenstad. Dina Kristoffersen, datter, f. 1870, Fenstad. Hakon Kristoffersen, sønn, f. 1872, Fenstad. Malmfrid Kristoffersen, f. 1874, Fenstad. Ole Kristoffersen, Broder, Dagarbeider, f. 1821, Fenstad. Han hadde kjør, får og svin og dyrket havre og poteter.

      Fra Nes Bygdebok Vol. 1, Fosserudhagen: (Hagen)                                             Kart over Brårud/Fosserud  (1928)

      "Martin Kristoffersen Brårud f. 1830 kom til Fosserudhagen i begynnelsen av 1860-årene.

      Han var underoffiser og ble til slutt fanejunker. Han flyttet visst fra Fosserudhagen

      omkr. 1880. Det er uvisst om det har vært flere husmenn der".

     (Eiendommen heter nå Hagen. Ved besøk 04.08.15 fortalte nåværende eier at bestefaren hadde kjøpt
      bruket i 1904. Stua til Martin som sto ved enden av innkjørselen (bak nåværende garasje), samt
      fjøset (mot øst), og en bu som ble revet. Et nytt hus ble bygd mot vest (nær Vestsidevegen). Martin
      drev et lite gårdsbruk som de livnærte seg med).

     

      FT 1891, Fåberg, tellingskrets 10, husliste 28, Nedre Branden (122, 1):

      Person 1: Martin Kristoffersen, Selve hovedperson, gift, f. 1830, Nes på Romerike, fanejunker.

      Person 2: Mattea Kristensdatter, hustru, f. 1856, huslige sysler. Forsørger: fanejunker.

      Person 3: Mathilde Kristoffersdatter, datter, f. 1884. Forsørger: fanejunker.

      Person 4: Ole Kristian Kristoffersen, f. 1861, Nes på Romerike. Erverv: Ligger syk så han

                 har intet Erverv. Forsørger: fanejunker.

 

      I 1900 bodde Martin som pensjonist, fanejunker, på bruket Bergly i Fåberg. (Rånerud Nordre, gnr. 121, br 2). Han hadde kyr, fjærkre, og høstet korn/poteter. Kona Mattea Kristofersen, f. 1856, yrke "Husgjerning", Mathilde, datter, "Frøken, Husgjerning" var f. 1884. Der bodde også Kristen Ingebretsen, f. 1813 som var enkemann og ble forsørget av Martinus.
      Første desember 1910 bodde det 3 personer på Bergly. Far i huset var Martin Kristoffersen ("f. 14.04.1830, Nes, Romerike, fv. Fanejunker m. pensjon") samt "Fanejunkerkone" Matea Kristoffersen ("f. 13.04.1856, Faaberg"), "Datter, sypike" Mathilde Kristoffersen (f. 29.09.1884, Faaberg) og "Vaskerkone" Berte Bræin (f. 08.04.1848, Faaberg).

      I henhold til Klokkerbok for Fåberg døde Martin 11 feb 1911 og ble gravlagt og jordfestet 24 feb.. Han var Fanejunker med bosted Jørstadmoen. Han døde av alderdomssvakhet og lege ble tilkalt.

 

      Martin giftet seg (1) 25 sep 1859 med Karen Caroline Hansdatter, f. 10 des 1840, Fenstad, Nes, Akershus, d. 28 sep 1865, gravlagt 5 okt 1865 i Fenstad krk.  Han giftet seg (2) 14 sep 1868 med Ingeborg Marie Hansdatter, f. 7 des 1847, Brårud, Nes, Akershus, d. 29 feb 1881, Nes, gravl. 3 mar Fenstad krk.. Han giftet seg (3) 29 jan 1884 med Mathea Christensdatter, f. 13 apr 1856 i Sørlien (Sønstelien), Fåberg, d. 11 feb 1930, Fåberg.

 

                      Barn med Karen Caroline Hansdatter:

 

                  i     Ole Christian Kristoffersen, f. ca 1860 i Nes, d. etter 1891, Jørstadmoen.

                  ii    Johan Kristoffersen, f. 15 sep 1864 i Fenstad, Nes. Kirkebok for Fenstad i Nes: "Hjemmedøpt af
                        Moderen 23 September". G. 4 nov 1888, Oslo Domkirke, Ingeborg Olivia Breden, bosted Munkedamsv. 5.
                        Johan døde 27 mai 1936, Ullensaker.

                        FT 1900: Politioverkonstabel i Oslo (Storgt. 28) med navn Johan Kristoffersen Foss og gm. Ingeborg
                        Hansdtr. Foss, f. 1865, Bredenengen, Fenstad, Nes, (dtr. av Hans Larsen og Andrea Engebretsdtr.).
                        De hadde barna: Andrea Karoline Foss (Steen), f. 12 sep 1889, Oslo (d. 30 aug 1977, gravl. 3 sep,
                        Årnes krk.), Ragnhild Josefine Foss, f. 1891, Oslo, Rakel Solveig Bergliot Foss, f. 1893, Oslo.

