GEOLOGI FOR MILJØ,  TUNNELER, RÅSTOFFER OG KLIMA
Arne W Grønhaug

Vegskjæringer som naturmonumenter
Monuments of Nature Exhibited in Road Cuts

Formet undergrunnen vår kultur?

Norwegian Subsea Road Tunnels

Fra ”BIG BANG” til bergskjæring 
Norsk Vegmuseum, Årbok 2006

Thorittfeberen
Fra Historieglimt 2004, Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag

Jernbanetunnelen ved Mont Cenis.
ET 125-ÅRSMINNE
Break-through in the Alps -
 the railway tunnel at
Mont Cenis.

Aggregate Particle Shape and Form

Gravimetric Map of Southern Scandinavia

Tunnelling: A new and successful method for water sealing

Road Tunnells: Design for Safety, Comfort and Aestethics  

Undersjøiske vegtunneler.
Pionerprosjekt ved Vardø.

Er klimaforskningen solid?

Istids-teorien 200 år
GLOBAL OPPVARMING I HISTORISK LYS.
200 years anniversary of the Glaciation Theory
The Climate Change in a Historic Perspective


Menneskeskapt global oppvarming?

Linker til miljø, klima og global oppvarming

Fremtidsperspektiver på fullprofilering
av vegtunneler (1976)

 

Noen synspunkter? Ta kontakt med meg:
wilgroen(at)online.no (Skift ut (at) med @)