GEOLOGI FOR MILJØ,  TUNNELER, RÅSTOFFER OG KLIMA
Arne W Grønhaug


 

                 Klimaendringer og istidsteori
                GLOBAL OPPVARMING I HISTORISK LYS.
                     
200 years anniversary of the Glaciation Theory
                           The Climate Change in a Historic Perspective

Historie/ geologi er kilden til klimakunnskap

             Er klimaforskningen solid?
                              Artikkel i Utdanning nr. 9, 7 mai 2010

FORSLAG TIL NORSK GEOMONUMENT

 

Vegskjæringer som naturmonumenter

 

Formet undergrunnen vår kultur?

Flere artikler

 

Norwegian Subsea Road Tunnels


Fra ”BIG BANG” til bergskjæring 
Norsk Vegmuseum, Årbok 2006

 

Thorittfeberen
Fra Historieglimt 2004, Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag

 

Jernbanetunnelen ved Mont Cenis.
ET 125-ÅRSMINNE
Break-through in the Alps -
 the railway tunnel at
Mont Cenis.

 

 

Aggregate Particle Shape and Form


Gravimetric Map of Southern Scandinavia


Tunnelling: A new and successful method for water sealing

 

Road Tunnells: Design for Safety, Comfort and Aestethics

Undersjøiske vegtunneler.
Pionerprosjekt ved Vardø.

Fremtidsperspektiver på fullprofilering
av vegtunneler (1976)

 

     

Noen synspunkter? Ta kontakt med meg:
wilgroen(at)online.no (Skift ut (at) med @)