  Dette er antagelig døtre til Johan Kristoffersen Foss,
  søskenbarn til Finn Schou.
  (Andrea, Rakel, Ragnhild)  


                        I FT. des. 1910 er Johan "pensjonert fmv politibetjent" og bodde på "Breenengen gaard", Nes, med
                        kone Ingeborg Ovidia Foss f. 14 sep 1865, Nes, og med barna: Malfred Kristoffer Foss f. 19 nov
                        1893, Oslo?, og Edel Gunvor Marie Foss f. 1 nov 1906, Nes. (De flyttet til Nes ca. 1901.)
                        Andrea Karoline (f. 12.09.1889) var ug. og bodde i Oslo (Vogtsgt. 50). Hun v
ar ekspeditrise og
                        arbeidet i skotøyforretning.
                         Andrea
ble gift 1914? med overrettssakfører Sigurd Steen (f. 1886, Vågan, d. 1979, Oslo). De fikk
                         døtrene Ingeborg Lovise (Inki), f. 23.08.1919, og Gerd Johanne, f. 09.07.1921 (Oslo). Andrea ble
                         skilt i 20-årene og bodde siden, bl.a. rundt 1963, på Bredenengen, Nes. Hun døde i 1977.
                          Inki Steen var psykolog (Psykologisk Institutt, Oslo) og gm. overlege Bård Brekke (1916-90).
                           Gerd Johanne ble gift med Bjarne Larsen Rogstad (1917-2003). Hun døde i 2010. De fikk 3 barn.
 

 

                      Barn med Ingeborg Marie Hansdatter:

 

            5.    iii   Dina Beathe Kristoffersen, f. 25 feb 1870 i Nes, Romerike, Akershus,

                        d. 7 mai 1933, gravlagt 13 mai 1933 på Lillehammer krkgrd.  Hun giftet

                        seg med (1) Halvor Hansen Schou, f. 22 jul 1863 i Garsjøen, Aurskog,

                        Akershus, d. 28 sep 1908, gravlagt 9 okt 1908 på Lillehammer krkgrd.

                        Hun giftet seg med (2) Jan Vedum, f. i Øyer.

 


Familien på Bjørkomp ca 1900.

 


Hakon til v.

 

 iv    Hakon Adolf Kristoffersen, f. 26 jun 1872 i Nes, dpt. 11 aug 1872 Fenstad krk. (fad.: Lina

       Hansdatter Fosserud, Hanna Hansd. Strøm, Halvor Sørensen Fosserud, Ole Kristoffersen Braarud, Hans

       Olsen Braarud), konfirm. 9 okt 1887, Fenstad krk. (fødested: Fosserud, bopæl: Jonsrud (like ved)),

       d. 27 jul 1924, gravl. 5 aug. Gift med Mina Alette Embretsdatter Bjerkomp, f. 17 sep 1868,
       Bjørkomp, Nes.

       I 1900 var han gårdbruker på Bjørkomp i Nes og huset 9 menn "Udsat for det off. regning".
       I des 1910 bodde Hakon og Mina med alle de 7 barna på Bjørkomp. 

       I 1910/11 solgte han Bjørkomp som han overtok etter svigerfaren i 1895. Svigerfaren Embret Larsen

       Folmo (1824-98), gm. Dortea Andersdtr. Grønndalshagen, fikk sjøte i 1866. Nes bydeb. 1

       Han flyttet til Ruud i Ullensaker der han var gårdbr. og politimann (i Ullensaker). Døde i 1924

       da "han faldt av hesten og slog sig ihjel". (Bildet til h. ble tatt noen timer før han døde).

       Fra Bygdebok for Hovin (1951): "Efter mannens død hadde enken Mina Bjerkomp gården i mange år. Nu
       er det sønnen Gunnar Bjerkomp, gm Elisabeth Vonstad, som er bruker og eier".
       Ruud ble solgt i 1980-årene.

 

                Barn:

         a   Erling Magnus Bjerkomp, f. 5 jan 1895, Nes, gravl. 9 okt 1915 Furuset, Ullensaker.

         b   Dagny Marie Bjerkomp, f. 6 jul 1896, Bjørkomp, d. 12 jul 1981, gravl. 22 jul Hovin,

              gm. Hans Olsen. I 1910 var hun i tjeneste på gården Arnestad i Nes.

         c   Olaf Kristian Kristoffersen, f. 11 jun 1898, Bjørkomp, dpt. 11 jul, gm. Tora Rud, til Mo,
               Frogner, i Sørum.
                  Ingen barn, to fosterbarn. (Roald Schou bodde her da han gikk på skole i Oslo).

         d   Hjørdis Magnhild Bjerkomp, f. 31 jul 1900, Bjørkomp, gravl. 19 nov 1982 Strømsø.

         e   Harald f. 20 mar 1904, Bjørkomp, d. 4 aug 1993, gm. Ingrid Jenssen, f. 1897.

                 Barn:

                   Berit Bjerkomp Solvang, f. 1934, Nes.
                   Haakon Bjerkomp, f. 7 des 1935, Nes, d. 8 mai 2005, Nes.

         f   Gunnar Bjerkomp, f. 4 mai 1908, Bjørkomp, d. 22 sep 1978 Hovin, gravl. 28 sep Hovin,

              gm. Elisabet Vogstad, f. 14 mar 1906, d. 31 jul 1993, gravl. 6 aug Hovin.

                 Barn:

                   Gunnar Aksel Bjerkomp, f. 23 nov 1941, d. 7 mai 1977, gravl. 13 mai Hovin.
                   Liv Bjerkomp Røvang, f. 1944.
                   Else Bjerkomp Moe, f. 1947. Flyvertinne.

         g   Margit Helene f. 6 jun 1910, gm. Harald Godtfredsen.
                 Datter:
                   Bjørg Godtfredsen, f. 1947. 


       Hakon i det militære

            

 

                     Barn med Mathea Christensdatter:

 

                  v     Karoline Mathilde Kristoffersen, f. 29 sep 1884 i Nedre Branden, Fåberg,

                        gm. Martinus Hammershaug fra Saksumdal. De overtok Bergly og fikk

                        6 barn:                              

                             Marie Hammershaug, gift Haugen, f. 1913

                             Marit Hammershaug, f. 1914

                             Martin Hammershaug, f. 1916

                             Ragnhild Hammershaug, f. 1918

                             Olav Hammershaug, f. 1922

                             Helge Hammershaug, f. 1924

 

 

11.   Inga (Ingeborg) Marie Hansdatter, f. 7 des 1847, Brårud, Nes, Akershus, dpt. 2 jan 1848, Fenstad krk. (fad.: Marthe Marie Amundsd. Braarud eie, Dorthe Svendsd. Laaveg, Johannes Olsen Laaveg, Ole Hansen Braarud, Amund Hans: do) g. 14 sep 1868 Fenstad krk. Martin Christopersen, d. 29 feb 1881, Fosserud, Gravl. 3 mar 1881, Fenstad krk.. Søster til Karen.

 

 

12.   Josef Jurik, f. Slovakia, bosted Plavecký Mikulás, Bratislava, Slovakia (tidligere Ungarn), gm. Maria Szkáezal.

 

13    Maria Szkáezal, f. Slovakia, bosted Bratislava, Slovakia (tidligere Ungarn).

 

14.   Franz Ronowský, f. Tsjekkia, bosted Neu-Pfauendorf (Nový Pávov), Bøhmen, Tsjekkia, gm. Maria Janko.

 

15.   Maria Janko, f. Tsjekkia, bosted Neu-Pfauendorf, Bøhmen, Tsjekkia.

 

 

                               Tippoldeforeldre

 

16.   Lars Andersen Plassen, f. 1759, dpt. 13 jan 1759 i Eidskog krk., Vinger, (faddere: Jørgen Olsen og Gudmund Olsen Schaltumberget, Siver Gudmundson, Anne Eric Kabberud og pige Mari Hansd. Kabberud). G. 27 jul 1794 Eidskog krk., Vinger, Marthe Hansdatter. I 1801 var han husmann med jord på en plass som lå under gården Løvhøyden (Gnr 75, bnr 7, ved Fensjøen i Brandval, øst for Kongsvinger, ca 6 km fra Svenskegrensen). Han var 40 år og kona Marthe Hansdatter, 27 år, med barna: Cyprian Larsen 6 år, Anders Larsen 5 år, og Kari Larsdtr. 2 år.

 

17.   Marthe Hansdatter Løvhøyden, f. 1774, Løvhøyden, Brandval, dpt 31 mar 1774 Eidskog krk., Vinger. (faddere: Arne Holte, Sven og Gubiør Giovigen, Inger Næfien og Marte Næs), bosted: Løvhøyden, Eidskog, Brandval.

 

 

18.  Johannes Andersson, f. 9 feb 1794, Holm (Andorstorp/Råbacka), Älvsborg län, Dalsland, Sverige, dpt. 11 feb Holm krk. (vitner: Anders Larson fra Kasegerdat og hustru Caisa Lisa), konf. Järn 23 jun 1816, g. 5 okt 1817 Järn, Britta Svensdotter, d. 26 sep 1866 ("dog av alderdomsbräcklighet"). Johannes flyttet fra Härlongsbyen i Holm til Jærn 1812, dreng i Bråna 1812-13, dreng Rud 1814-15, dreng Stommen 1816-17. Hadde stue under gården Bräckan Norra 1818 ("backstugesittare"), bodde (i hvertfall fra 1834) i "Bräckstuga". Fra 1839 "Bräcke (skrøplig) enligt läkares betyg. Vosnad? fod förfrusad. Bornacepp? fastnad". Opplysninger, Sverige

         Barn:            

       i     Maja Lisa, f. 1818, Järn. Flytter til Erikstad i 1839, navn på gård ikke oppgitt.

       ii    Cajsa f. 26 des 1821, Järn. Flytter til Torpane i Holm i 1838, g. 1851 Carl Johan Westman, f. 3.3.27, fikk datter Christina
             Sofie, f. 23.12.52 i Bräckan Norra. De flyttet til Halden i 1855. Carl døde før 1875. 

             Ft 1865 Halden: Carl Westmann, "Husf. Fyrbøder på Gasværket", g. 39 år, Keisa Westmann, hustru, 45 år, Barn: Christine,
             7 år f. Sverige, Alfred 5 år f. Halden, Josefine, 3 år f. Halden, Elida, 2 år f. Halden. Adr.: Porsnæsgaden Gnr. 796.

             Ft. 1875: Cajsa enke med barna: Josefine Elisabeth, sypike, Elida Marie, sypike, losjerende Anders Johannessen f. 1825,

             "Fyrbøder om Vinteren paa Gasværket". I 1885 bodde Cajsa som enke på "Fattighuset".

                 Barn:
                     Christine, f. 1858 (23 des 1852?), Järn, Sverige
                     Alfred, f. 1860, Halden
                     Josefine Elisabeth, f. 1862, Halden
                     Elida Marie, f. 1863, Halden.                 

                

       iii  Anders f. 4 nov 1825, Järn, flytter hjemmefra i 1847 til Skållerud, navn på gård ikke oppgitt. I 1875 bosatt i Halden.

    9.  iv  Anna Stina f. 18 okt 1828, Bräcke Norra i Järn i Älvsborg län. Flytter til Aurskog 1857-58.

         v  Johanna f. 4 mar 1832, Järn, hjemmefra 1850 til Gunnesbyn, 1851 til Wästanwäga, 1854 Bräcka Søndra, attest "Piga" for Norge-
            reise 1855 (Til Halden 1855, Johanne Sophie, 25 år. Sammen med Carl Johan Westman gift med søsteren Cajsa og deres datter fra
            Bräckan Norra). Gift 2 aug 1861, Halden krk. "Enkemand Handelsmand" Clemet Fredriksen, 45, (f. ca 1816), Pige Johanne
            Sofie Johannesdat., Sverige, 29. "Clemet var "Brædeviinshandler" fra Modum, adr.: Ringebakken, Gnr. 138.
                 Barn:

                     Constance Sunniva, f. 9 jul 1864, dpt. 6 nov. Halden krk., gm. Hans Andreas Nielsen, f. 1840, Hole, politibetjent.

                     Bosted 1890-1905: Tistedalsgata, Halden. 

                        Barn:

                             Klement Espelin. f. 1882, Halden, konf. 1896, gm. Anne Marie Iversen, f. 1882.

                                Barn:

                                    Gerd Alice Nilsen, f. 1911

                             Gutørn Espelin, f.  1883, Halden

                             Maren Sofie, f. 1884, Halden

                             Hans Espelin, f. 1888, Halden

                             Andreas Espelin, f. 9 sept 1890, Halden, konf. 1905

        vi  Eric f. 18 jul 1835, Järn, d. 10 okt 1843.

       vii  Johannes f. 5 okt 1839, Järn. Attest for utreise til Norge 21 mai 1858, men ble hjemme. Flyttet hjemmefra i 1863 til
            Wästanwägatorp, i 1865 til Tormansbol. G.m. Kajsa Nilsdotter f. 28.5.23, d. 15.4.68 Järn. Barn Karl Johan f. 4.10.65. Han
            fikk attest for flytting med sønnen 26.11.1874. G.m. enken Anna Moberg 29.11 1868, Tormansbol, barn Anna Sofia f. 17.7.71.

 

19.   Britta Svensdotter, f. 13 mar 1796, Bøn, Järn, Älvsborg län, Sverige dpt. 15 mar Järn krk.(Fad. Halfvard Jonson og enka Ingeborg,
       ibid), d. 1866
Bräcke Norra. Flytter til Stommen (Järns Stom) som piga i 1812, til Holm i 1815, tilbake til Bråbol, Järn, i 1816.

 

20.   Christopher Christensen Brårud, f. ca 1794 på Brårud, Nes, Akershus, d. 1839 på Brårud og gården ble solgt.

      Han giftet seg med Birthe (Berte) Olsdatter 11 sep 1813 i Ullensaker krk.. Nes Bygdebok, bind I
      Hun fikk føderåd på et mindre bruk under Brårud. I 1865 bodde hun der sammen med sønnen Ole som var ugift.

 

                        Barn:

 

                  i     Christen Christophersen, f. 25 jul 1815, Brårud.  Han giftet seg med Lisbet

                        Kristoffersdatter Dystland Eie. 

                  ii    Marthe Sørine Christophersdatter, f. 1817, Brårud, bor 1865 hos broren Martin, d. 1872, ugift.

                               Barn: Oline Syversdatter f. ca 1853. I 1865 bor hun også hos Martin på Fosserud.

                  iii   Ole Christophersen, f. 1820 i Brårud, d. 1886.

                  iv    Anne Dortea Christophersdatter, f. 1825 på Brårud.

                        Hun giftet seg med Syver Larsen.

                  v     Maren Oline Christophersdattter, f. 1826 på Brårud.

            10.   vi    Martin (Martinus) Christophersen, f. 19 apr 1830 på Brårud, Nes, Akershus,

                        d. 11 feb 1911 i Fåberg, gravlagt 24 feb 1911 i Fåberg krkgrd.

                        Han giftet seg med (1) Karen Caroline Hansdatter, f. ca 1840 i Fenstad, Nes,

                        Akershus, d. 28 sep 1865, gravlagt 5 okt 1865 i Fenstad krkgrd.  Han giftet seg

                        med (2) Ingeborg Marie Hansdatter, f. 7 des 1847 på Brårud, Nes, Akershus.

                        Han giftet seg med (3) Mathea Christensdatter, f. 13 apr 1856 i Sørlien

                        (Sønstelien), Fåberg.

 

21.   Birthe (Berte) Olsdatter, f. 1794, Søndre Berg, Ullensaker, konfirmert 1808 Ullensaker krk., d. 19 mai 1874 på Brårud, Nes,
        Akershus, gravl. 26 mai Fenstad krkgrd..

 

22.   Hans Olsen, f. 1808, Eidsvoll*, Akershus, konf. 6 okt 1822 Nes krk.("bor hos forældre"), g. 13 apr 1830 Nes krk. Ingeborg Hansdatter Låveg (lyst 20 mars, forl. Christoffer Brårud, Tore Olsen Låveg), d. 22 jun 1876, gravl. 30 jun, Fenstad krkgrd.,
Akershus. Han bodde i 1822 sammen med foreldrene, rimeligvis i Nes.

    Fra Nes bygdebok, vol. 1, Flaen, husmenn:

  "Hans Olsen, 1808-76, fra Eidsvoll kom til Flaen i 1830-årene. Han var g.m. Ingeborg Hansdatter d. 1875.

  Barn:  Dina Birgitte f. 1837, Karoline Margrethe 1841-65, g.m. kommandantsersjant Martin Kristoffersen Brårud, kom til
  Fosserudhagen, Hanna f. 1844, g.m. Syprian Edv. Håkonsen Strøm, Ingeborg (Inge) Maria f. 1847, g.m. sin svoger Martin
  Kristoffersen Fosserudhagen. Hans Olsen var skredder og fikk kontrakt på plassen som da kaltes Brårudstueflaen i 1834.
  Han skulle selv sette opp husene, og den årlige avgiften var 6 spdr.. Han var visst den siste husmannen på denne
 
plassen".

     

I 1865 var Hans Olsen 58 år, "Forpakter med Jord", på "Fladen", født i Eidsvold og gm. Ingeborg Hansdatter 59 år f. Nes. De hadde en fostersønn Anton Andersen, ugift, 12 år, f. Christiania. Han hadde 3 kyr, 2 får og høstet 1/4 tønne bygg, 1 1/2 tønne havre, 1/8 tønne erter og 3 tønner poteter.

I des. 1875 var Hans "Husfader, Husmand med Jord, samt Skredder". Han bodde alene på Flaen sammen med Marte Hansdatter, Husholderske, f. 1793 Eidsvoll. Han hadde kuer, sauer og dyrket havre og poteter.

                            (*Kirkebøkene i Eidsvoll gikk opp i røyk i 1877, nærmest umulig å finne foreldrenes navn.)

 

                 Barn:

 

                  i     Ole Andreas Hansen Brårudflaen f. 23.Jun 1830, dpt. 25 jul, Nes krk.,(faddere: Haagen Laavæg,
                        Ole & Maria Jonserud?, Lars Grinchelsrud), død 6 feb 1902, Aurstad, (Aurholen) Nes, Romeriket.
                        Gift 20 nov 1856 med Christiane Eveline Andreasdatter, f. 4 mai 1830, Svelvik.

                          Barn:
                             1 Julie Laurante Olsdatter, f. 1857,
                             2 Anna Helmine Olsdatter, f. 1860, 
                             3 Otto Olsen, f. 1863, d. 1946,
                             4 Carl Magnus Olsen, f. 1866,
                             5 Emma Cecillie Olsdatter, f. 1870,
                             6 Helga Alexandra Olsdatter, f. 5 jan 1874, Nes, d. 27 apr 1965, Oslo,
                               gm. Henrik Rudolf Thoresen, f. 17 mai 1869, Oslo, d. 27 mai 1950, Oslo (Ref. Hemneslekt).


   Helga Thoresen

 

                 i1     Dina Birgitte Hansdatter, f. 8 feb 1837 på Brårud, Nes, Akershus, dpt. 12 mars Nes krk.
                        (Fad.: Amund Hansen Fosserud eie og Kone, Johanes Olsen Låvægs eie, Lars Olsen ibid)

                        I 1865: 26 år og gm. Engebret Eriksen "Inderst, uden Jord, Arbejdsmand", 

                        Svarverud, Østgård, Nes, 24 år. Sønn Edon Engebretsen 1 år.                   

                        I 1900: Engebret f. 1842, "Husmand med jord, Sjurbraaten, under gnr. 169",

                        hadde kreatur, fjærkre og kornproduksjon. Kona Dina f. 1840 på Nes.

                          Barn:

                             1 Jørgen Engebretsen f. 1882, ugift, Jordbruksarbeider.

                             2 Hildur Ottilie Engebretsn, ugift, f. 1889. Hun giftet seg siden med Engebret Eriksen.

 

                 iii    Caroline Margrethe Hansdatter, f. 10 des 1840 Brårud, dpt. 31 jan 1841 Nes krk.,

                        d. 28 sep 1865, gravlagt 5 okt 1865 Fenstad krk..

                        Hun giftet seg i 1859 med Martin (Martinus) Christophersen.

 

                  iv   Hanna Hansdatter, f. 25 sep 1844 på Brårud, dpt. 10 okt Nes krk, d. etter 1900, Fenstad.

                        I 1865 tjenestepike hos Haagen Engebretsen, "Husfar, Gårdbruker og Selveier"

                         på gården Strøm i Fenstad. Han hadde sønnen Syprian E. Haagensen, ug., 34 år,

                         f. i Nes og datter Justine F. Haagensdatter, "bestyrer Farens Husholdning",

                         ug., 29 år f. Nes, samt Tjenestedreng Johan O. Engebretsen, ug., 20 år f. Nes.

                         I 1900 var Hanna Hansd. Strøm føderådskone, f. 1842? og gm. Edvard H. Strøm,

                         føderådsmann, f. 1832, Nes. De bodde på gården Strøm der det nå var en

                         drengestuebygning "Opført til beboelse for de udsadte sindsyge".

                         I 1910 var hun enke og husholderske på gården Sandaker i Nes.

 

            11.   v    Inga (Ingeborg) Marie Hansdatter, f. 7 des 1847 på Brårud, Nes, Akershus.

                          Hun giftet seg i 1868 med Martin (Martinus) Christophersen.

 

23.   Ingeborg Hansdatter Låveg, f. 18 okt 1807 Låveg, Nes, Akershus, dpt 22 nov Nes krk., d. 11 aug 1875 Brårud,

      gravl. 19 aug Fenstad krk..

 

                               Tipptippoldeforeldre

 

 

32.   Anders Olsen Aamodt, f. ca 1730, d. før 1801, gm. Eli Olsdatter, bosatt Vinger, Hedmark. 

 

33.   Eli Olsdatter, f. ca 1730.

 

34.   Hans Christophersen f. ca. 1741, bosatt Vinger, gm. Anne Næfien. I 1801 var han 60 år og g. 4 gang med Anne Olsdtr. 52 år,
   "bonde og gaardbeboer" på gården Nevjen. Der hadde han 4 barn: Christopher 15 år, Torsten 11, Lisbeth 8 og Tore 7 år.  

 

35.   Anne Næfien (Nevjen?) d. før 1801.

 

36.   Anders Hurtig (Herlogson?) fra Rødningen, Holm, Älvsborg län, Sverige, f. 1741 (kirkebok mangler), d. 20 mar 1800, (58 1/2 år)
   Rødningen. (Gift med en annnen).

                     Barn:
       18.    i      Johannes Anderson, f. 9 feb 1794, Holm (Andorstorp/Råbacka), Älvsborg län, Dalsland, Sverige.

 

37.   Ingri Jonsdotter (Enke)(Kirkebok mangler)

 

38.   Sven Bøngren Eriksson, f. 1 aug 1770, Stålnesbyen, Svanskog, Älvsborg län, Sverige, soldat, flyttet fra Bøns Soldat Stom i Järn til
   Holm i 1814,
d. 19 des 1818 (Sold. 50 år, lungb.), Sunnå Mohn, Holm, Älvsborg län, gm. Annika Olofsdotter. ("I 1807 leser uti bok,
   utenatt, begrep").

                     Barn:

                  i     Johanna, f. 1794, Bøns Soldatestom, Järn, Älvsborg län.
       19.    ii     Britta, f. 1796, Bøn, do.
             iii     Eric, f. 18 okt 1800, Bøn, do.
              iv     Magdalena, f. 16 jun 1803, Bøn, do.
               v     Johanna, f. 1790, Holm.

 

39.   Annika Olofsdotter, f. 1767, Läxarby, Älvsborg län, Sverige, d. 1818, Holm, Älvsborg län. (I 1807 leser uti bok, utenatt, begrep)

 

40.   Christen Andersen, f. ca 1750 på Brårud, Nes, Akershus, d. 1813 på Brårud.

      Tidligere soldat og gårdbruker. Barn av 2. ekteskap.

      I 1801 var han 51 år ("Afsk Soldat og Gaardbruker") gm. Siri Marcusdatter 52 år ("han i 2det og hun

      i 1ste ægteskap"). De hadde barna: Marthe 12 år, Anders 10 år og Christopher 8 år. Dessuten hans barn

      av 1ste ekteskap: Oline 19 år ugift, Kari 16 år ugift, samt tjenestedreng Erich Olsen 25 år ugift.

                     Barn: 

                    i     Marthe Christensdatter, f. ca 1789.

                   ii     Anders Christensen, f. ca 1791.

            20.   iii     Christopher Christensen Brårud, f. ca 1794 på Brårud, Nes, Akershus,

                          d. 1839 på Brårud.  Han giftet seg med Birthe (Berte) Olsdatter.

 

41.   Siri Marcusdatter, f. ca 1749.

 

42.   Ole Olsen Berg, f. 1756, d. 1832 på Søndre Berg, Ullensaker.  Han giftet seg med Olea Halvorsdatter Onsrud.
  I 1801 var Ole 45 år og bonde og gaardmand på Berg. Kona Olia Halvordtr. 46 år og de hadde barna: Halvor 12 år, Dorthe 13 år,
  Mari 8 år og Berthe 6 år. Faren Ole Anderssen 80 år "Opholder sig hos sønnen" og moren Anne Olsdtr. 75 år. Det var 2 tjenestefolk.  
                                                       Nissen på Berg.      

                      Barn:
 

            21.     i     Birthe (Berte) Olsdatter Berg, f. ca 1794 på Søndre Berg, Ullensaker,

                          d. 19 mai 1874 på Brårud, Nes, Akershus, gravlagt 26 mai 1874 på Fenstad

                          krkgrd.. Hun giftet seg med Christopher Christensen Brårud.

 

                   ii     Halvor Olsen Berg, f. ca 1789 på Søndre Berg, Ullensaker, d. 1879 på Berg.

                           Gift med (1) Anne Larsdatter, f. ca 1790, d. 1819.

                           Gift med (2) Dorte Olsdatter Algarheim, f. ca 1797, d. 1837 på Berg.

 

                   iii    Mari Olsdatter Berg, f. ca 1792 på Søndre Berg.

 

43.  Olea Halvorsdatter Onsrud, f. 1754 på Østre Onsrud, dpt. 9 sep 1754, Ullensaker krk., d. 1810 på Søndre Berg, Ullensaker.

 

46.  Hans Hansen Låveg, f. 1759, Nes, dpt. 1759 Nes krk (nr. 80) konf. 30 sep 1776 Nes krk., Gift (2, enkemann)
   14 feb 1794, Marthe Hansdatter Skøyen.

     FT 1801: "Dragun og nu huusmand saaer 2 tønder". 42 år. "Han i 2det og hun i 1ste egteskab." Han huset

      4 barn: Anne Margrethe (10 år), Marthe (8), Kari, Amund (4). Amund ble dpt. 30 apr 1797, Fenstad krk.

      (Fad.: Inger Amundsdtr. Joensrud, Berthe Maria Jensdtr. Laaveg, Jens Saxes., ibid, Ole Amunds.)

          Fra Nes Bygdebok Vol. 1, Låvegg, Myrud 1:

       "Hans Hansen, f. ca. 1760, kom til en av Myrudplassene omkr. 1790. Han var g.1 med Kari Olsdtr. Barn: Anne Margrethe,
    Marte. Hans Hansen ble g. 2. gang med Marte Hansdtr. Barn: Kari.

       I følge husmannstellingen av 1804 kunne de på denne plassen så 2 tnd havre og 1/2 skjeppe bygg. De hadde 2 kuer og 2

       sauer og avgiften var 3 rd. året.

       Myrud er nevnt i husmannstellingen fra 1804, den var delt i 2. Plassen lå nord-vest for tunet på Låvegg, på

       grensen mot Jensrud. Myrud er ikke nevnt i 1865".

                

47.  Marthe Hansdatter Skøyen, f. 1764, Nes, Akershus, dpt 1764 Nes krk. (Fad.: Hans og Mari og Jacob Folberg. Berte og

      Gudbrand Scøyen.)

 

                            3. tipp-oldeforeldre

 

76.   Erich Svenson, f. ca 1740, bosted Svanskog, Älvsborg län, Sverige, gm. Britta Jansdotter.

 

77.   Britta Jansdotter, f. ca 1740, bosted Svanskog, Älvsborg län, Sverige.

 

78.   Olof Johansson Dufva, f. 1734, bosted Gröfva (Grovan), Läxarby, Älvsborg län, Sverige, soldat,
       g. 26 Des 1765 L
äxarby, piga Elin Svensdotter i Gröfva. Vid mönstringen 1773 ansågs han vara "en liten man"
       och kasserades. Han mälte endast 2 alnar och 17 tum. Han ersattes nästa år. I 1774-79 bosted Hagen, L
äxarby.

                       Barn: 

            39.   i    Annicka f. 24 Jan 1767, Gröfvas sold. St. Mon.
                 ii    Maria f. 16 Feb 1769, Gröfva.
                iii    Eli f. 9 Okt 1771, Gröfva Mon.
                 iv    Kjersti f. 11 des 1775, Bagehagen
                  v    Anders f. 1778.

 

79.   Elin Svensdotter, f. 29 jan 1743, Gröfva(Grovan), dpt. 22 feb, Läxarby, Älvsborg län, Sverige.

 

80.   Anders Kjøstelsen Jaren.  Han giftet seg med Åse Einarsdatter Horgen.

                        Barn:

 

            40.   i     Christen Andersen, f. 1752 på Brårud, Nes, Akershus, d. 1813 på Brårud.

                        Han giftet seg med Siri Marcusdatter. Ref. Nes Bygdebok, bind I

 

81.   Åse Einarsdatter Horgen, f. 26 feb 1710, d. 1775 på Brårud.  Hun giftet seg med (1) Anders Tronsen,

      f. 1691 på Brårud, d. 1742 på Brårud.  Hun giftet seg med (2) Anders Kjøstelsen Jaren.

                        Barn med Anders Tronsen:

 

                  i     Anders Andersen, f. 1741 på Brårud.  Han dro visstnok til Sverige.

                        Kom hjem igjen til Brårud i 1780 med "pardonspatent". Det ser således

                        ut til at han hadde rømt fra militærtjeneste.

                        Barn med Anders Kjøstelsen Jaren:

 

            40.   ii    Christen Andersen, f. 1752 på Brårud, Nes, Akershus, d. 1813 på Brårud.

                        Han giftet seg med Siri Marcusdatter. Ref. Nes Bygdebok, bind I

 

 

84.  Ole Andersen Onsrud, f. ca 1720 på Østre Onsrud, d. 1808.  Gift 1753, Ullensaker krk. med Anne Olsdatter Berg.

 

                             Barn:

 

            42.     i      Ole Olsen Berg, dpt. 1756, d. 1832 på Berg.  Han giftet seg med Olea Halvorsdatter Onsrud

                    ii     Mari Olsdatter Berg.  Gift med Torger Lund.

                   iii     Gunhild Olsdatter Berg.  Gift med Gulbrand Onsrud.

 

85.  Anne Olsdatter Berg, f. ca. 1725 på Søndre Berg, d. 1806 på Berg.

 

86.  Halvor Onsrud, f. ca 1725 Onsrud, Ullensaker.

 

87.  Berte Nilsdatter, f. ca 1725 Ullensaker.

 

92.  Hans Hansen, f. 1734, Nes, (46 år i sjelereg. 1780), g. Mari Pedersdtr., gårdmann 1780 Rønnul, Nes, Akershus.

 

93.  Mari Pedersdtr. f. ca. 1735.

 

94.  Hans Ericsen, f. 1706, Nedre Skøyen, Nes, Akershus, g. 1751 Gudbjørg Jakobsdatter, d. 1771, Skøyen.  

 

95.  Gudbjørg Jacobsdatter, f. 1730, Vestre Mørdre, d. 1773, Skøyen.

 

 

                                       4. tipp-oldeforeldre

   
158.  Sven Borgarson, f. 1699, Läxarby, Älvsborg län, Sverige, gardbr. Grøfva (Grovan).

                            Barn:
                    i     Olof, f. 1737,
Grøfva

                    ii    Anders, f. 1739, Grøfva

            79.     iii   Elin, f. 1743, Grøfva

                    iv    Maria, f. 1745, Grøfva                                   

 

159.  Elin Olafsdotter, f. 1716, Läxarby, Älvsborg län.

 

162.  Einar Johansen, f. ca. 1680.

 

163.  Maren Gudbrandsdatter, f. ca. 1680.

 

168.  Anders Olsen Finnstad, f. ca 1680 på Nedre Finnstad, Nes, d. før 1748. Han giftet seg med

      Mari Kristensdatter Gulli, enke på gården Østre Onsrud, br. 2. 

                             Barn:

                    i      Gulbrand Andersen Finnstad , dpt. 1718, d. 1763 i Sørum.  Bruker av gården

                           Østre Onsrud, br. 2, "Nedstuen" 1753-1756. Siden til Asak i Sørum.

                           Underoffiser, avanserte til vaktmester.

                           Han giftet seg med Ragne Gulbrandsdatter Sørli fra Sørum.

 

            84.     ii     Ole Andersen Onsrud, dpt. 1720 på Østre Onsrud, d. 1808.  Han giftet seg med

                           Anne Olsdatter Berg.

                  

169.  Mari Kristensdatter Gulli, f. ca 1678 på Gulli, Nes, d. 1748 på Onsrud.

 

170.  Ole Gulbrandsen Berg, f. ca 1680 Søndre Berg, d. 1740. Overtok halve Berg etter foreldrene i 1712. Han giftet seg
  med (1) Dorte Svendsdatter Kverner, f. ca 1687, d. 1717 på Berg, deretter med (2) Anne Andersdatter Stanger.

 

                             Barn med Dorte Svendsdatter Kverner:

 

                     i      Hans Olsen Berg, d. ung.

                     ii     Inger Olsdatter Berg.  Gift med Ingel (Engel) Vettal.

 

                             Barn med Anne Andersdatter Stanger:

 

            85.     iii     Anne Olsdatter Berg, f. ca. 1725 på Berg, d. 1806 på Berg.  Hun giftet seg

                            med Ole Andersen Onsrud.

                     iv     Gunhild Olsdatter Berg.  Gift med Kristoffer Algarheim.

 

171.  Anne Andersdatter Stanger.

 

                                         5. tipp-oldeforeldre

 

336.  Ole Andersen.  Han giftet seg med Kjersti Amundsdatter Finnstad.

 

                             Barn:

 

                   i      Lars Olsen Finnstad, f. 1678 på Finnstad, Nes, d. 1729 i Nes.  Drev gården

                          sammen med Anders til Anders flyttet. Deretter alene. 

            168.   ii     Anders Olsen Finnstad, f. ca 1680 på Finnstad, Nes, d. før 1748. 

                          Han giftet seg med enken Mari Kristensdatter Gulli.

                  iii     Ole Olsen Finnstad, f. 1684 på Finnstad, Nes, d. 1720.

                   iv     Jens Olsen Finnstad.

 

337.  Kjersti Amundsdattter Finnstad, f. i Nannestad., d. 1695.  Enke på gården Nedre Finnstad.

      Muligens datter av Amund Løken i Nannestad.

 

 

338.  Kristen Olsen Gulli, f. 1631 Gulli, Nes, Akershus, d. 1705, gm. Olaug Gudmundsdatter Arnestad.

                            Barn:

                   i      Aul Kristensen. Dro til Kr.ania, ble sjømann. I 1710 var han styrmann på

                          "Den gyldne falk".

                   ii     Marte Kristensdattter.

                  iii     Gudmund Kristensen Gulli, f. 1684, d. 1770 Tesen. Overtok Gulli.

                           I 1733 solgte han Gulli og overtok gården Tesen.

             169   iv     Mari Kristensdatter Gulli, f. ca 1678 på Gulli, Nes, d. 1748 på Onsrud.

                    v     Inger Kristensdatter. Gm. Hans Mikkelsen fra Aurskog.

 

339.  Olaug Gudmundsdatter Arnestad, f. 1630, d. 1715, Gulli.

 

 

 

340.  Gulbrand Torersen Berg, f. ca 1635, d. 1718 på Søndre  Berg.  Var prestens medhjelper.

                             Barn:

 

            170.   i      Ole Gulbrandsen Berg.  Han giftet seg med (1) Dorte Svendsdatter Kverner,

                          f. ca 1687, d. 1717 på Berg. Han giftet seg med (2) Anne Andersdatter Stanger.

                   ii     Peder Gulbrandsen Berg.  Til Furuset.

                   iii    Amund Gulbrandsen Berg.  Til bruk 2 på Søndre Berg.

                    iv    Eli Gulbrandsdatter Berg.  Til Fonbekk.

                    v     Anne Gulbrandsdatter Berg.  Til Furuset.

                    vi    Gudbjørg Gulbrandsdatter Berg.  Til Stensby.

 

 

                                         6. tipp-oldeforeldre

676.  Ole Jonsen, f. ca 1610, d. ca 1670 Gulli, Nes, Akerhus, gm. Mari Kristensdatter.

                  Fikk gården Gulli (etter Kristoffer).

 

677.  Mari Kristensdatter.

 

 

680.  Torer Berg, f. ca 1614.  Innflytter til gården Søndre Berg, opphav ukjent. Bruker av halve Berg,

            visstnok fra 1640 eller litt før,

                             Barn:

 

            340.   i      Gulbrand Torersen Berg, f. ca 1635, d. 1718 på Berg.

 

 

 

Referanser: Bygdebøker for Nes, Aurskog, Brandval og Vinger, kirkebøker, folketellinger 1801, 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910.

Ole Rønning, Ottar Husemoen, Kristen Husar: "Fra dragon og musketer til elektronikk og data. Ekserserplassen Jørstadmoen 1787 1998",
 Sambandsregimentet 1998.

Slektsliste 1996 fra Bernt Skjeggestad

Slektsbrev 1979 og 1981 fra Kristian Fredrik Sætren (Pelle) til Signe Aase.

Opplysninger, Sverige, vedrørende kirkebøker på genline, fra Anne Lene Hagen, Moss, 14.11.2008.

Takk til Ulrica Abrahamsson, Sverige, for opplysninger om Olof Dufva.

Takk til Berit Bjerkomp Solvang, Berit Knudsen og Carsten Schanche for opplysninger om familien Bjerkomp.
Thanks to Robert Holovlasky, Magistrat 35, Ahnenforschung, Dresdnerstr. 93, Wien 20.
Österreichische Staatsarchiv, Militärische Matrik, Nottendorfer Gasse 2, Wien 3: Josef Jurik fantes ikke i Grunnboken for Wien siden han
 var hjemmehørende i Ungarn der han var født. Opplysningene vi har fått er fra et annet arkiv på dette sted: "Matrikenkarteien 1.
 Weltkrieg". Det var ikke tilgjengelig for publikum pga byggearbeider (02.10.09). En ansatt fant disse opplysningene for oss. Det ble
 fortalt at krigsarkivene i Ungarn var gått tapt.

Folketellinger i USA, 1870-1940, Ancesty.com.

 

 

 

 

Gamle Bondevikbilder

 

Tilrettelegger: http://www.kgroenha.net/

 

Minner om Lillemor